• Jesenný beh parkom

      27. a 28. septembra sa uskutočnil Jesenný beh parkom, na ktorom sa zúčastnili žiaci našej skoly spolu s niektorými učiteľmi.

      Dňa 28. 9. 2021 sme u žiakov 1. stupňa zmerali sily v behu. Žiaci pretekali v 4 skupinách:

      1.- 2. ročník chlapci

      1.- 2. ročník dievčatá

      3.- 4. ročník chlapci

      3.- 4. ročník dievčatá.

    • Recyklohry
     • Recyklohry

      Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu recyklohry. Do školy môžete nosiť drobný elektroodpad (napr. fény, kulmy, nabíjačky, strojčeky, baterky, tonery...) Do 30.10. prebieha zber starých mobilných telefónov, ktoré môžete priniesť. Za elektroodpad získame body a tie môžeme premeniť na ceny či školské pomôcky pre deti.

     • Dopisujeme si

      Tento rok sme sa so štvrtákmi pustili do nového projektu- dopisovanie si s druhými žiakmi. P. učiteľka sa nakontaktovala na inú triedu štvrtákov s rovnakým počtom žiakov a dohodli sa na vzájomnej písomnej komunikácii. Naši novi kamaráti navštevujú školu v obci Hvozdnica. Prvý list sme im poslali,netrpezlivo čakáme na odpoveď. Každý štvrták písal inému žiakovi. Táto výmena listov by mala byť pravidelne každý mesiac. Tešíme sa na nové kamarátstva :))Okrem nových sociálnych kontaktov táto aktivitka u žiakov podporí záujem o písanie,precvičia si štylizáciu, úpravu textu,samotné písanie listov, oboznámia sa s ďalším kúskom nášho Slovenska, atď... Veríme, že nám to vydrží celý rok:))

    • Oznam
     • Oznam

      Milí rodičia,

      zabezpečte deťom, aby mali každý deň v škole minimálne 2 rúška na deň (1 na tvári a 1 náhradné v taške) a balík hygienických vreckoviek.

      Ďakujeme

    • Otvorenie šk. roka 2021/2022
     • Otvorenie šk. roka 2021/2022

      Organizácia prvých dní v škole:

      2.9. 2021 -štvrtok

      8:00 - 8:30 Slávnostné otvorenie nového šk. roka

      8:30 - 9:00 Prevzatie samotestov a odovzdávanie prihlášok/odhlášok na stravovanie

      Samotesty si prevezmú len rodičia, prípadne iní dospelí pre žiakov, ktorí ich majú objednané a podpíšu prevzatie. V prípade, že sa rodič nemôže dostaviť bude informovaný o náhradnom termíne rozdávania.

     • Ponuka testovania na COVID- 19

      Vážení rodičia!
      Ministerstvo školstva umožňuje žiakom dobrovoľné :
      1. Testovanie kloktacími PCR testami jednorázovo / jedenkrát/, a to počas prvého
      týždňa po nástupe do školy.
      2. Samotestovanie Ag testami v domácom prostredí / 1 žiak dostane 25 samotestov/
      Testy môže dostať aj zaočkovaný žiak, aj žiak, ktorý prekonal COVID-19.
      Testy objednáme na základe Vášho záujmu a preto žiadame o vyjadrenie hlasovaním.
      cez EduPage. Rodičia žiakov 1.ročníka nám oznámia záujem prostredníctvom e-mailu:
      dzskola@mail.com .

     • Oznam školskej jedálne

      Oznamujeme stravníkom, že aj tento školský rok sú povinní pred nástupom do školy
      odovzdať vyplnený a zákonným zástupcom podpísanú prihlášku na stravovanie. v prípade,
      že majú záujem odoberať stravu alebo odhlášku zo stravovania ak o stravu nemajú záujem.
      Stiahnuť si ich môžete v nasledovných odkazoch:

     • Školský výlet Hlohovec

      Dňa 24.6. sme sa so žiakmi 1.stupňa po náročnom školskom roku vybrali spoločne viac spoznať svoje okresné mesto -Hlohovec. Navštívili sme Vlastivedné múzeum, v ktorom sme si prezreli výstavu minerálov, liečivých bylín z okolia Hlohovca, obdivovať sme mohli aj refektár-niekdajšiu kláštornú jedáleň v súčasnosti slúžiacu ako obradnú sieň a ďalšie výstavy. Potom sme sa presunuli na Hlohovský zámok, kde sme absolvovali zaujímavý odborný výklad v podaní p.Andrejky a virtuálnu prehliadku zámku. Výlet sme zakončili zmrzlinou a všetci sa spokojní a príjemne unavení vrátili domov. Odporúčame navštíviť znovu:)

     • Didaktické hry

      25.6. mali žiaci 1. stupňa Didaktické hry. Témou bola civilná ochrana, zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Na záver si žiaci 2 a 3. ročníka zmerali svoje sily v rôznych súťažných disciplínach.

     • Divadelné predstavenie Frozen

      21.6. si mohli žiaci vychutnať detské interaktívne divadelné predstavenie Ľadové kráľovstvo pod holým nebom v areáli MŠ v Horných Zeleniciach. V úlohách Elzy,Anny a Olafa sa predstavili Andrea Somorovská, Lucia Bugalová a Marián Labuda- herci,ktorí im aj vo filmovom spracovaní slovenskej verzie Frozen I ,II zapožičali svoje hlasy.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenie 

   Piatok 22. 10. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • dzskola@gmail.com
   • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
   • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
   • 36090239
   • 2021485928
   • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje