• Kariérny poradca

     • Harmonogram prijímacieho pokračovania v 2020/2021

       

      • Podanie prihlášok  na odbory s overením talentu            20.2.2022
      • Talentové skúšky                                                                   15.3.- 30.4.2022
      •  Testovanie 9                                                                    6.4.2022
      • Podanie prihlášok na ostatné odbory                               10.4.2022
      • 1.Kolo 1. Termín prijímacích skúšok                               9.5.2021
      • 1.Kolo 2. termín prijímacích skúšok                                12.5.2021
      • Testovanie 5                                                                      18.5.2021

      •