• Plán práce

 • Plán práce

  na školský rok 2021/2022

  Základné identifikačné údaje

  Názov školyZákladná škola s materskou školou
  Adresa školyDolné Zelenice č.109
  Telefón033/7445229
  E-maildzskola@gmail.com
  WWW stránkahttps://zsdolnezelenice.edupage.org
  Zriaďovateľ 

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľMgr. Dana Kováčiková   
  ZRŠ    
  ZRŠ    
  ZRŠ    

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predseda  
  pedagogickí zamestnanci  
  ostatní zamestnanci  
  zástupcovia rodičov  
  zástupca zriaďovateľa  
  iní  

  Poradné orgány školy

  Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

  Personálne zabezpečenie vyučovania

  Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
  Mgr. Dana KováčikováRiaditeľka  
  Mgr. Alena TassyováZástupkyňa  
  Monika BittnerováUčiteľka  
  Mgr. Vladimír DrškaUčiteľ  
  Mgr. Tatiana Hlavnová DiS. art.Učiteľka  
  Mgr. Alžbeta HorákováUčiteľka7A 
  Zuzana KaničárováVychovávateľka  
  Mgr. Helena KnapováUčiteľka  
  Mgr. Olina KolarUčiteľka  
  Mgr. Bernardína KudelováVychovávateľka  
  Mgr. Bernardína KudelováUčiteľka1A 
  Mgr. Dominika LackovičováUčiteľka4A 
  Ing. Petra MajerčíkováUčiteľka6A 
  Mgr. Monika MészárosováUčiteľka5A 
  Mgr. Monika NitkováUčiteľka9A 
  Mgr. Martina SeewaldováUčiteľka2A 
  Eva ŠpacírováUčiteľka  
  Mgr. Richard TrnenýUčiteľ8A 
  Mgr. Valéria ValachováUčiteľka3A 
  Bc. Erika Žákovávedúca ŠJ pri ZŠ  
  Ing. Lucia RemišováPedagogická asistentka  
  Viera SrncováEkonómka  
  Jarmila ŠiškováŠkolníčka  
  Martina GažováUpratovačka  
  Alžbeta KrálikováKuchárka  
  Laura MorkesováUpratovačka  
  Eleonŕa PavlusíkováKuchárka  
  Zuzana PolákováUpratovačka  

  Údaje o počte žiakov

  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried1111111119
  počet žiakov          
  z toho ŠVVP          
  z toho v ŠKD          

  Organizácia školského roka

  Školský rok 2021/2022 sa začína 1. septembra 2021.

  Školské vyučovanie sa začína ... . septembra 2021.

  Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne ... . septembra 2021.

  Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022.

  Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr ... . januára 2022.

  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2022 a končí sa 30. júna 2022.

  Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr ... . júna 2022.


  PrázdninyTermín prázdnin
  jesenné 
  vianočné 
  polročné 
  jarné 

  Kalendár akcií školy

  DátumNázovPre koho (účastníci)Organizuje (zodpovednosť)

  Kalendár porád

  TermínČasDruh porady

  SWOT analýza

  Silné stránky školy

  Slabé stránky školy

  Príležitosti

  Hrozby

  Projekty

  Názov projektu: .....

  Cieľ: .....

  Zodpovedná osoba: .....

  Termín: .....

  Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

  Názov záujmového krúžkuVedúci
  Cvičenia zo slovenského jazykaMgr. Monika Nitková
  Cvičíme , tvorímeMgr. Bernardína Kudelová
  Jednoduché varenieIng. Petra Majerčíková
  Pestrá paletaZuzana Kaničárová
  Športový krúžokMgr. Dana Kováčiková

  Ďalšie vzdelávanie učiteľov

  Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
  Funkčné   
  Adaptačné   
  Aktualizačné   
  Inovačné   
  Špecializačné   
  Kvalifikačné   

  Záver

  Vypracoval: Mgr. Dana Kováčiková

  V Dolných Zeleniciach, 20. januára 2022

  Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: