• Plán práce

  • Plán práce

    na školský rok 2021/2022

    Základné identifikačné údaje

    Názov školyZákladná škola s materskou školou
    Adresa školyDolné Zelenice č.109
    Telefón033/7445229
    E-maildzskola@gmail.com
    WWW stránkahttps://zsdolnezelenice.edupage.org
    Zriaďovateľ 

    Vedúci zamestnanci školy

     Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
    RiaditeľMgr. Dana Kováčiková   
    ZRŠ    
    ZRŠ    
    ZRŠ    

    Rada školy

     Titl., priezvisko, menoKontakt
    predseda  
    pedagogickí zamestnanci  
    ostatní zamestnanci  
    zástupcovia rodičov  
    zástupca zriaďovateľa  
    iní  

    Poradné orgány školy

    Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

    Personálne zabezpečenie vyučovania

    Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
    Mgr. Dana KováčikováRiaditeľka  
    Mgr. Alena TassyováZástupkyňa  
    Monika BittnerováUčiteľka  
    Mgr. Vladimír DrškaUčiteľ  
    Mgr. Tatiana Hlavnová DiS. art.Učiteľka  
    Mgr. Alžbeta HorákováUčiteľka7A 
    Zuzana KaničárováVychovávateľka  
    Mgr. Olina KolarUčiteľka  
    Mgr. Bernardína KudelováUčiteľka1A 
    Mgr. Bernardína KudelováVychovávateľka  
    Mgr. Dominika LackovičováUčiteľka4A 
    Ing. Petra MajerčíkováUčiteľka6A 
    Mgr. Monika MészárosováUčiteľka5A 
    Mgr. Monika NitkováUčiteľka9A 
    Mgr. Martina SeewaldováUčiteľka2A 
    Eva ŠpacírováUčiteľka  
    Mgr. Richard TrnenýUčiteľ8A 
    Mgr. Valéria ValachováUčiteľka3A 
    Bc. Erika Žákovávedúca ŠJ pri ZŠ  
    Ing. Lucia RemišováPedagogická asistentka  
    Viera SrncováEkonómka  
    Jarmila ŠiškováŠkolníčka  
    Martina GažováUpratovačka  
    Alžbeta KrálikováKuchárka  
    Laura MorkesováUpratovačka  
    Eleonŕa PavlusíkováKuchárka  
    Zuzana PolákováUpratovačka  

    Údaje o počte žiakov

    Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
    počet tried1111111119
    počet žiakov          
    z toho ŠVVP          
    z toho v ŠKD          

    Organizácia školského roka

    Školský rok 2021/2022 sa začína 1. septembra 2021.

    Školské vyučovanie sa začína ... . septembra 2021.

    Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne ... . septembra 2021.

    Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022.

    Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr ... . januára 2022.

    Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2022 a končí sa 30. júna 2022.

    Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr ... . júna 2022.


    PrázdninyTermín prázdnin
    jesenné 
    vianočné 
    polročné 
    jarné 

    Kalendár akcií školy

    DátumNázovPre koho (účastníci)Organizuje (zodpovednosť)

    Kalendár porád

    TermínČasDruh porady

    SWOT analýza

    Silné stránky školy

    Slabé stránky školy

    Príležitosti

    Hrozby

    Projekty

    Názov projektu: .....

    Cieľ: .....

    Zodpovedná osoba: .....

    Termín: .....

    Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

    Názov záujmového krúžkuVedúci
    Cvičenia zo slovenského jazykaMgr. Monika Nitková
    Cvičíme , tvorímeMgr. Bernardína Kudelová
    Jednoduché varenieIng. Petra Majerčíková
    Pestrá paletaZuzana Kaničárová
    Športový krúžokMgr. Dana Kováčiková

    Ďalšie vzdelávanie učiteľov

    Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
    Funkčné   
    Adaptačné   
    Aktualizačné   
    Inovačné   
    Špecializačné   
    Kvalifikačné   

    Záver

    Vypracoval: Mgr. Dana Kováčiková

    V Dolných Zeleniciach, 16. mája 2022

    Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: