• Plán práce

 • Plán práce

  na školský rok 2022/2023

  Základné identifikačné údaje

  Názov školyZákladná škola s materskou školou
  Adresa školyDolné Zelenice č.109
  Telefón033/7445229
  E-maildzskola@gmail.com
  WWW stránkahttps://zsdolnezelenice.edupage.org
  Zriaďovateľ 

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľMgr. Dana Kováčiková   
  ZRŠ    
  ZRŠ    
  ZRŠ    

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predseda  
  pedagogickí zamestnanci  
  ostatní zamestnanci  
  zástupcovia rodičov  
  zástupca zriaďovateľa  
  iní  

  Poradné orgány školy

  Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

  Personálne zabezpečenie vyučovania

  Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
  Mgr. Dana KováčikováRiaditeľka  
  Mgr. Alena TassyováZástupkyňa  
  Monika BittnerováUčiteľka  
  Mgr. Monika BodorikováUčiteľka5.A 
  Mgr. Vladimír DrškaUčiteľ  
  Mgr. Alžbeta HorákováUčiteľka8.A 
  Mgr. Alžbeta Horákovášpeciálny pedagóg  
  Mgr. Olina KolarUčiteľka  
  Mgr. Bernardína KudelováUčiteľka2.A 
  Mgr. Dominika LackovičováUčiteľka1.A 
  Ing. Petra MajerčíkováUčiteľka7.A 
  Mgr. Monika MészárosováUčiteľka6.A 
  Bc. Zuzana MožuchováVychovávateľka  
  Mgr. Silvia MrvováUčiteľka  
  Mgr. Martina SeewaldováUčiteľka3.A 
  Eva ŠpacírováUčiteľka  
  Mgr. Simona TarabováUčiteľka  
  Mgr. Richard TrnenýUčiteľ9.A 
  Mgr. Valéria ValachováUčiteľka4.A 
  Bc. Erika Žákovávedúca ŠJ pri ZŠ  
  Mgr. Ľubica BausováPedagogická asistentka  
  Viera SrncováEkonómka  
  Jarmila ŠiškováŠkolníčka  
  Martina GažováUpratovačka  
  Alžbeta KrálikováKuchárka  
  Eleonóra PavlusíkováKuchárka  
  Zuzana PolákováUpratovačka  

  Údaje o počte žiakov

  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried1111111119
  počet žiakov          
  z toho ŠVVP          
  z toho v ŠKD          

  Organizácia školského roka

  Školský rok 2022/2023 sa začína 1. septembra 2022.

  Školské vyučovanie sa začína ... . septembra 2022.

  Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne ... . septembra 2022.

  Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023.

  Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr ... . januára 2023.

  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2023 a končí sa 30. júna 2023.

  Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr ... . júna 2023.


  PrázdninyTermín prázdnin
  jesenné 
  vianočné 
  polročné 
  jarné 

  Kalendár akcií školy

  DátumNázovPre koho (účastníci)Organizuje (zodpovednosť)

  Kalendár porád

  TermínČasDruh porady

  SWOT analýza

  Silné stránky školy

  Slabé stránky školy

  Príležitosti

  Hrozby

  Projekty

  Názov projektu: .....

  Cieľ: .....

  Zodpovedná osoba: .....

  Termín: .....

  Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

  Názov záujmového krúžkuVedúci
  Čitateľský krúžokMgr. Simona Tarabová
  Jednoduché varenieMgr. Alžbeta Horáková
  Nemčina pre začiatočníkovMgr. Monika Bodoriková
  Príprava na T9 zo SJLMgr. Monika Bodoriková
  Športový krúžokMgr. Monika Mészárosová
  Tanečný krúžokMgr. Dominika Lackovičová
  Výtvarný krúžokBc. Zuzana Možuchová

  Ďalšie vzdelávanie učiteľov

  Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
  Funkčné   
  Adaptačné   
  Aktualizačné   
  Inovačné   
  Špecializačné   
  Kvalifikačné   

  Záver

  Vypracoval: Mgr. Dana Kováčiková

  V Dolných Zeleniciach, 21. septembra 2022

  Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: