Plán práce

na školský rok 2021/2022

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou
Adresa školyDolné Zelenice č.109
Telefón033/7445229
E-maildzskola@gmail.com
WWW stránkazsdolnezelenice.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Dana Kováčiková   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
Mgr. Dana KováčikováRiaditeľka  
Mgr. Alena TassyováZástupkyňa  
Monika BittnerováUčiteľka  
Mgr. Vladimír DrškaUčiteľ  
Mgr. Tatiana Hlavnová DiS. art.Učiteľka  
Mgr. Alžbeta HorákováUčiteľka7A 
Zuzana KaničárováVychovávateľka  
Mgr. Olina KolarUčiteľka  
Mgr. Bernardína KudelováUčiteľka1A 
Mgr. Bernardína KudelováVychovávateľka  
Mgr. Dominika LackovičováUčiteľka4A 
Ing. Petra MajerčíkováUčiteľka6A 
Mgr. Mária MartinovičováUčiteľka5A 
Mgr. Monika NitkováUčiteľka9A 
Mgr. Martina SeewaldováUčiteľka2A 
Eva ŠpacírováUčiteľka  
Mgr. Richard TrnenýUčiteľ8A 
Mgr. Valéria ValachováUčiteľka3A 
Bc. Erika Žákovávedúca ŠJ pri ZŠ  
Ing. Lucia RemišováPedagogická asistentka  
Viera SrncováEkonómka  
Jarmila ŠiškováŠkolníčka  
Martina GažováUpratovačka  
Alžbeta KrálikováKuchárka  
Eleonŕa PavlusíkováKuchárka  
Zuzana PolákováUpratovačka  
Lýdia ŠtepánkováUpratovačka  

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov          
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

Organizácia školského roka

Školský rok 2021/2022 sa začína 1. septembra 2021.

Školské vyučovanie sa začína ... . septembra 2021.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne ... . septembra 2021.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr ... . januára 2022.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2022 a končí sa 30. júna 2022.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr ... . júna 2022.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné 
vianočné 
polročné 
jarné 

Kalendár akcií školy

DátumNázovPre koho (účastníci)Organizuje (zodpovednosť)

Kalendár porád

TermínČasDruh porady

SWOT analýza

Silné stránky školy

Slabé stránky školy

Príležitosti

Hrozby

Projekty

Názov projektu: .....

Cieľ: .....

Zodpovedná osoba: .....

Termín: .....

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžkuVedúci
Cvičenia zo slovenského jazykaMgr. Monika Nitková
Cvičíme , tvorímeMgr. Bernardína Kudelová
Jednoduché varenieIng. Petra Majerčíková
Pestrá paletaZuzana Kaničárová
Športový krúžokMgr. Dana Kováčiková

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
Funkčné   
Adaptačné   
Aktualizačné   
Inovačné   
Špecializačné   
Kvalifikačné   

Záver

Vypracoval: Mgr. Dana Kováčiková

V Dolných Zeleniciach, 19. októbra 2021

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • dzskola@gmail.com
   • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
   • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
   • 36090239
   • 2021485928
   • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje