• Dejepis: Web stránka

     • 5. ročník

     • Domáce úlohy nájdete ak kliknete sem.


      Piataci ! v ALF testoch máte priradený testík na precvičenie aj s popisom.


      Dejepis 5. ročník

      Všetkých srdečne pozdravujem !

      Učebnica dejepisu str. 48-50. Prečítať. Téma je o histórií dopravy. Nadväzujeme na energiu, ktorú sme spolu prebrali a tá sa využívala aj využíva v doprave. V zátvorkách sú dopravné prostriedky, ktoré postupne vznikali od najstaršieho po najnovšie. Samozrejme , že tam nie sú všetky len ukážky..

       

       

      Poznámky – môžete si opísať ,alebo vytlačiť do zošita

       

       

      AKO SI ČLOVEK ZMENŠOVAL SVET

       

      Cesta spája ľudí, mestá.

      Spočiatku ľudia budovali len „prírodné“.

      Koleso objavili Sumeri asi pred 6000 rokmi.

      Prvé kamenné cesty stavali  stavali Rimania. Stavali aj mosty - akvadukty.

      Po cestách brázdili vozy a koče ťahané koňmi.

      Druhy dopravy:

                  • cestná ( vozy, koče. bicykel, auto, motorka...)

                    • vodná ( plť, čln, loď, plachetnica, parník, ponorka...)

                  • železničná ( konská, parná, dieselová, elektrická lokomotíva, drezina, lanovka, metro...)

                  • letecká ( balón, vzducholoď, lietadlo, vrtuľník, rogalo, kozmická raketa...)

                  • potrubná ( vodovod, kanalizácia, plynovod, ropovod...)

                  • informácií ( posol, pošta, telegraf, telefón, knihy,  tlač, internet...)

       

      Druhy dopravy podľa prepravy tovaru: osobná  a nákladná

      Človek si novými dopravnými prostriedkami zmenšoval svet.

       

      Vyskúšaj si úlohu č.1 na str.50 do zošita – daj 10 dopravných prostriedkov, ak toľko nevieš daj menej alebo aj viac.

      Decká všetko píšte do zošita z dejepisu. Ďakujem !