• 90. výročie školy

     Naša škola v tomto roku oslávila svoje jubilejné 90. výročie jej vzniku. Na slávnosti sa zúčastnili zástupnocia rôznych inštitúcií a organizácií ako aj býalí učitelia a žiaci. Poďakovanie patrí aj všetkým tým, ktorí sa podieľali na ich príprave a organizácií ako aj rodičom a vystupujúcim deťom.
    • Zápis do 1. ročníka

     Zápis do prvého ročníka sa uskutoční 12.4.2022 - UTOROK v čase od 14,00 – 17,00 hod. v budove 1. stupňa Zákonný zástupca dieťaťa pri zápise predloží rodný list dieťaťa - stačí fotokópia a svoj občiansky preukaz. Pri zápise taktiež uhradí poplatok 20 € na potrebné pomôcky.
    • Vitajte na stránkach našej školy

     Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Mobilná aplikácia

     Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Novinky

    • Adventné čítanie
    • 8. 12. 2021
    • Milí rodičia a žiaci, prinášame Vám na každý deň adventného obdobia,teda obdobia prípravy na Vianoce, jeden milý príbeh, ktorý vám môže spríjemniť toto čakanie a pomôže uvedomiť si,čo je naozaj dôležité. Príjemné počúvanie.

    • Adventné čítanie: Čítať viac
    • Adventné čítanie
    • 7. 12. 2021
    • Milí rodičia a žiaci, prinášame Vám na každý deň adventného obdobia,teda obdobia prípravy na Vianoce, jeden milý príbeh, ktorý vám môže spríjemniť toto čakanie a pomôže uvedomiť si,čo je naozaj dôležité. Príjemné počúvanie.

    • Adventné čítanie: Čítať viac
    • Mikuláš v škole
    • 7. 12. 2021
    • 6. 12. zavítal Mikuláš aj do našej školy. Navštívil každú triedu a za básničku, či pesničku odmenil poslušné deti.

    • Mikuláš v škole: Čítať viac
    • Adventné čítanie
    • 6. 12. 2021
    • Milí rodičia a žiaci, prinášame Vám na každý deň adventného obdobia,teda obdobia prípravy na Vianoce, jeden milý príbeh, ktorý vám môže spríjemniť toto čakanie a pomôže uvedomiť si,čo je naozaj dôležité. Príjemné počúvanie.

    • Adventné čítanie: Čítať viac
    • Prvý stupeň pomáha
    • 6. 12. 2021
    • V týždni od 29.11.-3.12. sa žiaci 1. stupňa zapojili do zbierky Mikuláš pre druhých. Ďakujeme veľmi pekne všetkým rodičom i žiakom, ktorí prejavili svoju štedrosť a urobili tak radosť iným ľuďom.Vyzbierané sladkosti dnes pani učiteľka Lackovičová odovzdala do Centra pomoci pre rodinu v Trnave, odkiaľ budú ďalej distribuované do rodín.

    • Prvý stupeň pomáha: Čítať viac
    • Adventné čítanie
    • 5. 12. 2021
    • Milí rodičia a žiaci, prinášame Vám na každý deň adventného obdobia,teda obdobia prípravy na Vianoce, jeden milý príbeh, ktorý vám môže spríjemniť toto čakanie a pomôže uvedomiť si,čo je naozaj dôležité. Príjemné počúvanie.

    • Adventné čítanie: Čítať viac
    • Vianočné čítanie
    • 4. 12. 2021
    • Milí rodičia a žiaci, prinášame Vám na každý deň adventného obdobia,teda obdobia prípravy na Vianoce, jeden milý príbeh, ktorý vám môže spríjemniť toto čakanie a pomôže uvedomiť si,čo je naozaj dôležité. Príjemné počúvanie.

    • Vianočné čítanie: Čítať viac
    • Adventné čítanie
    • 3. 12. 2021
    • Milí rodičia a žiaci, prinášame Vám na každý deň adventného obdobia,teda obdobia prípravy na Vianoce, jeden milý príbeh, ktorý vám môže spríjemniť toto čakanie a pomôže uvedomiť si,čo je naozaj dôležité. Príjemné počúvanie.

    • Adventné čítanie: Čítať viac
    • Adventné čítanie
    • 2. 12. 2021
    • Milí rodičia a žiaci, prinášame Vám na každý deň adventného obdobia,teda obdobia prípravy na Vianoce, jeden milý príbeh, ktorý vám môže spríjemniť toto čakanie a pomôže uvedomiť si,čo je naozaj dôležité. Príjemné počúvanie.

    • Adventné čítanie: Čítať viac
    • Adventné tvorenie
    • 2. 12. 2021
    • Dňa 30.11. vyrábali štvrtáci venčeky...adventné,zimné,vianočné...komu sa aký páčil. Všetci s chuťou tvorili,a hoci niektorí sa namáhali viac,výsledok stojí za to.Keby si niekto chcel urobiť podobný venček doma,stačí vám k tomu polystyrenovy kruh, 2klbka puffy vlny, ozdoby podľa vášho vkusu a tavna pištoľ.Príjemné tvorenie.

    • Adventné tvorenie: Čítať viac
    • Dôležitý oznam
    • 25. 11. 2021
    • Podľa nariadenia z 25.11.2021 je opätovne zavedená povinnosť prekrytia dýchacích ciest všetkých žiakov v triedach. Z toho dôvodu, prosím, zabezpečte svojim deťom minimálne 2 rúška (1 na ústach a 1 rezervné v školskej taške). Ďakujeme

    • Dôležitý oznam: Čítať viac
    • Deviataci v galérii
    • 11. 11. 2021
    • Zobrať žiakov do galérie má viacero významov. Jedným je vniesť viac umenia do každodenného života školy. Umenie má podľa výskumov pozitívny vplyv na vzdelávanie detí. Kurátor, inštalácia, vernisáž, Kopplova vila, Galéria Jána Koniarka - pojmy, s ktorými sa stretli naši deviataci počas výtvarnej exkurzie v Trnave. Vyskúšali si tiež spraviť vlastné umelecké dielka. Ak pobyt v galérii vyvolal u niektorých pozitívny zážitok, tak zážitkové učenie týmto spôsobom malo význam. Chceme ukázať našim žiakom, že svet je pestrý, umenie z nás robí ľudí a umením sa zdokonaľujeme.

    • Deviataci v galérii: Čítať viac
    • Pozorovanie nočnej oblohy
    • 10. 11. 2021
    • Dnes sa vďaka jasnej oblohe a dobrej konštelácii uskutočnilo pozorovanie nočnej oblohy. Pán učiteľ Trnený žiakom ukázal a vysvetlil, ako sa orientuje na nočnej oblohe, určujú základné súhvezdía. Vidieť mohli postavenie Venuše, Jupitera, Saturnu a Mesiaca, či hmlovinu v Orione. Žiaci sa aj vďaka interaktívnemu nočnému učeniu naučili znova niečo nové a páčilo sa im to.

    • Pozorovanie nočnej oblohy: Čítať viac
    • Triedim, triediš, triedime
    • 29. 10. 2021
    • Škola získala od Slovenskej agentúry životného prostredia, v rámci projektu: Triedim, triediš, triedime 10 setov farebných tašiek na separovaný zber odpadu.

     Viac info: https://www.sazp.sk/novinky/minister-odstartoval-projekt-triedim-triedis-triedime.html

    • Triedim, triediš, triedime: Čítať viac
    • Červené jabĺčko
    • 29. 10. 2021
    • V našej škole podporujeme žiakov k zdravšiemu stravovaniu aj prostredníctvom rôznych aktivít. Tentokrát to bola téma Červené jabĺčko na desiatu mám. Žiaci si mohli priniesť na desiatu ovocie,zeleninku. A takto im chutilo:))

    • Červené jabĺčko: Čítať viac
    • Športový deň
    • 29. 10. 2021
    • Dňa 26.10. bolo pre žiakov 3.a 4.ročníka pripravené športové popoludnie. Žiaci si zmerali sily vo vybíjanej. Obom družstvám sa darilo, o čom svedčí aj tesné víťazstvo žiakov 4.ročníka. Tretiaci sa však nedali zahanbiť,pretože v zložení 6 hrajúcich dievčat a jeden chlapec boli rovnocennými súpermi pre štvrtákov,ktorí už vybíjanú trénujú dlhšie. Obe triedy budú ďalej usilovne cvičiť a tešia sa na odvetu :))

    • Športový deň: Čítať viac
    • Aktivity vo vyučovaní
    • 29. 10. 2021
    • Na vyučovaní používame rôzne metódy učenia , ktoré majú žiakom oživiť vyučovanie a pomôcť si zapamätať učivo. Šiestaci sa hravou formou oboznamovali s učivom praveku tým , že modelovali predmety a kresby pravekého človeka do plastelíny . Skupinovou prácou vytvárali plagát. Piataci vyrezávali svetlonosov, ktorých použili pri výučbe Haloweenu na anglickom jazyku. V rámci poslednej predprázdninovej hodiny anglického jazyka sa deti dozvedeli niečo viac o americkom Haloweene, ktorý je významnou súčasťou americkej kultúry. Učenie sa cudzieho jazyka nie je len o slivíčkach a gramatike, ale aj o spoznávaní cudzej kultúry. Aktivity sa im veľmi páčili.

    • Aktivity vo vyučovaní: Čítať viac
    • Prácou sa učíme a skrášľujeme si naše prostredie
    • 29. 10. 2021
    • Na predmete technika si žiaci 8 . a 9. ročníka vyskúšali svoje technické zručnosti. Deviataci zreštaurovali a vyzdobili stoličky do pekných farieb a vytvorili tak zaujímavý vchod do budovy. Dievčatá vyrobili jesenný veniec z prírodnín. Ôsmaci namaľovali lavičky. Skrášlili naše okolie a vytvorili pekné jesenné prostredie, v ktorom sa nám lepšie učí a trávi čas.

    • Prácou sa učíme a skrášľujeme si naše prostredie: Čítať viac
    • Aká bude tvoja cesta?
    • 29. 10. 2021
    • Žiaci 2. stupňa prešli v jesenných mesiacoch počas vyučovania rôznymi aktivitami. Učitelia sa im snažia spestriť vyučovanie a čo je dôležité, pripraviť ich pre život.

     Naši ôsmaci , pod vedením svojho. p.uč. triedneho už teraz rozmýšľajú aká bude ich cesta . V triede majú nainštalovaný motivačný panel osobností z rôznych oblastí života histórie aj súčasnosti.. Pri profesijnej orientácií v našej škole využívame pomoc psychológa z CPPPa P v Hlohovci. Triedny učiteľ sa snaží motivačne previesť žiakov cez životné dielo osobností a ukázať im ich úspechy. Každý žiak si vybral jednu z plagátu a pripraví si počas roka o jeho diele projekt. Pozitívny vzor je v živote každého človeka dôležitý.

    • Aká bude tvoja cesta?: Čítať viac
  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Utorok 27. 9. 2022