• Krúžky

  • 2. stupeň 

   Varenie a stolovanie- pod vedením p. uč. Majerčíkovej sa naučíte pripravovať jednoduché a rýchle jedlá, ktoré zvládne každý sám pripraviť aj v pohodlí domova. Spoločne sa oboznámite so zásadami stolovania a etikety.

   Kto som?- pod vedením p. uč Horákovej budete skúmať seba samých, spoznáte svoje silné a slabé stránky, naučíte sa na sebe pracovať a posúvať sa vpred. V závislosti od podmienok navštívime cukráreň, kino, či divadlo, aby sme sa naučili ako sa správať v spoločnosti.

   Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry pre 9 ročník- pod vedením p. uč Nitkovej si zopakujete učivo na prijímacie skúšky a monitor, prebádate taje slovenského jazyka a prehĺbite si vedomosti z literatúry. 

    

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • dzskola@gmail.com
   • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
   • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
   • 36090239
   • 2021485928
   • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje