• Kariérny poradca

     • Harmonogram prijímacieho pokračovania v 2020/2021

       

       

      • Podávanie prihlášok                                                    do 20.3.2023
      •  Testovanie 9                                                                    22.3.2023
      • Testovanie 5                                                                      17.5.2023
       • Prijímacie skúšky 
      • Overenie športového výkonu- prvá fáza talentových skúšok                                                                                       21.3.- 14.4.2023
      • 1. kolo 1. termín talentových skúšok a overenia zdravotnej spôsobilosti pre stredné športové školy  (2. fáza)          28.4.- 3.5.2023
      • 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane 8 ročných gymnázií)                                                                              4.5.- 5.5.2023
      • 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátanie 8 ročných gymnázií)                                                                              9.5.-10.5.2023
      • 1. kolo 2. termín talentových skúšok a overenia zdravotnej spôsobilosti pre stredné športové školy (2. fáza)             11.5.- 15.5.2023