• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Základná škola s materskou školou na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Základná škola s materskou školou
    • Email školy
    • dzskola@gmail.com
    • Telefón
    • 033/7445229
     riad. školy : 0905 449 359
     zást. školy. 0911 674 308
    • Adresa školy
    • Dolné Zelenice č.109
     920 52 Dolné Zelenice
     Slovakia
    • IČO
    • 36090239
    • DIČ
    • 2021485928
    • MŠ Dolné Zelenice
    • MŠ Dolné Zelenice
     telefón - 033/7445248
     email: qmsdolnezelenice@gmail.com