• 90. výročie školy

     Naša škola v tomto roku oslávila svoje jubilejné 90. výročie jej vzniku. Na slávnosti sa zúčastnili zástupnocia rôznych inštitúcií a organizácií ako aj býalí učitelia a žiaci. Poďakovanie patrí aj všetkým tým, ktorí sa podieľali na ich príprave a organizácií ako aj rodičom a vystupujúcim deťom.
    • Zápis do 1. ročníka

     Zápis do prvého ročníka sa uskutoční 12.4.2022 - UTOROK v čase od 14,00 – 17,00 hod. v budove 1. stupňa Zákonný zástupca dieťaťa pri zápise predloží rodný list dieťaťa - stačí fotokópia a svoj občiansky preukaz. Pri zápise taktiež uhradí poplatok 20 € na potrebné pomôcky.
    • Vitajte na stránkach našej školy

     Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Mobilná aplikácia

     Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Novinky

    • Oznam
    • 26. 6. 2018
    • Vedúca jedálne oznamuje, že posledný týždeň t. j. od 25. 6. do 28. 6. 2018 nie je možné sa odhlásiť z obedov, pretože do konca školského roka sa musia minúť všetky potraviny, ktoré sú už objednané. Pri neprítomnosti na vyučovaní je potrební si prísť pre obed. Ďakujem za porozumenie. Vedúca ŠJ p. Rauová.

    • Oznam: Čítať viac
    • Oznam
    • 28. 1. 2018
    • Dňa 31. 1. 2018 dostanú žiaci počas triednických hodín Výpisy známok za uplynulý polrok. Triednická hodina na prvom stupni bude počas 4. vyučovacej hodiny a na druhom stupni bude počas 5. vyučovacej hodiny. Triednickou hodinou vyučovanie v tento deň končí.

    • Oznam: Čítať viac
    • Úspech na OAJ
    • 24. 1. 2018
    • Tomáš Mikuš úspešne reprezentoval našu školu v okresnom kole na olympiáde z anglického jazyka kde sa umiestnil vo svojej kategórii na 2. mieste. Srdečne mu gratulujeme.

    • Úspech na OAJ: Čítať viac
    • Krajské kolo v ľahkej atletike
    • 4. 6. 2018
    • Obrovský úspech našich žiakov !

     Katka Mišovičová 1. miesto v behu na 300m

     3. miesto v behu na 60 m

     Vava Dulinová 1. miesto vo vrhu guľou

     6. miesto v hode kriketovou loptičkou

     Kevin Sitai 5. miesto v behu na 60m

     Katka a Valéria postupujú na Majstrovstvá Slovenska !

     Srdečne blahoželáme všetkým a držíme palce v najvyššej súťaži

    • Krajské kolo v ľahkej atletike: Čítať viac
    • Vianočné prázdniny
    • 11. 12. 2017
    • Vianočné prázdniny začínajú 23. 12. 2017 a trvajú do 7. 1. 2018. Nástup do školy je 8. 1. 2018 (pondelok).

    • Vianočné prázdniny: Čítať viac
    • Okresné kolo v ľahkej atletike
    • 21. 5. 2018
    • Víťazi:

     1. miesto:

     Sitai Kevin – beh na 60 m

     Mišovičová Katka – beh na 60m, 300m

     Dulinová Valéria – vrh guľou , hod kriketovou loptičkou

     2. miesto :

     Sitai Kevin – hod kriket. loptičkou

     Králik Kristián – vrh guľou, skok do výšky

     G R A T U L U J E M E !

     Ďalší výborní atléti :

     Bango Nicolas, Bango Slavko, Horváth, Petická,

    • Okresné kolo v ľahkej atletike : Čítať viac
    • Linka pomoci
    • 4. 12. 2017
    • Prines použitý, nefunkčný mobil , odovzdaj ho tr. p. učiteľke a spravíš dobrý skutok . Prispeješ do verejnej zbierky Lienky pomoci , kt. pomáha seniorom . Vianoce sú čas výmeny mobilov ! Ukáž svoje dobré srdce a pomáhaj!

    • Linka pomoci: Čítať viac
    • Biologická olympiáda
    • 21. 5. 2018
    • 9. 5. sa v priestoroch Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády kategória E. Naša žiačka Miroslava Bittnerová (6. ročník) súťažila v odbore botanika. Umiestnila sa na krásnom 3. mieste. Srdečne gratulujeme!

    • Biologická olympiáda: Čítať viac
    • Návšteva príslušníkov polície v Školskom klube detí
    • 17. 5. 2018
    • Keďže apríl je mesiac bezpečnosti na cestách, pozvali sme si do školského klubu detí príslušníkov polície. Kapitán - Ing. Marek Miklovič upozornil deti na chyby, ktorých sa najviac dopúšťajú v cestnej doprave, porozprával nám o prevencii sociálno-patologických javov. Veľký záujem bol o kovové putá, ktoré si každý chcel vyskúšať, taktiež si deti vyskúšali ochranný odev a prilbu. Táto návšteva nás všetkých povzbudila k väčšej opatrnosti na cestách a k lepšiemu sa správaniu k ľuďom.

    • Návšteva príslušníkov polície v Školskom klube detí: Čítať viac
    • Hodina deťom
    • 21. 11. 2017
    • Tento rok sa naša Základná škola zapojila do verejnej zbierky Hodina deťom, ktorú organizuje nadácia pre deti Slovenska na pomoc deťom a rodinám v ich náročných životných situáciách. Žiaci zo školského klubu si pripravili plagáty, nálepky, špeciálnu pokladničku a spolu s pani vychovávateľkou dňa 10. 11. 2017 oslovili ľudí na ulici, učiteľky a zamestnancov školy a navštívili aj niekoľko rodín, ktoré bývajú v blízkosti školy. Všetci radi prispeli finančným darom a pochválili žiakov za ich dobrovoľnú aktivitu. Vyzbieraná suma 145 € bola zaslaná na účet nadácie.

    • Hodina deťom: Čítať viac
  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Streda 29. 6. 2022