• Akcie

     • Šk. rok 2009/2010

     • ŠKOLSKÝ ROK SA KONČÍ

      „Ako ten čas letí!“... povzdychneme si pri rôznych situáciách, keď sa nám zdá, že sa prestal riadiť svojimi zákonitosťami. Jednou z nich je – aspoň pre učiteľov – koniec školského roka. Hoci aj tento mal svojich „365 dní“, ubehol ako voda. Možno aj preto, že okrem vyučovania bol celý popretkávaný rôznymi akciami. Môžeme si na ne spoločne zaspomínať: šarkaniáda, vítanie Mikuláša, Šaliansky Maťko, sánkovačka a prikrmovanie vtáčkov, Deň vody, beseda o knihe Junácka pasovačka s pani Mišovičovou, výstava Práca rúk našich predkov, beseda s poľovníkom pánom Roháčkom, zhotovovanie srdiečok pre mamičky, pobyt v škole v prírode, návšteva dopravného ihriska a nakoniec – 1.sväté prijímanie . Celý rok sme usilovne zbierali Hrozienka našich dobrých činov. ( Kto by sa počas prázdnin náhodou nudil, môže ich spočítať.) No a teraz sú tu vytúžené prázdniny. Tešíme sa na ne všetci. Ja Vám prajem, moji milí tretiaci, veľa teplých slnečných lúčov a nech ten čas aspoň na chvíľu trocha spomalí svoj krok.

      Vaša triedna učiteľka H. Knapová


      DEŇ VODY V 3. TRIEDE

      22.marca si každý rok pripomíname Deň vody. Na tento deň sme si pripravili vyučovanie plné zábavy a zaujímavostí. Do školy sme prišli všetci oblečení v modrom a na pitie sme si priniesli čistú vodu alebo čaj. A potom sa to začalo.... Najskôr sme si zopakovali, ako prebieha obeh vody v prírode. Potom si žiaci pozreli prezentáciu Krásy vody. Obdivovali trblietajúcu sa kvapku rosy na šípovej ruži, valiacu sa morskú vlnu, jagavé snehové vločky a mnohé iné formy. Potom sa aj oni predstavovali ako kvapka vody, ktorú si vylosovali. Výsledky ústnych prezentácií boli naozaj zaujímavé a často veľmi prekvapivé. Žiaci sa navzájom odmeňovali potleskom. Súťažili aj v množstve piesní na tému voda, v speve niektorej z týchto piesní, v najzaujímavejšom dokončení príbehu o zvedavej dažďovej kvapke a prenášaní vody na lyžici. Smiechu aj hnevu – keď sa voda vylievala – bolo pri tom naozaj dosť. Nakoniec chlapci tajným hlasovaním zvolili princeznú Kvapôčku a dievčatá princa Potôčika. Stali sa nimi Tamarka Knažíková a Danko Varga.

      Myslím si, že takéto vyučovanie zanechalo v žiakoch pocit radosti a rozšírilo ich poznatky o význame vody pre život nás všetkých.

      Triedna učiteľka Mgr. Helena Knapová


       

      Dopravné ihrisko Vrbové

      Dňa 9. 6. 2010 mali žiaci 1. stupňa tematické vyučovanie na tému dopravná výchova.

      Žiaci 1. a 2. ročníka mali dve hodiny dopravnej výchovy. Teoreticky sa oboznámili . Teoreticky sa oboznámili s modelovými situáciami v pozícii chodca na chodníku a pri prechádzaní cez cestu. Ďalšou témou bola potreba autosedačky a pripútanie sa všetkých cestujúcich v aute. Žiaci 3. a 4. ročníka najskôr teoreticky riešili modelové situácie pri ceste do školy na bicykli , zopakovali si význam značiek, s ktorými sa bežne stretávajú. Na dopravnom ihrisku si natrénovali riešenie dopravných situácií v praxi. Dopravné ihrisko bolo vybavené bicyklami, a pre žiakov, ktorí sa nevedia bicyklovať, šliapacími autíčkami.

      Akcia prebehla v spolupráci s Detským dopravným ihriskom Čerenec vo Vrbovom.

      Mgr. Gabriela Riegelová


       

      Škola v prírode

      Školu v prírode v Častej absolvovalo tridsaťtri žiakov prvého stupňa pod vedením svojich pedagógov. V peknom prostredí Malých Karpát si overili svoje teoretické znalosti z vlastivedy a prírodovedy. Navštívili hrad Červený Kameň, Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, jaskyňu Driny.

      Predstavenie tried, večer rozprávok, diskotéka a "pyžamová párty" boli programy, ktorými si deti spríjemnili chvíle pred spaním. Zdokonalili sa v sebaobsluhe, nadviazali nové kamarátstva.

      Týždeň plný aktivít rýchlo ubehol a na autobusových zastávkach už čakali svoje ratolesti nedočkaví rodičia.

      Mgr. Silvia Mrvová


       

      NIKOLČICKÉ HRY

      Prišli sme, uvideli sme a v niečom aj zvíťazili

      Posledný štvrtok, piatok a sobota v mesiaci máj boli, podľa mňa, pre 21 žiakov školy a troch pedagógov nevšedné a zaujímavé. Strávili sme ich v Českej republike, v rodinách našich moravských priateľov.

      ZŠ Nikolčice, s ktorou udržiavame družobné vzťahy od r. 1977, nás privítala veľmi srdečne.

      Prvý, štvrtkový večer bol zoznamovací. Žiaci spoznávali nových kamarátov , ich rodinu, dedinku Nikolčice, ale aj Křepice a Diváky.

      Tento večer nemal trvať dlho. Bolo treba dobre sa vyspať, oddýchnuť si, aby zelenickí športovci nezostali v hanbe za výkonmi ostatných účastníkov športového zápolenia.

      A veru nezostali! Priniesli sme 4 zlaté, 5 strieborných a 6 bronzových medailí. Niečo našim športovcom vyšlo podľa predstáv, niektorí prekvapili svojimi dobrými výkonmi. Niečo nevyšlo podľa očakávaní.

      Také je športové šťastie . Praje pripraveným. Viem, že domáci sa cítili favoritmi pretekov a na domácej pôde sa chceli ukázať v najlepšom svetle a nesklamať pána riaditeľa. Žiakom z Nikolčickej školy sa podarilo v celkovom poradí družstiev vyhrať. Naša škola skončila na druhom mieste, s bodovým rozdielom, ktorý ma trochu mrzí.

      Každé z troch družstiev malo svojich favoritov, ale byť domáci pretekár je veľká výhoda. Dúfam, že o rok , na Zelenických hrách, ju úspešne využijeme a staneme na najvyšší stupienok.

      Veľa chuti do prípravy prajem učiteľom a žiakom už dnes !!!


       

      Mrázik v angličtine

      „Všetko ma tu tlačí! Oj, ako to bolí...“, sťažuje sa Marfuška svojej mame. „A som hladná!“ Dobrá sestra Nastenka jedlo prinesie, ale Marfuške sa nepáči. „Odveď Nasťu starý muž do lesa navždy“! Takéto príkoria zažila Nastenka doma. V lese stretáva pyšného krásavca Ivana. Ten sa do nej zaľúbi. V zimnom lese kraľuje Dedo Mráz, postriebruje svoje jedličky do krásy, lež Nastenka mrzne. To, že všetko sa nakoniec na dobré obráti už tak v rozprávkach býva.

      Tento literárny skvost si v tomto roku vybrali nadšenci divadielka v AJ . Nacvičovali dlho a usilovne. Svoje tvorivé nápady realizovali v predstavení a vkladali doň umenie svoje vlastné, svoje talenty Anička Hilková, Barbora Rybová, Matúš Šoka, Zuzka Mišovičová, Radka Srncová, Stanka Hrnčárová, Michal Repka i obetavá asistentka Nikolka Horváthová. Nakoniec pomohli aj Tamarka Kňažíková ako super čierna mačička, Karol Sitai ako zúrivý pes a Lenka Moravcová.

      Úloh veľa, talentov obetavých málo. Žiadny problém! Zvládneme aj dvojroly! Anička Hilková sa z rozmaznanej Marfušky o minútu mení na švárneho Ivana.Obe úlohy zvláda bravúrne! A starý muž Matúš Šoka je bleskovo zmenený na Babu Jagu. A akú!!! Nastenka je čarovná tiež. Rovnako i ostatní!

      Veľa zábavy zažívajú počas pondelkových nácvikov, veľa angličtiny sa naučia takto nenápadne. A prišla tá chvíľa, máme originálne kostýmy vďaka našej súkromnej , šikovnej kostymérke Mgr. Beáte Prochácovej! Samozrejme originálnu hudbu máme od začiatku. Na to sú zasa priatelia pani učiteľky Šimovej, aj fotograf aj kameraman. Všetko ozajstné býva. Generálka a prvá predpremiéra má publikum, naši žiaci i učitelia. Zdá sa, že sa im naša rozprávka páčila.

      A už je tu 26.apríl 2010, divadelný festival. 11 ročník. Doteraz sme boli na všetkých. Vždy s novým a novým divadielkom. Tento raz sme vystúpili prvý hneď v prvý deň festivalu.

      Diváci tlieskali po každej scéne, smiali sa, i porota. Mali sme dobrý pocit z našej hry. Pani učiteľka i pani riaditeľka nás pochválili a dostali sme ocenenie od odbornej poroty: „Najlepšia adaptácia literárneho diela dňa“. Hurá! Sme výborní. No nie?Pozreli sme si divadlá ostatných škôl z Nitry, Levíc, Bratislavy a Nových Zámkov. Pestré, niektoré veľmi dobré. Romeo a Júlia, Šerlok Holmes hľadal vraha aj medzi divákmi. Nové Zámky zahrali drámu so strieľaním, ostatné divadlá boli veselé, plné hudby, tanca.

      V mikrobuse nám prívetivý šofér pustil video, prerušila ho iba zastávka na zmrzlinu a dokonca sme ho dopozerali už doma v parku. Skvelým žiakom našej školy ďakujeme za reprezentáciu školy, za trpezlivosť, obetavosť a k úspechu blahoželáme. Tešte sa na DVD, bude pre každého.

      Zapísala Mgr. Gabriela Šimová, uč. AJ a autor scenára a réžie

       


      Deň vody v našej škole

      22. marec je od roku 1922 vyhlásený za svetový Deň vody. A v našej škole sme v tento deň všetci žiaci prišli oblečení v modrom, symbole vody. Celý deň sme sa všetci žiaci druhého stupňa spolu učili o vode. Mladší žiaci sa tiež učili o vode vo svojich triedach.

      Voda, ktorú používame v domácnostiach je pitná. Veľké množstvo našich obcí nemá kanalizáciu, ani čističku odpadových vôd. V praxi to znamená, že všetka voda, ktorú spláchneme, alebo vypustíme z umývadla, sa dostane do žumpy, v najlepšom prípade do čističky odpadových vôd. Takže, ak si chceme pitnú vodu šetriť a chrániť, mali by sme dodržiavať takéto odporúčania:

      • Neumývať riad pod prúdom tečúcej vody.
      • Ani zuby si neumývať pod tečúcou vodou, ale s pohárikom.
      • Používať sprchu namiesto kúpania sa vo vani.
      • Pračku pustíme, až keď je naplnená.
      • Na umývanie auta používať vedro s vodou.
      • Nevytvárať nelegálne skládky odpadov.
      • Najväčšia spotreba vody v domácnosti je na WC, aj to sa dá regulovať napríklad zakúpením najnovších technológií (3,6,9 litrov vody).

      Náš Deň vody prebiehal nasledovne. Žiaci vypracovali projekty v PowerPointe o vode, každá trieda prezentovala svoju tému pred celou školou v spoločnej miestnosti. Pred dňom „O“ rovnako triedy vytvorili nástenky k téme svojej prezentácie. Pani učiteľka Kňažíková mladšia a reprezentanti jednotlivých tried hodnotili nástenky bodmi. Vyhrala nástenka 9. ročníka (samozrejme).

      Žiaci oblečení v modrom po skončení prezentácií boli rozdelení do zmiešaných skupín. Tých bolo 11. Po prestávke nasledoval vedomostný kvíz, ktorý pripravila pani učiteľka Slamenová. Obsahoval 10 ťažkých otázok o vode.

      Potom nasledovala praktická časť. Súťažilo sa v 7 disciplínach:

      Puzzle: Čo najrýchlejšie poskladať obrázok o kolobehu vody v prírode. (pani učiteľka Šimová)

      Ako nevyliať: Každý člen skupiny musel preniesť na tácke poháre s vodou, pričom nesmel vyliať. Dráha bola prekážková. (pani učiteľka Kunkelová)

      Vyberanie loptičiek z vody na čas ústami. Loptičiek bolo 6 a rozhodcom pani učiteľka Koláriková.

      Prenášanie vody lyžičkami– žiaci prenášali 1 liter vody na lyžičkách z jednej nádoby do druhej nádoby. (pani zástupkyňa Králičová)

      Hádzanie malej mince do vedra s vodou a pohárom. (pani učiteľka Kňažíková)

      Spievanie piesní. Celá skupina zaspievala do mikrofónu vybranú pieseň o vode. (pani riaditeľka Kováčiková)

      Terč.Trafiť, čo najviac vrecúšok s vodou do terča. (pani učiteľka Tassyová)

      Potom nasledovalo stretnutie všetkých v spoločenskej miestnosti. Tentokrát si už triedy spolu posadali a pripravili sa na spievanie o vode. Všetci sa usilovali, najviac V, VI a IX. Víťazmi sme sa stali ako ináč my, deviataci. Sme spevaví. Náš repertoár je bohatý. Spievame všetci!

      Potom nám pani učiteľka Šimová premietla video Voda v roku 2070. Bolo to o tom, čo by sa mohlo stať, ak by sme si pitnú vodu nezačali vážiť a nešetrili ňou naďalej. To, čo sme videli, určite nechceme.

      Na záver bolo slávnostné vyhodnotenie všetkých disciplín a boli vyhlásené a odmenené víťazné skupiny:

      1. miesto skupina č. 4: Hrnčárová, M. Varga, Antal, K. Molnárová, Jankovič
      2. miesto skupina č. 5: Mišovičová, Joštová, Jaroščák, Hargaš, D. Varga
      3. miesto skupina č. 3: Hilková, Srncová, Tomšík, Daniš, P. Beránek, Fúska

      Víťazom blahoželáme. Myslíme, že si nadlho zapamätáme zážitok, ktorý nám pripravili učitelia našej školy a možno aj zvážime náš prístup k pitnej vode.

      Ďakujeme!

      Zapísali: Janka Liščáková, Mária Brošová, 9. ročník


       

      Vianočné trhy ZŠ

      Žiaci pod vedením pani učiteľky Mgr. Slamenovej vyrábali popoludní vo svojom voľnom čase veľa, veľa týždňov:

      Vianočné ikebany

      Vianočné medovníčky

      Vianočné pohľadnice

      a ďalšie milé drobnosti

      Vianočné trhy sa konali v obci Dolné Zelenice 22. decembra 2009, bolo u nás mínus 10 stupňov Celzia a žiaci predávali svoje výrobky od 10.00 do 16.00. Aké milé, šikovné a obetavé deti chodia do našej školy! Klobúk dolu pred Vašou šikovnosťou a obetavosťou!

      Takto pomohli spríjemniť vianočné sviatky nielen u nás v škole, no i v obci. Občania privítali pozitívne podujatie školy, ktoré začína mať svoju tradíciu. Prebehol teraz druhý ročník.

      Ďakujeme všetkým, ktorý si naše výrobky kúpili. Naše podujatie sa stretlo s pozitívnou reakciou i na Internete, kde inšpirovalo iné školy.

      Zapísala: G. Šimová


       

      Živý betlehem

      Projekt Mgr. Denisy Kraličovej a žiakov 2. stupňa. Prekvapili, až dojali občanov, žiakov i možno samých seba. Vystúpili v obci 22.12. 2009 od 11.00 do 15.00. Dobre mrzlo. Mali aj živé zvieratá ovcu i teliatko .
      JEDINEČNE sa ZASKVELI! Nech sa páči! PRE ICH ÚSPECH prezentovali aj v Piešťanoch, kde ich nasnímala aj TV Markíza.

      Po prvýkrát žiaci našej školy zobrazili „Živý BETLEHEM“.

      Pozitívny ohlas v obci u občanov.

      U samotných žiakov a v ich rodinách.

      Prajeme chorým zdravia pevného, hladným chleba dobrého.

      Pokoj ľuďom dobrej vôle.

      Šťastia všetkým národom.

      Námet, scenár a prevedenie projektu Mgr. Denisa Kraličová

      22.decembra

      Zapísala: G. Šimová


       

      Úctu k starším ľuďom
       

      6. ročník

      Október je mesiac úcty k starším ľuďom. My, žiaci šiesteho ročníka sme pri tejto príležitosti pozvali do školy naše babky a dedkov. Bolo 2. októbra 2009 v piatok, keď prišli. Mali sme triednickú hodinu.

      Babky nám porozprávali o tom ako bolo, keď oni chodili do školy. Bolo to zaujímavé. Mali sme besedu s názvom: “Chlebík je dar“. O tom bola aj prezentácia, ktorú pre nás pripravila pani učiteľka Šimová. My sme veľmi šikovní. Sami sme si upiekli domáci chlebík v pekárni od pani riaditeľky. Bol veľmi dobrý. Okrem chlebíka sme mali aj koláčiky, ktoré sme zapíjali teplým čajíkom. Bolo aj ovocie.

      Po dobrom občerstvení sme mali kvíz s babkami. Všetci sme mali veľmi dobré vedomosti o zdravom spôsobe života. Kvíz sa skončil remízou. Ale my sme neboli smutní. Naopak, hrali sme spravodlivo.

      Naše babky veľmi zaujímala minulosť našej školy. Tak nazreli do staršej školskej kroniky. My sme začali upratovať.

      Všetko sme si aj nafotili, aby sme mali zážitok na celý život. Stretnutie so starými rodičmi bolo príjemné. Sme radi, že nám takéto prekvapenie pani učiteľka triedna s pani riaditeľkou pripravili. Patrí im za to veľké
      “ Ďakujeme“.

      autor: Saška Hukeľová

       


      Vilomeniny

      Ako dostať do školy čo najviac rodinných príslušníkov?

      Od začiatku školského roka ráno sa naskytuje náhodným cestujúcim na linke Siladice-Dolné Zelenice a Horné Zelenice-Dolné Zelenice rovnaký krásne dojemný obraz. Rodičia prváčikov odprevádzajú svoje ratolesti na autobus do školy. Počkajú, kým svojim deťom ešte zamávajú. Koľko lásky a starostlivosti deti dostávajú v tomto veku. Prvé dni ,ba dokonca aj autom, rodičia sledujú autobus a na vystupovacej zastávke kontrolujú, či ich dieťa vystúpi správne. Či ho tam čaká pani učiteľka.

      No a neskôr, keď je už to isté dieťa na 2. stupni tej istej školy, sotva stretneme zopár tých istých rodičov na triednom RZ. Ako by záujem o dieťa a jeho školu opadol.

      Európsky deň rodičov a školy je priestor, keď sa každoročne zamýšľame ako dostať na miesto, kde trávia žiaci tak veľa svojho času, teda na ich pracovisko znovu aj ich rodičov.

      Každý rok tvorivým a objavným spôsobom priťahujeme záujem rodičov. Organizujeme veľké školské podujatia ako Super Star školy, IQ test školy, kde proti sebe súťažili blondýnky, športovci i deviataci. Alebo Zelenický hit, kde spievali nielen celé triedy, jednotlivci, učitelia, no i dôchodcovia a iné skupinky z radov rodičov. Doteraz vždy sa podujatia stretli s pozitívnym ohlasom v miestnej komunite.

      V tomto roku vzišiel tvorivý nápad opäť od zástupkyni školy Mgr. Kraličovej. Zorganizujeme Vilomeniny. Súťažiaci budú žiaci proti učiteľom a rodičom v jednom družstve. A špeciálny bonus pre triedu, ktorá bude mať najviac divákov z radov rodinných príslušníkov bude mať jeden deň riaditeľského voľna!

      Organizácia bola blesková. Rozdelenie úloh. Žiaci si vyšli po materiál na hodinách VV. Naaranžovali krásne jesenné zátišia. A v deň D by najradšej všetci pracovali v kuchyni. Vybraní žiaci sa blysli vlastnoručne urobenými zeleninovými a ovocnými šalátmi, tiež pestrými pomazánkami. Švédske stoly boli pre všetkých: žiakov ,ich rodičov a rodinných príslušníkov, no a k tomu bylinkové čaje. Samoobsluha.

      Vilomeniny mohli začať. Piatok 8. októbra 2009 po tretej vyučovacej hodine začali prichádzať rodičia, súrodenci, starí rodičia, tety i ujovia. Oj, či začalo byť veselo. Každý sa podpísal na pripravené hárky.

      10 členné družstvo zo žiakov a 10 členné družstvo tvorené učiteľmi a rodičmi. Prvá úloha. Prineste za 5 minút tieto veci: hrebeň, čiernu šnúrku od topánok, tenisku značky Adidas, striebornú retiazku, zrkadielkom , pohár s vodou a žuvačku.

      Akcia blesková. Všetko ihneď. 7 bodov pre obe družstvá. Druhá úloha. Zostavte báseň na tému „Jeseň“. Tvorivé pero skvelými rýmami prekvapilo všetkých. A zasa 1:1. Nová úloha. Kto nazbiera za 3 minúty najviac cestovných preukážok? A, a, a, vyhrávajú dospelí! Vyberte si pieseň, s ktorou sa ako skupina predstavíte. Víťaz je ten, ktorý má väčší potlesk. Dospelí sa aj roztancovali na svojho „Macejka“, žiaci idú „Prší, prší“, Síce nezapršalo, zato roztlieskali divákov. Vyhrali žiaci. Nasledujúca úloha zapojila všetkých prítomných a dala zabrať obom družstvám. Napíšte slovo KERAMIKA LIMS tak, že každé písmeno tvorí jeden človek, ktorého meno sa začína na uvedené písmeno. Hmm... žiaci boli promtnejší!

      Kto nazbiera najviac šišiek zo stromov. Beh a super beh a zber sa začali, šišky padajú, zháňajú sa tašky, pomáhajú aj diváci. Ešte raz, Koniec. Hľa, žiacka hŕba je oveľa väčšia!

      Úloha zamaskujte jedného člena svojho tímu za jesennú masku na Halloween sa ujala. O chvíľu už tu máme jednu veľkú žltú tekvicu a jedného „ zelenického vajdu“ k nej. Zábava nemá konca kraja!

      A na záver - rozstrel. Stiahnite obrus spod tanierov. Tri, štyri... a už to letí. Koľko zostalo tanierov, deti?

      Slávnostné vyhlásenie víťazov. Jednoznačne vyhrali deti! Radosť sa snúbi s hudbou a s ochutnávkami jedál pripravených žiakmi.

      A bonus? Kto ho vyhral? Piaty ročník mal v škole 3,0 príbuzného na žiaka. /šiestaci 1,9 príbuzného na žiaka, ôsmaci 1,6 príbuzného na žiaka, siedmaci 1,5 a deviataci 0,25./ Blahoželáme víťazom!

      Plánované ciele boli naplnené. Zážitkové učenie sa ukladá hlboko do pamäti... Čo sme sa naučili? Pracovať v tíme, dopriať lepším tvorivosti, rýchlosti v behu a v promptnosti pri riešení nečakaných úloh tvoriť jeden harmonický tím. Vytvoriť si pekné, estetické prostredie, kde harmónia a komunikácia sú pre nás dôležité, splnilo vytúžený cieľ :

      Súznenie s rodičmi.

      Mgr. Gabriela Šimová