• šk. rok 2016/2017

    • Energia z jadra

     Dňa 15.6.2017, 7.-9.ročník ZŠ s MŠ Dolné Zelenice navštívili Jadrovú elektráreň a  Energoland v Mochovciach.

     Počas exkurzie sme mohli vidieť  napr. termálne zrkadlo (ukazovalo teplotu nášho tela). Nenechali sme si ujsť ani zážitok z 3D kina, kde sme mohli vidieť Odyseu energie od Veľkého tresku až po blízku budúcnosť. Exkurziu sme zakončili prehliadkou areálu Jadrovej elektrárne. Odniesli sme si spolu s novými znalosťami aj veľmi pekný zážitok z príjemne prežitého dňa.

                                                                   Dominika Poláková, 9. roč.


     XVII. ročník Športovej olympiády SITO MALŽENICE 2017

      

     Dňa 30.5.2017 sme sa všetci žiaci prvého stupňa zúčastnili Športovej olympiády v Malženiciach 2017. Bol to už 17. ročník. Niektorí žiaci aktívne povzbudzovali a 24 žiakov bolo zapojených do viacerých atletických disciplín. Naša snaha sa oplatila.

     Zo šiestich súťažiacich škôl sme skončili na krásnom 2. mieste.

     V nemalej miere sa o tento úspech zaslúžili nasledujúci žiaci:

     Beh na 60m starší chlapci:                           Leo Kotrubčík, 4. ročník: 1. miesto

     Beh na 60m mladší chlapci:                         Jakub Lenghart, 2. ročník: 3. miesto

     Beh na 60m staršie žiačky:                          Uršula Žáková, 4. ročník: 1. miesto

     Beh na 60m mladšie žiačky:                        Simona Pavlíková, 2. ročník: 2. miesto

                                                                       Adriana Páleníková, 1. ročník: 3. miesto

     Hod kriketovou loptičkou, starší žiaci:    René Gašparovič, 4. ročník: 1. miesto

     Minimaratón chlapci:                                    Patrik Králik, 4. ročník: 2. miesto

                                                                       Leo Kotrubčík, 4. ročník: 3. miesto

     Minifutbal chlapci:                                        R. Gašparovič, L. Kotrubčík, P. Králik, S. Beňák, A. Koštiaľ, D. ango

      3. miesto

     Vybíjaná dievčatá:                                 V. Bangová, U. Žáková, B. Bačíková, Marianna a Martina Máťašové, S. Bačová, M. Kopúnová, A. Páleníková

      3. miesto

      

     V priebehu podujatia organizátori zabezpečili všetkým prítomným bohaté očerstvenie (párky, zmrzlina a chladené nápoje).

      

     Všetkým športovcom, ktorí zvíťazili, ale aj tým, ktorí sa iba zúčastnili, srdečne blahoželáme!!!

     Mgr. V. Valachová

                   


      

     Navštívili sme ...

      

     Výchovný  koncert ZUŠ v Hlohovci so žiakmi 6.ročníka.

     Koncert bol prierezom dejín hudby s ukážkami talentu žiakov tejto školy v hudobnej, tanečnej a inštrumentálnej oblasti. Šiestaci boli prekvapení ako veľa vecí o hudbe vedeli.  

     Čas pred koncertom sme využili na spoznanie zaujímavých objektov na námestí nášho okresného mesta ako sú kostol a jeho gotický oblúk nad vchodom, kaplnka sv. Anny, mestská knižnica, bývalá väznica Šuleka a Holubyho, reliéf venovaný roľníkom na Slovenskej sporiteľni, Fussmanove pivnice hotela Jeleň .

      

     Dom hudby v Trnave so žiakmi 8. a 9. ročníka

     Je to miesto, kde býval, tvoril, stretával sa s priateľmi a študentami významný slovenský hudobný skladateľ M. Schneider- Trnavský. V jednej časti týchto priestorov je expozícia venovaná Johnovi Dopjerovi, tvorcovi nástroja dobro.

       

     Mgr. D.Kováčiková

     Prečo ísť na  lyžiarsky výcvik ?

     Vtipné odpovede účastníkov:

     „  ...  nemusím byť v škole,...super biliard a bar,... úžasne sa tam padá,...“

     Ostatné  odpovede účastníkov:

     „...super sauna,...pekní chlapci,... super diskotéka,...noví kamaráti,...pekná príroda,...

     ...super ľudia,...veľa zábavy,...“

     Myslím, že to hovorí za všetko.

     Takto sa vyjadrilo  našich 14 žiakov  zo 7.-9.ročníka, ktorí sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku vo februári 2017 na Hronci. Všetci zvládli základy lyžovania, jazdu na vleku a záverečný pretek. Zvládli aj sami seba , čo je najťažšie. Bolo s nimi dobre.

     Viacerí neplatili žiadny poplatok – boli prvýkrát. Niektorí  boli dva razy a prihlásili sa znovu. Bolo im  vyhovené, pretože radi lyžujú a nie sú s nimi problémy.  Chceli ísť aj preto, že majú dobré spomienky na minulé roky.  Týmto výcvik hradili v plnej výške rodičia.

     O rok majú šancu zažiť tento krásny šport a spoločný týždeň na vlastnej koži  dnešní šiestaci. V. Velez -Zuzulová, P.Vlhová a bratia Žampovci, ale hlavne starší spolužiaci nech sú pre nich inšpiráciou!


     DEŇ VODY

     Cieľ svetového dňa vody sme sa snažili naplniť aj v našej škole. Na program tohto dňa sa žiaci a ich učitelia starostlivo pripravovali. Celým dňom sa niesla téma voda v náučnom aj zábavnom prevedení. Zástupcovia každej triedy si odprezentovali prezentácie a postery  na pridelené témy o vode. Skupiny riešili vedomostný kvíz a v rovnakom zložení prešli 9 zábavno-náučných stanovíšť. Žiakom sa tematický deň veľmi páčil a z celodenného úsilia riešiť úlohy na stanovištiach vznikla ja víťazná skupina v zložení : Koštial, Baková, Bango N, Paukov, Lukáčová S. Poďakovanie patrí p. uč. Bábikovej, ktorá ku Dňu vody pripravila celý scenár.


      

     Vianočné popoludnie

      

     Dňa 21. 12. 2016 sa uskutočnilo v reštaurácii PD Dorné Zelenice LUKAB v rámci našej školy vianočné popoludnie pre našich žiakov. Toto popoludnie nebolo len plné zábavy ale aj poučenia, kde si naši žiaci zasúťažili v 4 družstvách a preverili si aj svoje vedomosti z jednotlivých predmetov. Žiaci z 1. stupňa sa predviedli nielen ako spevácke talenty vianočných piesní a kolied ale aj ako šikovní recitátori. Celej akcii dala výrazný punc naša už tradičná moderátorka, bývalá absolventka našej školy Zuzana Mišovičová, dobrou náladou  formou ozvučenia prispel pán Adamec. Nechýbali ani traja porotcovia z radov rodičov – p. Koštiaľová, p. Mišovič a p. Máťašová.

     Celé vydarené popoludnie zhodnotila pozorovateľka tejto akcie p. Máťašová, ktorá vyzdvihla a ocenila prínos a význam takýchto a podobných akcií pre naše deti a poďakovala sa pani riaditeľke ako aj všetkým pedagógom za jej uskutočnenie a realizáciu.


     Beseda s archeológom

     Dejepis je pre žiakov zaujímavým predmetom práve vtedy, keď sa majú možnosť stretnúť so stopami histórie naživo. Žiaci 5,6,7 . roč. sa zúčastnili zaujímavého stretnutia s archeológom, riaditeľom Vlastivedného múzea v Hlohovci Mgr. Jožkom Urminským. Pán archeológ im porozprával čo všetko obnáša práca archeológa a priniesol im aj ukážky vykopávok z nášho okolia. Žiaci držali v rukách kópiu bronzového meča nájdeného vo Váhu v Horných Zeleniciach a iné starodávne predmety. Predstavil región Zeleníc ako jednu z veľmi starých lokalít osídlených už od praveku. Žiakom sa veľmi páčilo stretnutie s históriou. Niektorí by si dokonca povolanie archeológa po skončení besedy aj vybrali. Touto cestou ďakujeme nášmu hosťovi za stretnutie a rady ho privítame niekedy v budúcnosti. 


     Olympiáda zo SJL - Naša deviatačka, Lenka Polaníková, zvíťazila a postupuje do krajského kola!

     Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl a je každoročne vyhlasovaná a organizovaná ako postupová súťaž. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru. (podľa https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OSJL)

     Samotná olympiáda je pomerne náročná. Pozostáva z troch častí: teoretického testu, transformácie textu a ústnej prezentácie požadovaného, samostatne vytvoreného prejavu na danú tému. Lenka mala ďalších dvanásť vyrovnaných súperov. No napokon, po takmer troch hodinách boja, zaslúžene zvíťazila! Srdečne gratulujeme našej talentovanej a výnimočnej žiačke!

     Lenka, veľa úspechov v poslednom ročníku na našej škole a šťastie v každom Tvojom budúcom kroku :)!

     Ďakujeme, Lenka!

                                                                                           Mgr. Jana Sušienková

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • dzskola@gmail.com
   • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
   • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
   • 36090239
   • 2021485928
   • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje