• Akcie

     • Šk. rok 2014/2015

     •  

      Krajské kolo súťaže „Štúrove a Hollého rétorické Drahovce“

      V krajskom kole súťaže „Štúrove a Hollého rétorické Drahovce“ získala prvé miesto vo svojej kategórii žiačka šiesteho ročníka Katarína Mišovičová. Jej úlohou bolo zrepredukovať text a dotvoriť jeho záver podľa vlastnej fantázie a štylistických schopností. Na prečítanie a celkovú prípravu mali súťažiaci prvej kategórie 10 minút. Ich výkony hodnotila trojčlenná porota, ktorá pozostávala zo spisovateľky, autorky detskej literatúry, Viery Valachovičovej Ryšavej, poetičky Márie Mesárošovej a  PhDr. Renáty Daajovej. Katka obstávala vo veľmi vyrovnanej a ťažkej kategórii výborne. Srdečne gratulujeme!!!


      Plavecký a lyžiarsky kurz

       

      Všetci naši tretiaci a štvrtáci,  ktorí prejavili záujem, prežili pekné, ale aj náročné dni plaveckého kurzu v Trnave.  Plavecký kurz  je dôležitý, pretože môže zachrániť ľudský život. Dnes, keď čoraz viac rodín trávi dovolenku s deťmi pri mori či jazere, je to naozaj nutnosť. Deti sa naučili základy plávania, efektívne sa zbavovali strachu z vody spolu s pomocou kvalifikovaných inštruktoriek, upevňovali si zdravie a získavali sebaistotu. Popri tom posledný deň navštívili aj Dom hudby a zamaškrtili si - za odmenu, za všetko to úsilie, ktoré plávaniu na kurze venovali.

      Myslím, že šesťdňová lyžovačka žiakov 2. stupňa sa tiež vydarila. Snehové podmienky sa nám priali, stredisko Donovaly sme si užili naplno a všetci zvládli základy lyžovania. Zdatnejší lyžiari prekonali skokanskú dráhu a rôzne nezvyčajné prvky ako podliezanie, drepovanie, jazda vzad a podobne. Niektorí si spestrili pobyt nočným vystrájaním, láskami, tancom a aj nakupovaním. Zahrali sme si Activity a pochutili na dobrej pizzi. Škoda, že to ubehlo tak rýchlo!

      Učenie zážitkovou formou na oboch kurzoch splnilo svoj cieľ. Pretože ako hovoria známe múdre slová: „Lepšie raz zažiť ako stokrát počuť!“

       

                                                                                               Mgr.  D. Kováčiková


      Vedecké hračky na našej škole

           Vedecká hračka demonštruje alebo využíva niektorý konkrétny prírodný zákon, jav, či technický fenomén. Je určená na poznávaciu hru najmä pre deti aj dospelých. Žiaci našej školy si mohli vyskúšať paradoxnú pretekačku, lietajúcu guľôčku, veternú elektráreň, polarizačné okuliare, spektroskop, kaleidoskopy a zvukovú trubicu. Videli stále smädného káčera a Galileov kvapalinový teplomer. Výstava bola nainštalovaná v priestoroch hlavnej budovy školy od 16. 2. – do 20. 2. Fotografie z výstavy nájdete vo fotoalbume.

                                                                                                         Mgr. Ľ. Knažíková


      ZÁPIS ŽIAKOV DO 1.ROČNÍKA

       

           Dňa 21.januára 2015 sa v našej škole uskutočnil zápis do 1.ročníka. Prišlo naň so svojimi rodičmi 18 budúcich prvákov. Z Horných Zeleníc je desať detí, z Dolných Zeleníc päť a zo Siladíc tri. Z toho je deväť dievčatdeväť chlapcov.

           Na deti čakali milé darčeky, ktoré pre ne urobili žiaci 2. a 4.ročníka a pamätný list na zápis. Väčšina detí hravo zvládla úlohy, v ktorých mali ukázať svoju zrelosť a pripravenosť pre 1.ročník.

           Budúcim prváčikom želáme veľa radostného očakávania a aby im ho nástup do školy splnil.

                                                                                           Mgr. Helena Knapová


      Štvrtáci v I. polroku

           V piatok 30.januára sa žiaci dozvedeli výsledky svojho snaženia v uplynulom polroku. Štvrtáci si okrem výpisov prevzali aj sladký poklad – čokoládové dukáty. Celý polrok zbierali body za svoju usilovnosť a rôznu iniciatívu v triede, ktoré teraz premenili na čokoládové dukáty. Najviac ich nazbierala Dianka Repková.

           Žiaci si prevzali aj odmeny a diplomy za svoje vedomosti v súťaži Všetkovedko. Najlepšie sa umiestnil Matej Bačík a Viktória Fančovičová. Obaja dostali zaujímavú knihu s názvom Prečo je to tak.

           A nakoniec sme odovzdali pohár pre najaktívnejšieho žiaka triedy, ktorý nám daroval pán Repka. Získal ho – podľa výberu spolužiakov – Matúš Moravec. Gratulujeme!

       

                                                                         Triedna učiteľka Mgr.H.Knapová


      Pasovanie prvákov

      Za účasti rodičov a detí z MŠ Siladice boli žiaci prvého ročníka "PASOVANÍ ZA PRVÁKOV". Pani učiteľka Mrvová im pri "pasovaní" odovzdala pamätné listy, ale najskôr museli splniť úlohy z matematiky, slovenského jazyka, hudobnej výchovy, telesnej výchovy, aby pomohli princovi vyslobodiť princeznú zo zakliateho zámku. Škôlkari im veľmi usilovne pomáhali, rodičia ich odmenili zaslúženým potleskom.

       


      Beseda k 100. výročiu vypuknutia prvej svetovej vojny

      Dňa 28. 10. 2014 sa uskutočnila v požiarnej zbrojnici beseda k 100. výročiu vypuknutia prvej svetovej vojny a k pripomenutiu jednej z najvýznamnejších osobností našich dejín – Milana Rastislava Štefánika. Besedu pripravili žiaci IX. ročníka pod vedením p. uč. Kristíny Pohradskej v spolupráci s p. Mišovičovou. Zúčastnili sa jej aj obyvatelia obce Dolné Zelenice a žiaci ostatných tried II. stupňa. Žiaci mali možnosť predviesť svoje poznatky zamerané na toto obdobie. Jej priebeh obohatili zaujímavé rozprávania o našej obci a jej obyvateľoch, ktorí bojovali na fronte z úst p. Kováčikovej a p. Habalu. Na konci besedy získali deviataci ako odmenu za svoje vedomosti pamätné listy, ktoré si pre nich pripravila p. Mišovičová.

      Mgr. Kristína Podhrdská


      Aj takto využívame naše poukazy...

                  „Láska na vlásku“. To je názov novej rozprávky, ktorú mali možnosť vidieť žiaci II. stupňa 14. októbra 2014 v kine OC MAX v Trnave. Deťom sa rozprávka veľmi páčila, boli nadšení, predovšetkým z hereckého obsadenia, nakoľko jednou z hlavných postáv bola známa slovenská speváčka Celeste Buckingham.

                  Nechceli by ste aj vy niekedy byť niekým úplne iným? A najlepšie šľachticom?! To bolo hlavným motívom divadelného predstavenia „Meštiak šľachticom“, ktorého sa naši žiaci a učitelia zúčastnili 12. novembra 2014  v Divadle Jána Palárika v Trnave. Deti zaujala predovšetkým vtipná téma predstavenia, ktorá ich rozosmiala a rovnako aj známe herecké obsadenie a ich vynikajúce herecké výkony.

      Mgr. Miriama Sedláková