• Akcie

     • Šk. rok 2012/2013

     • Červená čiapočka - divadielko v angličtine

      Červená čiapočka ide navštíviť svoju chorú babičku do lesa. Ide, ide po cestičke a tu zrazu stretne vlka. Tradičná rozprávka začína takto. Ktože by ju nepoznal. Poznajú ju dobre všetci malí i veľkí.

      Naši siedmaci poňali rozprávku netradične a čo viac zahrali si ju ako divadlo v anglickom jazyku. Ich Čiapočka nelení a s vlkom sa spriatelí. Zahrajú si spolu hru na skrývačku. A čo nesie dievčatko babičke v košíku, to je tiež špeciálny tovar. Chorá babička sa nakoniec s vlkom spriatelí, na chorobu zabudne a zahrá si s vlkom karty. Ruch začuje poľovník a príde si svoj revír skontrolovať. Ocitne sa na diskotéke a čože sa mu prihodí? Niečo mu padne do oka. Nebude to smietka, ale babička. Zaľúbi sa do nej a naradostená Čiapočka s vlkom už chystajú svadbu.

      Angličtinu si dôkladne precvičili Kristínka Podhradská v roli Červenej čiapočky, Jakub Skurčák sa blysol v roli vlka, to veru bol vlčisko ako sa patrí. Skvelú, vtipnú babku zahrala jedinečná a energická Natália Jurkovičová. Šarmantný poľovník bol Martin Fančovič. Matku Čiapočky zahrala Veronika Rybová a kvety a stôl stvárnili Lucka Lackovičová a Tomáš Hájko.

      Siedmaci svoje divadielko ukázali nielen v škole, no aj na Divadelnom festivale v anglickom jazyku v Nitre, ktoré malo už 14. ročník a ZŠ Dolné Zelenice tam nezvykne chýbať. Získali ocenenie za moderný prístup k tradičnej rozprávke. Gratulujeme. Len tak ďalej, siedmaci.

      Mgr. Gabriela Šimová, uč. ANJ, réžia a autor scenára


      Biely deň – Deň mlieka

      Biela farba. Farba sviatočná. Farba čistoty. Žiaci druhého stupňa prišli 21. mája do školy oblečení v bielom. Aj vyučovanie bolo v tento deň celé biele. Na rozvrhu hodín bola biela farba a mlieko ako základná zložka výživy.

      Ráno sa žiaci usadili v spoločenskej miestnosti a sledovali prezentácie spolužiakov o mlieku, mliečnych výrobkoch, o zdravej výžive a o zdravom životnom štýle. Aj pieseň v podaní M. Jacksona bola Biela alebo čierna.

      Nasledovalo rozdelenie žiakov do skupín. V každej z nich bol žiak z každého ročníka. Súťažili pod menami ako Oreá, Pribináčikovia, Lunexy, Termixy, Pikaá, Termixy, Kikovia a Kinderká.

      Mliečna cesta viedla po stanovištiach po škole a v parku. Mliečne počítanie, Puzzle s obrázkom s mliečnymi výrobkami, Pantomíma, kde si zahrali mliečnu cestu od jedenia kravičiek trávičky na lúke, cez dojenie, pasterizovanie mlieka, po transport, zakúpenie a konzumáciu mlieka. Informácie o mlieku hľadali aj na internete, čo im dalo riadne zabrať, rovnako ako aj spoznanie a určenie bielych kvetov, ktoré rastú u nás v parku. Mliečna pyramída žiakov rozbehala a mliečne kreslenie bielou kriedou na asfalt potešilo žiakov s výtvarným nadaním.

      Žiaci sa vrátili do spoločenskej miestnosti, kde vyriešili zhrňujúci test a pozreli si prezentáciu Pohár mlieka o nevšednom zážitku.

      Triedy vopred spracovali tému o mlieku na svojich nástenkách. Tieto boli ocenené porotou: piataci mali nástenku najoriginálnejšiu, siedmaci najestetickejšiu, ôsmaci najtvorivejšiu a deviataci najobsažnejšiu.

      Na záver boli odmenené víťazné skupiny. Boli to Oreá, Kikovia a Lunexy.

      Myšlienka o potrebe pitia mlieka a jedenia mliečnych výrobkov bola posunutá našim žiakom prostredníctvom zážitku a viacerých zmyslov súčasne.

      Organizátori: Mgr. Gabriela Šimová a Mgr. Lukáš Hecht

      Foto

      https://plus.google.com/u/0/photos/113581587280917745124/albums/5880413639464803489?cfem=1&authkey=CP6l0vD-v4X6YQ


      Stavanie mája v Siladiciach

      Tradičné stavanie mája v jednej z našich obcí v Siladiciach bolo pekné, pestré ako to už býva zvykom v krojoch. Zapojili sa aj žiaci zo ZŠ Siladice a MŠ Siladice. Nechýbali ani ZŠ Dolné Zelenice. Veselo bolo s piesňami a tancami. Viď na fotografiách.

      https://plus.google.com/u/0/photos/113581587280917745124/albums/5872712164530924337?authkey=COK0uM7Vr4L5Pg

      Mgr. Gabriela Šimová


      DEŇ ZEME

      Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou.

      Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

      Žiaci našej školy sa podieľajú na čistení okolia školy a zberajú vrchnáky z plastových fliaš, z ktorých si opäť zhotovili krásny obrázok pred budovou školy.

      Veľa zdaru a nech nám všetkým vydrží environmentálne myslenie po celý rok!

      Mgr. L. Hecht


      EXKURZIA SEDLISKÁ

      Dňa 19.04.2013 sa žiaci piateho a šiesteho ročníka spolu s p. uč. Kunkelovou a p. uč. Hechtom zúčastnili exkurzie do Prírodnej rezervácie Sedliská.

      Sedliská majú rozlohu takmer 6 ha so 4. stupňom ochrany a cesta k nim cez turistický chodník dala zabrať všetkým. Výsledok však stál za to. Po zdolaní strmého kopca nás privítali krásne rozkvitnuté kvety hlaváčika jarného, ponikleca veľkokvetého, či pľúcnika lekárskeho. Žiaci tak isto mohli vidieť vonkajšie krasové útvary – škrapy, tvorené druhohornými vápencami. Z našej fauny bolo počuť napr. pinku lesnú, vidieť májku obyčajnú, lienku sedembodkovú, čmeľa zemného a iný teplomilný hmyz či stavovce.

      Verím, že Sedliská sa po dnešnom dni stanú vyhľadávaným miestom i našich žiakov. Poďakovanie za sprevádzanie a odborný výklad patrí p. Vavrovi a p. Vargovi z Vlastivedného múzea Hlohovec.

      Mgr. L. Hecht


      Škola naopak

      14.2.2013 bola v našej obci počas doobedňajších hodín plánovaná odstávka elektriny. Žiaci našej školy sa rozhodli, že sa budú učiť poobede a boli aj v novinách :o)  http://www.cas.sk/clanok/243324/skola-naopak-deti-v-dolnych-zeleniciach-chodia-do-skoly-poobede.html


      Vianočná akadémia

      Čas radosti, lásky, spokojnosti a vzájomného obdarúvania je už za nami. Mnohí z nás už aj zabudli, že pred dvomi mesiacmi sme sa všetci tešili, azda na tie najkrajšie sviatky v roku, na Vianoce. No a ako to už každoročne býva, tento čas je treba privítať s poriadnou dávkou eufórie. A tak to bolo aj na našej škole v Dolných Zeleniciach.

      Dňa 19. decembra sa v našej obci, v reštaurácii Lukab, uskutočnila Vianočná akadémia, na ktorej sa zúčastnila nielen materská škola, ale aj všetky ročníky našej školy, a to prostredníctvom  krásneho programu.

      Žiaci našej školy sa na Vianoce a vianočný program pripravili naozaj svedomito. Pripravili nielen krásny program plný vystúpení, ale podieľali sa aj na výrobe predmetov na vianočné trhy, ktoré sa konali v rovnaký deň ako vianočná akadémia.

       

      Vianočnú akadémiu otvorila pani starostka, ktorá mala príhovor k Vianociam. Po nej nasledovala pani riaditeľka Kováčiková. Ako prví vystupovali deti z materskej školy, ktoré si pre nás, divákov, pripravili vskutku krásny program, plný básničiek, pesničiek a tančekov. Po nich nasledovali naši prváčikovia zo Siladíc, potom deti z druhej triedy, ktoré vystupovali s tančekom a básničkami. Veľmi pekné predstavenie mali tretiačikovia, ktorí si pripravili scénku o narodení Ježiška. Po nich nasledovali žiaci štvrtého ročníka, ktorí si pod vedením pani učiteľky Knažíkovej, nacvičili scénku o Vianociach, v ktorej nám pripomenuli, že Vianoce nie sú dôležité kvôli darčekom, ale hlavne preto, že sme všetci spolu a nezabudli nám do vianočných darčekov zabaliť veľa – veľa božtekov. Cyklom vianočných básní, kolied a vinšov v duchu tradície vystúpili žiaci piateho a šiesteho ročníka. Po nich nasledovali siedmaci s básňami s tematikou Vianoc a po nich deviataci, ktorí spievali vianočnú pieseň. Celé predstavenie ukončili žiaci ôsmeho ročníka vianočnou piesňou od Roba Opatovského a Jany Kirschner, ku ktorým sa pridali aj žiaci z nižších ročníkov.

                                                                                Mgr. K. Podhradská


      Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz

      Dňa 9. 12. 2012 žiaci našej školy išli na lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz, ktorý zorganizovala naša p. zástupkyňa Králičová. Z našej školy sa vybralo na LVVK 15 detí. Vybrali sme sa spolu štyri školy. Miestom lyžiarskeho kurzu boli Donovaly hotel Donly.

      Prostredie bolo veľmi pekné, okolitá príroda nádherne zasnežená. V nedeľu, keď sme tam prišli, sme sa vybalili a potom sme sa vybrali vyskúšať si lyže. Niektorí stáli na lyžiach po prvý raz, ale našli sa aj takí, ktorí už vedeli trochu lyžovať. Pri večeri si nás učitelia zadelili do piatich skupín. Na LVVK sa nám veľmi páčilo. Niektorým deťom lyže a veľký kopec uštedril pár pádov. Nikomu sa nakoniec nič nestalo, a tak lyžovačka dopadla úplne super. V stredu si pre nás učitelia prichystali pestré súťaže. Vo štvrtok sme mali maškarný ples = karneval, na ktorom sme zase my deti vymýšľali rôzne hry. V piatok sme ešte poslednýkrát stáli na lyžiach, bola jedna súťažná disciplína SLALOM. Keď sme prišli späť do hotela, pobalili sme sa a zároveň nám učitelia rozdali diplomy za účasť na lyžiarskom výchovno-výcvikovom kurze. Okolo druhej po obede sme sa vybrali domov. Pre podaktorých sa cesta domov zdala krátka. Tým, čo naviazali silné priateľstvá, bolo možno aj ľúto, že sa tak skoro musia rozlúčiť.

      Doma nás už vytúžene čakali naši drahí rodičia i súrodenci. Mnohí by sa veľmi chceli vrátiť do toho úžasného týždňa plného zábavy, smiechu a radosti!

       

      Kristína Podhradská, žiačka 7. ročníka     


      Katarínska zábava

      Predposledný novembrový piatok patril hudbe, zábave, tancu a smiechu. Pre žiakov VII. ročníka si ich triedny učiteľ pripravil triednu zábavu s rozmanitým programom, na ktorú prijali pozvanie i vyučujúci našej školy.

      Všetci žiaci sa zodpovedne zhostili úlohy najmä v zaobstaraní občerstvenia a vo výzdobe triedy. Veľkú pochvalu si však zaslúži Natálka, ktorá najviac priložila ruku k dielu.

      Triednym DJ-om sa stal Adam, vďaka ktorému hrali do tanca tie najlepšie pesničky a Paulínka sa postarala o tombolu. Romanovi však patrí prvenstvo v humorných situáciách o ktoré sa postaral a na ktorých sme sa z chuti všetci zasmiali.

      Pred koncom triednej zábavy čakalo všetkých milé prekvapenie v podobe obľúbenej pizze. Čas však plynul veľmi rýchlo, ani sme sa nenazdali a už sme sa plný zážitkov museli rozlúčiť a ukončiť našu, dúfam nie poslednú, triednu zábavu.

      Fotografie z akcie si môžete pozrieť v sekcii fotoalbum.

      Mgr. L. Hecht


      JUST DANCE - Dobrý večer, Broadway!

       

      Žiaci a učitelia druhého stupňa ZŠ mali 19. septembra 2012 možnosť spoznať na vlastnej koži slávny Broadway a preniesť sa tak do sveta, kde tanec diktuje všetky pravidlá.

      Umožnili im to dosky Divadla Nová scéna, kde sa uskutočnila tanečná šou JUST DANCE - Dobrý večer, Broadway! Prestížne broadwayské divadelné performance, plné profesionálnych tanečníkov, kostýmových krás a kvalitného tanca bolo nabité skvelými tanečnými výkonmi, pulzujúcimi hudobnými rytmami i pútavými kostýmami z vychýreného muzikálového sveta priamo zo srdca New Yorku. Zárukou kvality tanečného umenia bolo 14 profesionálov, medzi inými aj Katarína Štumpfová, Matej Chren, Natália Glosíková či Ivana Surovcová.

      Predstavenie JUST DANCE - Dobrý večer, Broadway!  ponúklo netradičný a hlavne nezabudnuteľný zážitok.

      Mgr. L. Hecht

       


      Výstava ovocia a zeleniny – deň otvorených dverí

       

      Pani jeseň nám ponúka v tomto období neskutočné množstvo chutného ovocia a zeleniny, ktoré by neodmysliteľne malo patriť do jedálnička nášho života.

      Počas 17. októbra si občania Dolných Zeleníc i blízkeho okolia mohli vychutnať atmosféru výstavy týchto darov prírody, spojenú s dňom otvorených dverí na základnej škole v Dolných Zeleniciach, ktorú si pre nich pripravili žiaci spolu s ich učiteľmi.

      Šikovné ruky p. učiteľky Kunkelovej dotvorili celkovú atmosféru výstavy, pripravili chutné a najmä zdravé pochúťky pre hostí i pre žiakov školy. Pohladením duše ako i oka boli naaranžované plody z našich záhrad, ktoré sa postarali o príjemný zážitok všetkých návštevníkov, ako malých, tak i  starších.

      Dúfam a pevne verím, že podobná akcia sa uskutoční, možno i vo väčšom opäť o rok.

      Mgr. L. Hecht


      Prírodovedná exkurzia


      Ľudské telo je zvláštny mechanizmus, pozostávajúci z mnohých zložitých častí, ktoré vykonávajú nevyhnutné telesné funkcie. O jeho zložitosti sa mohli presvedčiť aj žiaci našej školy, ktorí sa 19. októbra zúčastnili bratislavskej výstavy s názvom THE HUMAN BODY – EXHIBITION.

      Táto výstava bola skvelou príručkou anatómie ľudského tela a hlavne inšpiráciou k zamysleniu sa nad vlastným životným štýlom a starostlivosťou o svoje zdravie.

       

      Druhou zastávkou exkurzie bolo vedecko-zábavné centrum ATLANTIS, ktorého hlavným cieľom je hravou, interaktívnou formou predstaviť deťom rôzne fyzikálne zákony, prírodné javy a prispieť tak k  spopularizovaniu a obľúbenosti prírodovedných predmetov.

      Z viac ako 80 exponátov si mohol každý vyskúšať napr. vyfúknuť obrovské bubliny, vidieť na vlastné oči púštnu búrku, vodný vír, či zemetrasenie a iné. Mnoho žiakov si naozaj prišlo na svoje, pretože v tento deň prežili nezabudnuteľné chvíle plné zábavy, hry, ale i učenia.

                                                                                                                                   Mgr. L. Hecht