• Úlohy výchovného poradcu

    • Poradenské služby výchovného poradcu

     a kariérového poradcu

     Úlohou kariérneho poradcu je pomôcť žiakom rozhodnúť sa pri výbere svojhobudúceho povolania, a to predovšetkým so zreteľom na požiadavky trhu práce, ichtalent, záujmy a zručnosti. Má za úlohu zisťovanie záujmu žiakov o stredné školy,aktívne pracuje pri Testovaní 5 a 9, pomáha zákonným zástupcom pri podávaní prihlášok na stredné školy. 

     V tomto školskom rokuje výchovným poradcom a kariérovým poradcom na škole

     Mgr. Alžbeta Horáková

     kontaktné údaje:

     telefónne číslo: 0910 910 526

     e-mail: alzbet.horakova@gmail.com


     Konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť

      

     Konzultácie : pondelok 11:30- 14:00

                   utorok    7:30- 8:20


                                                                                            

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • dzskola@gmail.com
   • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
   • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
   • 36090239
   • 2021485928
   • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje