• Kariérny poradca

     • Úlohy výchovného poradcu

     • Poradenské služby výchovného poradcu

      a kariérového poradcu

      Úlohou kariérneho poradcu je pomôcť žiakom rozhodnúť sa pri výbere svojhobudúceho povolania, a to predovšetkým so zreteľom na požiadavky trhu práce, ichtalent, záujmy a zručnosti. Má za úlohu zisťovanie záujmu žiakov o stredné školy,aktívne pracuje pri Testovaní 5 a 9, pomáha zákonným zástupcom pri podávaní prihlášok na stredné školy. 

      V tomto školskom rokuje výchovným poradcom a kariérovým poradcom na škole

      Mgr. Alžbeta Horáková

      kontaktné údaje:

      telefónne číslo: 0910 910 526

      e-mail: alzbet.horakova@gmail.com


      Konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť

       

      Konzultácie : pondelok 11:30- 14:00

                    utorok    7:30- 8:20