• Kariérny poradca

     • Pomoc pri výbere povolania

     • Ako zistím, ktoré povolanie je pre mňa vhodné?


       Kto mi môže pomôcť pri rozhodovaní o mojom budúcom povolaní?

      • Na Základnej škole – výchovný poradca,

      • V centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) – psychológ,

      • Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Informačno – poradenskom stredisku - zamestnanci na to určení.

       

      Ako mi môžu poradiť pri výbere  vhodného povolania  v CPPPaP a na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny ?

       v CPPPaP

      • rozhovormi a odborným otestovaním tvojich predpokladov, schopností, a záujmov ti odporučia na ktoré typy povolaní sa hodíš a podľa čoho si máš vyberať strednú školu (diagnostikou),

      • poskytnutím užitočných rád a konkrétnych informácií o možnostiach ďalšieho štúdia, podmienkach prijatia, o prijímacích skúškach.

       

      v Informačno-poradenskom stredisku na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny

      • zisťovaním schopností pre výkon konkrétneho povolania, napríklad využitím programu ISTP na www.istp.sk.
      • poskytovaním informácií o svete práce, o povolaniach. Nájdeš tu písomné charakteristiky rôznych pracovných pozícií a video ukážky.
      • oboznámením s interaktívnym DVD Svet práce, ktorých obsahom sú informačné materiály o rôznych profesiách s možnosťou ich prepojenia na príbuzné pozície v rámci vybraného povolania,
      • oboznámením s DVD o profesiách, ktorých obsahom sú krátke filmové dokumenty profesiách najviac žiadaných na súčasnom trhu práce.

       

      Ako sa dá objednať na stretnutie ohľadom výberu povolania?

      • telefonicky, osobne alebo e-mailom,
      • k objednaniu nie je potrebné odporučenie od lekára alebo školy,
      • ak je dieťa neplnoleté, objednáva ho k návšteve zákonný zástupca.

       

       

      Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)

      CPPPaP Hlohovec

      Fraštacká 4, 92001 Hlohovec

      Telefón: 033/7426988

      E-mail: poradnask@centrum.sk

       

      Informačno-poradenské stredisko úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

      IPS úradu Hlohovec

      Jarmočná 3, 92001 Hlohovec

      Telefón: 033/2442311

      E-mail: sona.balazova@upsvr.gov.sk