• Pomoc pri výbere povolania

    • Ako zistím, ktoré povolanie je pre mňa vhodné?


      Kto mi môže pomôcť pri rozhodovaní o mojom budúcom povolaní?

     • Na Základnej škole – výchovný poradca,

     • V centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) – psychológ,

     • Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Informačno – poradenskom stredisku - zamestnanci na to určení.

      

     Ako mi môžu poradiť pri výbere  vhodného povolania  v CPPPaP a na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny ?

      v CPPPaP

     • rozhovormi a odborným otestovaním tvojich predpokladov, schopností, a záujmov ti odporučia na ktoré typy povolaní sa hodíš a podľa čoho si máš vyberať strednú školu (diagnostikou),

     • poskytnutím užitočných rád a konkrétnych informácií o možnostiach ďalšieho štúdia, podmienkach prijatia, o prijímacích skúškach.

      

     v Informačno-poradenskom stredisku na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny

     • zisťovaním schopností pre výkon konkrétneho povolania, napríklad využitím programu ISTP na www.istp.sk.
     • poskytovaním informácií o svete práce, o povolaniach. Nájdeš tu písomné charakteristiky rôznych pracovných pozícií a video ukážky.
     • oboznámením s interaktívnym DVD Svet práce, ktorých obsahom sú informačné materiály o rôznych profesiách s možnosťou ich prepojenia na príbuzné pozície v rámci vybraného povolania,
     • oboznámením s DVD o profesiách, ktorých obsahom sú krátke filmové dokumenty profesiách najviac žiadaných na súčasnom trhu práce.

      

     Ako sa dá objednať na stretnutie ohľadom výberu povolania?

     • telefonicky, osobne alebo e-mailom,
     • k objednaniu nie je potrebné odporučenie od lekára alebo školy,
     • ak je dieťa neplnoleté, objednáva ho k návšteve zákonný zástupca.

      

      

     Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)

     CPPPaP Hlohovec

     Fraštacká 4, 92001 Hlohovec

     Telefón: 033/7426988

     E-mail: poradnask@centrum.sk

      

     Informačno-poradenské stredisko úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

     IPS úradu Hlohovec

     Jarmočná 3, 92001 Hlohovec

     Telefón: 033/2442311

     E-mail: sona.balazova@upsvr.gov.sk

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • dzskola@gmail.com
   • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
   • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
   • 36090239
   • 2021485928
   • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje