• Harmonogram prijímacieho pokračovania v 2020/2021

      

     • Podanie prihlášok  na odbory s overením talentu            20.2.2022
     • Talentové skúšky                                                                   15.3.- 30.4.2022
     •  Testovanie 9                                                                    6.4.2022
     • Podanie prihlášok na ostatné odbory                               10.4.2022
     • 1.Kolo 1. Termín prijímacích skúšok                               9.5.2021
     • 1.Kolo 2. termín prijímacích skúšok                                12.5.2021
     • Testovanie 5                                                                      18.5.2021

     •  
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • dzskola@gmail.com
   • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
   • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
   • 36090239
   • 2021485928
   • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje