• Profil školy

    •  

     ZŠ s MŠ Dolné Zelenice je štátna škola, poskytujúca  základné vzdelanie pre deti od 6 rokov. Máme školskú jedáleň s kapacitou 60 stravníkov a ŠKD.

     Škola má právnu subjektivitu. Od 1.7.2002 je zriaďovateľom obec Dolné Zelenice. Obec tvorí  spoločný školský obvod s obcami Horné Zelenice a Siladice. Na základe toho sú zákonným zástupcom žiakov, ktorí do školy dochádzajú z týchto obcí, hradené výdavky na dopravné. Dostupnosť autobusovej dopravy z hľadiska polohy školy je veľmi dobrá.

     V škole sa vyučujú žiaci na 1. stupni v ročníkoch 1.- 4. 2. stupeň má 5 tried v ročníkoch 5.- 9.

     Škola má 9 kmeňových učební, 1 počítačovú učebňu a spoločenskú miestnosť.

      

     V areáli školy máme doskočisko pre skok do výšky a diaľky, bežeckú dráhu, multifunkčné ihrisko a sektor pre vrh guľou.

     Školu obklopuje obecný park s možnosťami využitia vo vyučovacom procese a pri rôznych aktivitách školy.

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • dzskola@gmail.com
   • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
   • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
   • 36090239
   • 2021485928
   • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje