• Zvonenie

     • Zvonenie

       

      1.

      7:40 - 8:25

      2.

      8:30 - 9:15

      3.

      9:30 - 10:15

      4.

      10:20 - 11:05

      5.

      11:15 - 12:00

      6.

      12:10 - 12:55

      7.

      13:25 - 14:05

      8.

      14:05 - 14:45

    • Kontakty

      zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • dzskola@gmail.com
   • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
   • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
   • 36090239
   • 2021485928
   • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje