• Reprezentovali

     • Úspechy našich žiakov 2017/2018

     • Reprezentovali

      v šk. roku 2017/2018

      Športové súťaže

       

      Ľahká atletika - dievčatá

      hod kriketovou loptičkou

      Valéria Dulinová

      9. ročník

      OK

      KK

      1. miesto

      6. miesto

      Mgr. Tassyová

      vrh guľou

      Valéria Dulinová

      9. ročník

      CK

      3. miesto

      beh na 60 m

      Katarína Mišovičová

      9. ročník

      KK

      3. miesto

      beh na 300 m

      Katarína Mišovičová

      9. ročník

      CK

      3. miesto

      Ľahká atletika - chlapci

      beh na 60 m

      Kevin Sitai

      9. ročník

      OK

      KK

      1. miesto

      5. miesto

       

      hod kriketovou loptičkou

      Kevin Sitai

      9. ročník

      OK

      2. miesto

      Mgr. Tassyová

      vrh guľou

      Kristián Králik

      8. ročník

      OK

      2. miesto

      skok do výšky

      Kristián Králik

      8. ročník

      OK

      2. miesto

      Ďalší výborní atléti :

      Bango Nicolas, Bango Slavko, Horváth, Petická,

      Žiaci, ktorí prispeli do počtu bodov:

      Backárová, Kotrubčíková, Skurčáková, Spálová, Fančovičová, Synaková

      Hrivnák, Pavkov, bratia Moravcoví 

      Celkové poradie:

       

      CHLAPCI  - 3. miesto

      DIEVČATÁ – 4. miesto

       

       

       

      Talentové a umelecké súťaže

      Rozprávkové vretienko

      Uršuľa Žáková

      5. ročník

      ŠK

      Mgr. Lacková

      Putujeme za ľudovou piesňou - duo

      Katarína Mišovičová

      9. ročník

      OK

      1.     miesto

      Mgr. Kováčiková

      Veronika Beňovská

      8. ročník

      OK

      Hollého pamätník - poézia

      Ivan Bihári

      4. ročník

      ŠK

      1.     miesto

      Mgr. Mrvová

      Samuel Kollár

      4. ročník

      ŠK

      2.    miesto

      Mgr. Mrvová

      Jakuv Horváth

      3. ročník

      ŠK

      3.    miesto

      Mgr. Knapová

      Hollého pamätník - próza

      Bianka Joštová

      3. ročník

      ŠK

      1. miesto

      Mgr. Knapová

      Sofia Mia Kopúnová

      4. ročník

      ŠK

      2. miesto

      Mgr. Mrvová

      Iveta Leličová

      2. ročník

      ŠK

      2. miesto

      Mgr. Drgoňová

      Adriana Páleníková

      2. ročník

      ŠK

      3. miesto

      Mgr. Drgoňová

      Martina Máťašová

      3. ročník

      ŠK

      3. miesto

      Mgr. Knapová

      Daniela Brisudová

      5. ročník

      ŠK

      1. miesto

      Mgr. Lacková

      Hollého pamätník - poézia

      Samuel Koštial

      6. ročník

      ŠK

      2. miesto

      Mgr. Lacková

      Nikola Bačová

      7. ročník

      ŠK

      2. miesto

      Mgr. Sušienková, PhD.

      Viktória Fančovičová

      7. ročník

      ŠK

      3. miesto

      Štúrove a Hollého rétorické Drahovce

      Bibiana Báčíková

      5. ročník

      ŠK

       

      Mgr. Sušienková, PhD.

      Dominik Diák

      9. ročník

      ŠK

      Detský festival ľudovej hudby

      Veronika Beňovská

      8. ročník

      RS

      bronzové pásmo

      Mgr. Kováčiková

      Katarína Mišovičová

      9. ročník

      RS

      bronzové pásmo

      Slávik Slovenska – 1. kategória

      Alex Kováč

      1. ročník

      ŠK

      1. miesto

      Mgr. Valachová

      Martina Máťašová

      3. ročník

      ŠK

      2. miesto

      Mgr. Knapov

      Quido Bača

      2. ročník

      ŠK

      3. miesto

      Mgr. Drgoňová

      Nela Gašparovičová

      3. ročník

      ŠK

      3. miesto

      Mgr. Knapová

      Slávik Slovenska – 2. kategória

      Sofia Bačová

      4. ročník

      ŠK

      1. miesto

      Mgr. Mrvová

      Ivan Bihári

      4. ročník

      ŠK

      2. miesto

      Mgr. Mrvová

      Lucia Fančovičová

      4. ročník

      ŠK

      3. miesto

      Mgr. Mrvová

      Šaliansky Maťko

      Marianna Máťašová

      3. ročník

      ŠK

      1. miesto

      Mgr. Knapová

      Adriana Páleníková

      2. ročník

      ŠK

      2. miesto

      Mgr. Drgoňová

      Martina Máťašová

      3. ročník

      ŠK

      3. miesto

      Mgr. Knapová

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Vedomostné súťaže a olympiády

      Olympiáda z anglického jazyka

      Tomáš Mikuš

      6. ročník

      OK

      UR   2.miesto

      Mgr. Opat

      Bianka Kotrubčíková

      8. ročník

      ŠK

      UR

       

       

       

      Chemická olympiáda

      Dominik Diak

      9. ročník

      ŠK

      ÚR

      Mgr. Bábiková

      Katarína Mišovičová

      9. ročník

      ŠK

      ÚR

      Biologická olympiáda kategória C

      Martin Pavkov

      8. ročník

      ŠK

      ÚR

      Mgr. Bábiková

      Sebastián Horváth

      8. ročník

      ŠK

      ÚR

      Dominika Skurčáková

      9. ročník

      ŠK

      ÚR

      Biologická olympiáda kategória E

      Miroslava Bittnerová

      6. ročník

      KK

      ÚR

      3. miesto

      Mgr. Bábiková

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      RS – regionálna súťaž

      ŠK – školské kolo

      OK – okresné (obvodné) kolo

      KK – krajské kolo

      Envirootázniky 2017/2018

       

      meno

      ročník

      body

      1

      Dominik Diák

      9. roč.

      35

      2

      Katarína Mišovičová

      9. roč.

      35

      3

      Dominika Skurčáková

      9. roč.

      35

      4

      Matúš Moravec

      7. roč.

      35

      5

      Valeria Dulinová

      9. roč.

      33

      6

      Diana Backárová

      7. roč.

      33

      7

      Sebastián Horváth

      8. roč.

      33

      8

      Samuel Miklovič

      6. roč.

      33

      9

      Martin Pavkov

      8. roč.

      32

      10

      Nikola Bačová

      7. roč.

      32

      11

      Kristián Králik

      8. roč.

      32

      12

      Leo Kotrunčík

      5. roč.

      32

      13

      Daniela Brisudová

      5. roč.

      32

      14

      Pavol Podhradský

      9. roč.

      31

      15

      Sabína Synaková

      8. roč.

      31

      16

      Bianka Kotrubčíková

      8. roč.

      31

      17

      Miroslav Moravec

      8. roč.

      30

      18

      Ema Lobodášová

      5. roč.

      30

      19

      Veronika Beňovská

      8. roč.

      30

       

       

      VŠEVEDKO

      Dňa 30.11.2017 sa zúčastnilo 12 žiakov z ročníkov 2.- 4. celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko. Celkovo súťažilo 20 470 detí. Našim žiakom sa darilo nasledovne: Osem žiakov – Roman Moravec, Jakub Lenghart, Martina Máťašová, Adrián Koštial, Jakub Kunkela, Mária Lépes, Samuel Kollár a Lucia Fančovičová – získalo titul Všetkovedkov učeň. Štyria žiaci: Stela Bajzíková, Marianna Máťašová ( 3.r.), Viktória Čerešníková a Sofia Mia Kopúnová ( 4.r.) získali titul VŠETKOVEDKO.

      Najlepšie uspela Marianna Máťašová, ktorá bola v rámci Slovenska na 31. mieste a získala titul VŠETKOVEDKO ŠKOLY.

       

      iBobor

      koordinovala Mgr. Helena Knapová

      Kategória Drobec

      1.

      Stela Bajzíková

      3. ročník

      68 bodov

      97. percentil

      2.

      Jakub Horváth

      3. ročník

      48 bodov

      79. percentil

      2.

      Jakub Lobodáš

      3. ročník

      48 bodov

      79. percentil

      3.

      Adrián Koštial

      3. ročník

      44 bodov

      72. percentil

      4.

      Thomas Baer

      3. ročník

      40 bodov

      65. percentil

      5.

      Dávid Miklovič

      3. ročník

      32 bodov

      46. percentil

      6.

      Nella Gašparovičová

      3. ročník

      28 bodov

      37. percentil

      6.

      Bianka Joštová

      3. ročník

      28 bodov

      37. percentil

      6.

      Dominik Mikuš

      3. ročník

      28 bodov

      37. percentil

      7.

      Timea Martiníková

      3. ročník

      26 bodov

      27. percentil

       

       

      koordinovala Mgr. Bábiková

      Kategória - Bobrík

      max. počet bodov 96

      1.

      Leo Kotrubčík

      5. ročník

      72,00 bodov

      88. percentil

      2.

      Bibiana Bačíková

      5. ročník

      52,00 bodov

      58. percentil

      2.

      Ema Lobodášová

      5. ročník

      52,00 bodov

      58. percentil

      3.

      Uršuľa Žáková

      5. ročník

      44,00 bodov

      43. percentil

      4.

      Daniela Brisudova

      5. ročník

      40,00 bodov

      35. percentil

       

      Kategória - Benjamín

      max. počet bodov 80

      1.

      Samuel Miklovič

      6. ročník

      50,69 bodov

      76. percentil

      2.

      Matúš Moravec

      7. ročník

      40,03 bodov

      52. percentil

      3.

      Tomáš Mikuš

      6. ročník

      35,36 bodov

      40. percentil

      3.

      Nikola Bačová

      7. ročník

      35,03 bodov

      40. percentil

      4.

      Miroslava Bittnerová

      6. ročník

      33,37 bodov

      36. percentil

       

      Kategória - Kadeti

      max. počet bodov 80

      1.

      Dominika Skurčáková

      9. ročník

      58,38 bodov

      83. percentil

      2.

      Katarína Mišovičová

      9. ročník

      56,02 bodov

      78. percentil

      3.

      Dominik Diák

      9. ročník

      30,70 bodov

      26. percentil

      4.

      Miroslav Moravec

      8. ročník

      22,70 bodov

      14. percentil

      5.

      Martin Pavkov

      8. ročník

      21,37 bodov

      12. percentil

      5.

      Sabína Synaková

      8. ročník

      21,37 bodov

      12. percentil

      6.

      Sebastián Horváth

      8. ročník

      14,71 bodov

      5. percentil