• Reprezentovali

     • Úspechy školy 2008/2009

     • ÚSPECHY

      ZŠ Dolné Zelenice a ZŠ s MŠ Siladice 2008/2009

       

      súťaž

      žiak

      ročník

      umiestnenie

      pripravovala

      Pytagoriáda

      3 úspešní riešitelia

      Jakub Skurčák

      3. roč.

      2. miesto OK

      Mgr. Mrvová

      Veronika Sásiková

      3. roč.

      2. miesto OK

      Mgr. Mrvová

      Tomáš Sásik

      4. roč.

      2. miesto OK

      Mgr. Kňažíková

      Geografická olympiáda

      4 úspešní riešitelia

      Martin Beránek

      9. roč.

      2. miesto OK

      Mgr. Slamenová

      Veronika Fančovičová

      8. roč.

      3. miesto OK

      Mgr. Slamenová

      Maroš Jaroščák

      6. roč.

      3. miesto OK

      Mgr. Slamenová

      Daniel Lamparský

      7. roč.

      5. miesto OK

      Mgr. Slamenová

      Olympiáda v anglickom jazyku

      1 úspešný riešiteľ

      Ľuboš Moravec

      7. roč.

      3. miesto OK

      Mgr. Šimová

      Chemická olympiáda

      1 úspešný riešiteľ

      Barbora Miškolciová

      9. roč.

      5. miesto OK

      Mgr. Slamenová

      Biologická olympiáda

      2 úspešní riešitelia

      Janka Liščáková

      8. roč.

      3. miesto KK

      Mgr. Slamenová

      Mária Brošová

      8. roč.

      4. miesto KK

      Mgr. Slamenová

      Šaliansky Maťko

      Tamara Kňažíková

      2. roč.

      3. miesto

      Mgr. Knapová

      Rozprávkové Vretienko

      Zuzana Mišovičová

      8. roč.

      1. miesto

      Mgr. Kraličová

      Putujeme za ľudovou piesňou

      Michaela Beránková

      7. roč.

      2. miesto

      Mgr. Kovačiková

      Ľahká atletika OK

      Mgr. Kraličová, Mgr. Tašiová, Kovačiková, Greguška

      Družstvo dievčat

      (Ševčovičová N., Miškolciová, Jakubcová, Hilková M, Hilková A., Rybová, Fančovičová L., Krištanová ., Ševčovičová K.

      majsterky okresu

      skok do diaľky, 60 m

      Nikola Ševčovičová

      9. roč.

      1. miesto

      beh na 300 m

      Lenka Fančovičová

      7. roč.

      1. miesto

      skok do diaľky

      Adam Horváth

      8. roč.

      1. miesto

      beh na 60 a 300 m

      Adam Horváth

      8. roč.

      2. miesto

      beh 1000 m

      Jakub Páleník

      9. roč.

      2. miesto

      štafeta

      dievčatá

      1. miesto

      štafeta

      chlapci

      1. miesto

      Ľahká atletika KK

      skok do diaľky

      Nikola Ševčovičová

      9. roč.

      1. miesto

      skok do diaľky

      Adam Horváth

      9. roč.

      1.miesto

      štafeta

      dievčatá

      3. miesto

      Cezpoľný beh OK

      Páleník, Hazucha Horváth

      1. miesto

      Cezpoľný beh KK

      Jakub Páleník

      9. roč.

      2. miesto

      Školské majstrovstvá Slovenska v atletike žiakov Nové Zámky

      skok do diaľky

      Nikola Ševčovičová

      9. roč.

      8. miesto

      Sito pre talenty OK Žlkovce

      vyučujúce

      1. stupňa

      Rýdzá, Joštová, Maňásková, Sitai, Roháčková

      1. miesto

      Máťaš, Škopeková, Sásik, Čonka

      2. miesto

      Škubla, Skurčák, Repka

      3. miesto

      Títo žiaci postúpili do oblastného kola v Dubovanocha tu sme sa stali najúspešnejšou školou v počte získaných medailí.

      Šúrovské hry

      Celkové hodnotenie družstiev

      Dolné Zelenice

      1. miesto

      Mgr. Kraličová, Mgr. Tašiová, Kovačiková, Greguška

      BLAHOŽELÁME!