• Reprezentovali

     • Úspechy žiakov 2016/2017

     • Reprezentovali

      v šk. roku 2016/2017

      Športové súťaže

      Ľahká atletika

      hod kriketovou loptičkou

      Martina Maňásková

      9. ročník

      OK

      1. miesto

      Mgr. Petrovičová

      beh na 60 m

      Katarína Mišovičová

      8. ročník

      OK

      1. miesto

      beh na 300 m

      Katarína Mišovičová

      8. ročník

      KK

      4. miesto

      vrh guľou

      Valéria Dulinová

      8. ročník

      KK

      1. miesto

       

      Družstvo dievčat – víťazky krajského kola – 3. miesto

      Umelecké súťaže

      Putujeme za ľud. piesňou

      Katarína Mišovičová

      8. ročník

      OK

       2.miesto

      Mgr. Kováčiková

       
               

       

       

       

       

      Vedomostné súťaže a olympiády

      Chemická olympiáda

      Lenka Polaníková

      9. ročník

      OK

      UR

      5.miesto

      Mgr. Bábiková

       

       

      KK

      UR

      Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

      Lenka Polaníková

      9. ročník

      OK

      UR

      1.miesto

      Mgr. Sušienková

      Olympiáda z anglického jazyka

      Sandra Vidová

      9. ročník

      ŠK

      UR

      Mgr. Nitraiyová

      Tomáš Mikuš

      5. ročník

      ŠK

      UR

      Dejepisná olympiáda

      Viktória Fančovičová

      6. ročník

      ŠK

      UR

      Mgr. Tassyová

      Zuzana Synaková

      6. ročník

      ŠK

      UR

      Nikola Bačová

      6. ročník

      ŠK

      UR

      Biologická olympiáda kat. E

      Sandra Vidová

      9. ročník

      OK

      UR

        4.miesto

      Mgr. Bábiková

      Biologická olympiáda kat. D

      Sebastián Horváth

      7. ročník

      OK

      UR

      5.miesto

      Mgr. Bábiková

      Martin Pavkov

      7. ročník

      OK

      UR

      5.miesto

      Matúš Moravec

      6. ročník

      OK

      UR

      6.miesto

       

       

       

      Pytagoriáda

      kategória P3

      Samuel Kollár

      3. ročník

      ŠK

      ÚR

      Mgr. Mrvová

      Ivan Bihári

      3. ročník

      ŠK

      ÚR

      Sofia Mia Kopúnová

      3. ročník

      ŠK

      ÚR

      kategória P4

      Bibiana Bačíková

      4. ročník

      ŠK

      ÚR

      Mgr. Valachová

      kategória P5

      Tomáš Mikuš

      5. ročník

      ŠK

      ÚR

      Ing. Mišíková

      kategória P6

      Matúš Moravec

      6. ročník

      ŠK

      ÚR

      Ing. Mišíková

       

      Matematický klokan – 1. až 4. ročník

      Najviac bodov získala Uršuľa Žáková (4. ročník) – úspešnosť 87, 8 %

      Šampión školyvje Stela Bajzíková – 2. ročník, ktorá vo svojej kategórii zanechala za sebou 94, 6 % detí.

      Vševedko 

      Stela Bajzíková a Jakub Horváth – 2. ročník - svojimi vedomosťami predbehli 96,5% rovesníkov a z celkového počtu  6 055  sa obaja umiestnili na 6.mieste.

      Envirotazniky

      Biháriová Miroslava - 5. ročník

      Viktória Fančovičová - 6. ročník

       

      iBobor – koordinovala uč.Mgr. Bábiková

      kategória Benjamín

      meno

      trieda

      poradie na škole

      počet bodov

      Mikuš Tomáš

      5. roč.

      1.

      42,7

      Moravec Matúš

      6. roč.

      2.

      41,36

      Horváth Sebastián

      7. roč.

      3.

      36,03

      Farkašová Alexandra

      5. roč.

      3.

      36,03

       

      kategória kadet

      meno

      trieda

      poradie na škole

      počet bodov

      Dulinová Valéria

      8. roč.

      1.

      48,02

      Vidová Sandra

      9. roč.

      1.

      48,02

      Mišovičová Katarína

      8. roč.

      2.

      41,36

      Podhradský Pavol

      8. roč.

      2.

      41,36

      Polaníková Lenka

      9. roč.

      3.

      37,36

      Skurčáková Dominika

      8. roč.

      3.

      37,36

      Laták Daniel

      9. roč.

      4.

      32,03