• Reprezentovali

     • Úspechy žiakov 2015/2016

     • Reprezentovali

      v šk. roku 2015/2016

      Olympiády a vedomostné súťaže

      Pytagoriáda

      kategória P3

      Bibiana Bačíková

      3. ročník

      ŠK

      ÚR

      Mgr. Valachová

      Daniela Brisudová

      3. ročník

      ŠK

      ÚR

      Ema Lobodášová

      3. ročník

      ŠK

      ÚR

      Simon Beňák

      3. ročník

      ŠK

      ÚR

      kategória P4

      Alexandra Farkašová

      4. ročník

      OK

      ÚR

      Mgr. Mičková

      Koštial Samuel

      4. ročník

      ŠK

      ÚR

      Bittnerová Miroslava

      4. ročník

      ŠK

      ÚR

      Mikuš Tomáš

      4. ročník

      ŠK

      ÚR

      Polaníková Zuzana

      4. ročník

      ŠK

      ÚR

      Miháliková Viktória

      4. ročník

      ŠK

      ÚR

      kategória P5

      Matúš Moravec

      5. ročník

      ŠK

      ÚR

      Ing. Mišíková

      kategória P7

      Katarína Mišovičová

      7. ročník

      ŠK

      ÚR

      Ing. Mišíková

      Dominika Skurčáková

      7. ročník

      ŠK

      ÚR

      Nikolas Bango

      7. ročník

      ŠK

      ÚR

      Adrián Repka

      7. ročník

      ŠK

      ÚR

      Barbora Ištoková

      7. ročník

      ŠK

      ÚR

      Valéria Dulinová

      7. ročník

      ŠK

      ÚR

       

      Geografická olympiáda

      kategória G

      Matúš Moravec

      5. ročník

      ŠK

      ÚR

      Mgr. Bábiková

      Matej Bačík

      5. ročník

      ŠK

      ÚR

      Viktória Fančovičová

      5. ročník

      ŠK

      ÚR

      kategória F

      Martin Pavkov

      6. ročník

      ŠK

      ÚR

      Mgr. Bábiková

      Valéria Dulinová

      7. ročník

      ŠK

      ÚR

      Dominika Skurčáková

      7. ročník

      ŠK

      ÚR

      kategória E

      Danie Laták

      8. ročník

      ŠK

      ÚR

      Mgr. Bábiková

      Matej Máľaš

      9. ročník

      ŠK

      ÚR

      Olympiáda z Anglického jazyka

      Dominik Diak

      7. ročník

      Šk

      ÚR

      Mgr. Sekerešová

      Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

      Lenka Polaníková

      8. ročník

      OK

      ÚR

      Mgr. Sušienková

      Envirotázniky

      Lenka Polaníková

      8. ročník

      47 / 60 bodov

      Mgr. Bábiková

      Viktória Fančovičová

      5. ročník

      33 / 60 bodov

      Zuzana Synaková

      5. ročník

      31 / 60 bodov

       
      Umelecké súťaže
       

      Hollého pamätník

      1.kategória poézia

      Daniela Brisudová

      1.miesto

      ŠK

      3.ročník

      Mgr. Valachová

      Tomáš Mikuš

      2.miesto

      ŠK

      4. ročník

      Mgr. Mičková

      Samuel Koštia

      3.miesto

      ŠK

      4.ročník

      Mgr. Mičková

      2.kategória próza

      Uršula Žáková

      1.miesto

      ŠK

      3.ročník

      Mgr. Valachová

      Mária Lépes

      2.miesto

      ŠK

      2.ročník

      Mgr. Mrvová

      Viktória Čerešníková

      3.miesto

      ŠK

      2.ročník

      Mgr. Mrvová

      Putujeme za ľudovou piesňou

      Katarína Mišovičová

      2.miesto

      OK

      7.ročník

      Mgr. D. Kovačiková

      Štúrove a Hollého rétorické Drahovce

      Katarína Mišovičová

      2.miesto

      KK

      7.ročník

      Mgr. Sušienková

       

      Športové súťaže

      Cezpoľný beh

      M. Maňásková

      K. Mišovičová

      S. Synaková

      OK

      2. miesto

      Mgr. Tassyová

      K. Sitai

      N. Bango

      M. Michalec

      OK 

      3. miesto

      Mgr. K. Kováčiková 

       

      Nikolčické hry – celkové poradie

      poradie

      škola

      body

      1.

      Nikolčice

      111

      2.

      Dolné Zelenice

      44

      3.

      Šúrovce

      21

       

      OK v ľahkej atletike  

      hod kriketovou loptičkou

      Martina Maňásková  59, 30 m

      8. ročník

      2. miesto

      Mgr. Tassyová

      vrh guľou

      Valéria Dulinová

      7. ročník

      1. miesto

      Dominika Škopeková

      7. ročník

      3. miesto

      beh na 60 m

      Katarína Mišovičová

      7. ročník

      2. miesto

      štafeta dievčat

       

      3. miesto

      skok do diaľky

      Matej Máťaš

      9. ročník

      2. miesto

      Mgr. K. Kováčiková