• Reprezentovali

     • Úspechy žiakov 2014/2015

     • Reprezentovali

      2014/2015

      Veríme, že aj tento školský rok bude rokom úspechov našich žiakov vo vzdelanostných, umeleckých a športových súťažiach a nadviažeme na úspech účastníčky celoslovenského kola z rokov 2012/2013, 2013/2014 - Luciu Lackovičovú.

      Olympiády a vedomostné súťaže 

       

      Biologická olympiáda – kategória E

      Lucia Lackovičová

      9. ročník

      OK

      1. miesto

      ÚR

      Mgr. Klučková

      KK

      1. miesto

      ÚR

      CK

      3. miesto

      ÚR

      Geografická olympiáda

      kategória F

      Daniel Laták

      7. ročník

      OK

      3. miesto

      ÚR

      Mgr. Klučková

      Dominika Skurčáková

      6. ročník

      OK

      18. miesto

       

      Valéria Dulinová

      6. ročník

      OK

      20. miesto

       

       

      Pytagoriáda

      kategória P3

      Farkašová Alexandra

      3. ročník

      OK

      UR

       

       Mgr.Mičková

      Koštial Samuel

      3. ročník

      OK

      UR

      Mikuš Tomáš

      3. ročník

      ŠK

      UR

      Polaníková Zuzana

      3. ročník

      ŠK

      UR

      kategória P4

      Moravec Matúš

      4. ročník

      OK

      UR

      Mgr. Knapová

       

      Umelecké súťaže

       

      Slávik Slovenska 2015

      Kategória I

      Bittnerová M.

      3. ročník

      ŠK

      1. miesto

      Mgr. Mičková

      Brisudová D.

      2. ročník

      ŠK

      2. miesto

      Mgr. Valachová

      Lobodášová E.

      2. ročník

      ŠK

      3. miesto

      Mgr. Valachová

      Kategória II

      Mišovičová K.

      6. ročník

      ŠK

      1. miesto

      Mgr. Kováčiková

      OK

      1. miesto

      Bačová N.

      4. ročník

      ŠK

      2. miesto

      Mgr. Knapová

      Beňovská V.

      5. ročník

      ŠK

      3. miesto

      Mgr. Kováčiková

       

      Štúrove a Hollého rétorické Drahovce

      Mišovičová Katarína

      6. ročník

      OK

      1.  miesto

      Mgr. Sušienková

      Putujeme za ľudovou piesňou (II. kategória sólo)

      Mišovičová Katarína

      6. ročník

      OK

      1.  miesto

      Mgr. Kováčiková

       

      Hollého pamätník (ŠK)*

      1. kategória (1.,2.,3. ročník)

      poézia

      próza

      1. miesto

      Bittnerová Miroslava

      3. roč.

      1. miesto

      Kopúnová Sofia Mia

      1. roč.

      2. miesto

      Žáková Uršula

      2. roč.

      2. miesto

      nebolo udelené

      3. miesto

      Farkašová Alexandra

      Miklovič Samuel

      3. roč.

      3. miesto

      nebolo udelené

      2. kategória (4.,5.,6. ročník.)

      poézia

      próza

      1. miesto

      nebolo udelené

      1. miesto

      Skurčáková Dominika

      Bačová Nikola

      6.roč.

      4.roč.

      2. miesto

      nebolo udelené

      2. miesto

      Moravec Matúš

      4.roč.

      3. miesto

      nebolo udelené

      3. miesto

      Fančovičová Veronika

      Synaková Sabína

      4.roč.

      5.roč.

      3. kategória (7.,8.,9. r.)

      poézia

      próza

      1. miesto

      nebolo udelené

      1. miesto

      Polaníková Lenka

      7.roč.

      2. miesto

      nebolo udelené

      2. miesto

      nebolo udelené

      3. miesto

      nebolo udelené

      3. miesto

      nebolo udelené

      *Na súťaž pripravovali vyučujúce SJL

       

       

      Športové súťaže

      Jednota cup – starší žiaci

      Malý futbal

      starší žiaci

      OK

      2. miesto

      Mgr. Sedláková

       

       

       

       

       

      Ľahká atletika chlapci

      chlapci

      OK

      3. miesto

      Mgr. Sedláková

      Ľahká atletika jednotlivci

      hod kriket. loptičkou

      Maňásková M.

      7. roč.

      OK

                    1. miesto

      Mgr. Sedláková

      KK

       6. miesto

      Repka A.

      9. roč.

      OK

             1. miesto

      KK

      -

       
      Branno-športový pretek

      Mladý hasič a záchranár

      kategória

      mená

      ročník

      umiestnenie

      pripravil

      starší žiaci

      A. Repka, L. Trnovec, M. Fsnčovič

      9. ročník

      1. miesto

      Mgr. Kováčiková

      M. Máťaš

      8. ročník

      mladší žiaci

      L. Vignát, S. Múdry, N. Bango, K. Sitai

      6. ročník

      3. miesto