• Reprezentovali

     • Úspechy žiakov 2013/2014

     • Reprezentovali

      2013/2014

      Olympiády a vedomostné súťaže 

      Veríme, že aj tento školský rok bude rokom úspechov našich žiakov vo vzdelanostných, umeleckých a športových súťažiach a nadviažeme na úspech účastníkov celoslovenských kôl v r. 2012/2013 - Luciu Lackovičovú a Miloša Horvátha.

       

      Olympiády

      Biologická olympiáda
      kategória E - botanika
      Lucia Lackovičová 8. ročník ŠK 1. miesto ÚR Mgr. Hecht
      OK 1. miesto ÚR
      KK 1. miesto ÚR
      CK 6. miesto ÚR
       

      Geografická olympiáda

      kategória H

      Daniel Laták

      6. ročník

      OK

      1. miesto ÚR

      Mgr. Kováčiková,

      Mgr. Hecht

      KK

      7. miesto ÚR
      Martin Skurčák 6. ročník OK 12. miesto  
      kategória I

      Samuel Slížik

      5. ročník

      OK

      1. miesto ÚR

      Mgr. Kováčiková,

      Mgr. Hecht

      Valéria Dulinová 5. ročník OK 5. miesto ÚR
      Dominika Skurčáková 5. ročník OK 9. miesto  
       
      Dejepisná olympiáda
      kategória C
      Pavlína Roháčková 9. ročník OK 14. miesto   Mgr. Podhradská
      kategória D
      Kristína Podhradská 8. ročník OK 12. miesto   Mgr. Podhradská
       
      Envirotázniky - olympiáda o životnom prostredí
      Daniel Laták 6. ročník   28 bodov   Mgr. Hecht
      Jakub Skurčák 8. ročník   16 bodov  

       

      Literárne súťaže

      Štúrove a Hollého rétorické Drahovce
      Katarína Mišovičová 5. ročník KK 3. miesto PaedDr. Králičová
       

      Šaliansky Maťko

      Nikola Bačová

      3. ročník

      OK

       

      Mgr. Knapová

      Sabína Synaková 4. ročník

      OK

        Mgr. Mrvová

      Pavol Podhradský

      5. ročník

      OK

       

      PaedDr. Králičová

      Matej Máťaš

      7. ročník

      OK

       

      Mgr. Podhradská

       
      Olympiáda zo slovenského jazyka

      Podhradská K., Páleníková P.

      8. ročník ŠK   PaedDr. Králičová
      Páleníková P. OK  
       

      Hollého pamätník (ŠK)*

      1. kategória (1.,2.,3. r.)
      próza poézia
      1. miesto Fančovičová V. 1. miesto Mišovičová M.
      2. miesto Moravec M. 2. miesto Bittnerová M.
      3. miesto Lenghart D. 3. miesto Eliášová N.
      2. kategória (4.,5.,6. r.)
      próza poézia
      1. miesto Mišovičová K. 1. miesto Skurčáková D.
      2. miesto Synaková S. 2. miesto Ištoková B.
      3. miesto

      Moravec M., Polaníková L.

      3. miesto Laták D.
      3. kategória (7.,8.,9. r.)
      próza poézia
      1. miesto nebolo udelené 1. miesto nebolo udelené
      2. miesto Skurčák J., Páleníková P. 2. miesto Moravčíková Z.
      3. miesto Máťaš M. 3. miesto Hajko T.
      *Na súťaž pripravovali vyučujúce SJL

       

      Matematické súťaže

      Pytagoriáda

      kategória P3

      Matúš Moravec 3. ročník OK  21 bod. 7. miesto ÚR Mgr. Knapová
      kategória P4
      Martin Pavkov 4. ročník OK 5 bod.     Mgr. Mrvová
      Sebastián Horváth 4 bod.    
      kategória P5

      Samuel Slížik

      5. ročník

      ŠK

      16 bod.

       

       

      Mgr. Sedláková

      OK 16 bod. 7. miesto ÚR
       
      Matematická olympiáda
      kategória Z5
      Samuel Slížik 5. ročník ŠK       Mgr. Sedláková
      OK   3. miesto ÚR
      kategória Z6
      Martin Skurčák 6. ročník ŠK       Mgr. Knažíková
      OK   7. miesto  
       

       

      Informatická súťaž

      iBobor

      kategória - Benjamín

      Mgr. Sedláková

      Lukáš Vignát

      5. ročník

      59,01 bod.

      ÚR

      Jakub Vignát

      7. ročník

      58,68 bod.

      ÚR

      Igor Čonka

      6. ročník

      49,36 bod.

       

      kategória - Kadet

      Jakub Skurčák

      8. ročník

      52,02 bod.

      ÚR

      Lenka Moravcová

      9. ročník

      40,03 bod.

       

      Paulína Páleníková

      8. ročník

      40,03 bod.

       

       

       Všetkovedko

       Miroslava Bittnerová

      2. ročník

       

       Mgr. Mičková

       Jessica Bačová

       

       Samuel Miklovič

       

       Tomáš Mikuš

       

       Daniel Lenghart

       

       Samuel Šiška

       

       Zuzana Synaková

      3. ročník

      1. miesto

       Mgr. Knapová

       Matúš Moravec

      3. miesto

       Matej Bačík

       

       Diana Repková

       

       Viktória Fančovičová

       

       Sebastián Horváth

      4. ročník

       

       Mgr. Mrvová

       Miroslav Moravec

       

       Martin Pavkov

       

       

      Umelecké súťaže

      Slávik Slovenska (ŠK)
      I. kategória (1. - 3.r.)
      1. miesto Martina Mišovičová 3. ročník Mgr. Knapová
      2. miesto Nikola Bačová 3. ročník
      3. miesto Samuel Koštial 2. ročník Mgr. Mičková
      II. kategória (4. - 6.r.)
      1. miesto nebolo udelené    
      2. miesto

      Martin Pavkov, Miroslav Moravec

      4. ročník Mgr. Mrvová
      3. miesto Sabína Synaková 4. ročník
       

      Putujeme za ľudovou piesňou

      I. kategória

      Nikola Bačová

      3. ročník

      OK   Mgr. Knapová
      II. kategória
      Katarína Mišovičová 5. ročník OK 3. miesto Mgr. Kováčiková
      III. kategória

      Jakub Skurčák

      8. ročník

      OK

      3. miesto Mgr. Kováčiková

       

      Branno-športový pretek

      Mladý hasič a záchranár

      Derzsi P., Máťaš M.

      7. ročník

      1. miesto

      Mgr. Kováčiková

      Fančovič M., Repka A.

      8. ročník

      Beránek A., Jakubec I., Sitai K., Varga A.

      9. ročník

      3. miesto

       

      Športové súťaže

      Zelenické hry 38. ročník
      Bodová tabuľka
      škola body poradie
      chlapci dievčatá spolu
      ZŠ Nikolčice 45 42 87 1.
      ZŠ Dolné Zelenice 23 22 45* 2.
      ZŠ Šúrovce 25 20 45* 3.
      * o celkovom poradí medzi ZŠ D. Zelenice a ZŠ Šúrovce rozhodol celkový počet prvenstiev v jednotlivých disciplínach. Pre ZŠ D. Zelenice to bolo 4x a ZŠ Šúrovce 3x.
      Bodovali - dievčatá
      disciplína meno umiestnenie
      beh na 60 m prekážky Pavlína Roháčková 2. miesto
      skok do diaľky Pavlína Roháčková 1. miesto
      Martina Maňásková 3. miesto
      vrh guľou Natália Jurkovičová 1. miesto
      beh na 4 x 60 m

      Roháčková P.,

      Ernstová P.,

      Podhradská K.,

      Škopeková D.

      2. miesto
      hádzaná   3. miesto
      Bodovali - chlapci
      disciplína meno umiestnenie
      beh na 60 m Ivan Jakubec 2. miesto
      skok do diaľky Ivan Jakubec 3. miesto
      skok do výšky Karol Sitai 1. miesto
      vrh guľou Karol Sitai 1. miesto
      Adam Repka 3. miesto
      beh na 4 x 60 m

      Sitai K.,

      Jakubec I.,

      Beránek A.,

      Máťaš M.

      3. miesto
      futbal   2. miesto
      hádzaná   3. miesto
      *Na súťaž pripravovali vyučujúce TSV druhého stupňa a vedúci športového krúžku
       

      Vybíjaná žiačok ZŠ

      Synaková S., Kotrubčíková B., Baková V.

      4. ročník

      Mgr. Kováčiková

      Ištoková B., Mišovičová K., Skurčáková D., Dulinová V.

      5. ročník

      Maňásková M., Poláková D., Polaníková D., Šušuková V.

      6. ročník

       
      Atletika Kľačany - dievčatá
      3. miesto Skurčáková D. 5. ročník

      Mgr. Kováčiková

      Maňásková M., Šušuková V. 6. ročník
      Rydzá N., Škopeková D. 7. ročník

      Jurkovičová N., Páleníková P., Podhradská K.

      8. ročník
      Ernstová P.,Roháčková P. 9. ročník
       
      Atletika Kľačany - chlapci
      5. miesto Sitai K. 5. ročník

      Mgr. Sedláková

      Čonka I. 6. ročník
      Máťaš M. 7. ročník

      Fančovič M.,Repka A.,    Trnovec L. 

      8. ročník
      Beránek A.,Jakubec I., Sitai K. 9. ročník
       
      McDonald´s Cup - futbal ml. žiaci
      4. miesto Moravec M., Bango S., Toncr S. 3. ročník

      Mgr. Knapová,

      Mgr. Mrvová
      Moravec M., Horváth S., Králik K. 4. ročník
       

      Sito pre talenty - Malženice

      Celkové hodnotenie škôl: 3. miesto

      disciplína

      meno

      ročník

      umiestnenie

      hod kriketovou loptičkou - ml. žiaci

      René Gašparovič

      1. ročník

      1. miesto

      hod kriketovou loptičkou - st. žiaci

      Miroslav Moravec

      4. ročník

      1. miesto

      Slavomír Bango

      3. ročník

      3. miesto

      beh na 60 m – ml. žiaci

      René Gašparovič

      1. ročník

      2. miesto

      Samuel Miklovič

      2. ročník

      3. miesto

      beh na 60 m – st. žiaci

      Miroslav Moravec

      4. ročník

      1. miesto

      Slavomír Bango

      3. ročník

      3. miesto

      Minimaratón – st. žiaci

      Slavomír Bango

      3. ročník

      3. miesto

      Vybíjaná – dievčatá

      Uršula Žáková

      1. ročník

      4. miesto

      Vanesa Bangová

      2. ročník

      Zuzana Synaková

      3. ročník

      Viktória Fančovičová

      3. ročník

      Nikola Bačová

      3. ročník

      Diana Repková

      3. ročník

      Bianka Kotrubčíková

      4. ročník

      Minifutbal - chlapci

      René Gašparovič

      1. ročník

      3. miesto

      Samuel Miklovič

      2. ročník

      Slavomír Bango

      3. ročník

      Matúš Moravec

      3. ročník

      Miroslav Moravec

      4. ročník

      Sebastián Horváth

      4. ročník

      *Na súťaž pripravovali vyučujúce TSV prvého stupňa 

       

       

      Legenda:

      ÚR ŠK OK KK CK
      úspešný riešiteľ školské kolo obvodné (okresné) kolo krajské kolo celoslovenské kolo