• Reprezentovali

     • Úspechy žiakov 2012/2013

     • Reprezentovali

      2012/2013

      Olympiády a vedomostné súťaže 

      Matematický klokan

      kategória - Klokanko 1

      Samko Šiška

      1. ročník

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Mgr.Hlubíková

       

       

       

      Zuzka Polaníková

      1. ročník

       

      Tomáš Mikuš

      1. ročník

      ÚR

      Samko Miklovič

      1. ročník

       

      Jessica Bačová

      1. ročník

      ÚR

      V. Miháliková 

      1. ročník

       

      Daniel Lenghart

      1. ročník

       

      kategória - Klokanko 2

      A. Lukáčová

      2. ročník

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Mgr.Knapová

      S. Lukáčová

      2. ročník

       

      V. Fančovičová

      2. ročník

       

      Z. Synaková

      2. ročník

       

      M. Bačík

      2. ročník

       ÚR

      J. Eliáš

      2. ročník

       

      M. Moravec

      2. ročník

      ÚR

      D. Repková

      2. ročník

       

      kategória - Klokanko 3

      Martin Pavkov

      3. ročník

       

       

       

      Mgr.Mrvová

      kategória - Klokanko 4

      S. Slížik

      4. ročník

      ÚR

       

       

      Mgr.Knažíková M.

      D. Skurčáková

      4. ročník

       

      A. Repka

      4. ročník

       
      V. Dulinová

      4. ročník

       

       

       

      Pytagoriáda

      kategória P3

      Martin Pavkov

      3. ročník

      OK

       

       

      Mgr.Mrvová

      Sebastián Horváth

      3. ročník

      OK

       

       

      Miroslav Moravec

      3. ročník

      ŠK

       

       

      kategória P4

      Samuel Slížik

      4. ročník

      OK

      3. miesto

      ÚR

      Mgr.Knažíková M.

      Pavol Podhradský

      4. ročník

      OK

       

       

      Dominik Diák

      4. ročník

      OK

       

       

      Lukáš Vignát

      4. ročník

      OK

       

       

      Valéria Dulinová

      4. ročník

      OK

       

       

      kategória P5

      Martin Skurčák

      5. ročník

      OK

       

       

      Mgr.Knažíková Ľ.

      Lenka Polaníková

      5. ročník

      OK

       

       

      kategória P6

      Jakub Vignát

      6. ročník

      OK

       

       

      Mgr.Knažíková Ľ.

       

       

       

       

       

       

      Geografická olympiáda

      Daniel Laták

      5. ročník

      OK

      5. miesto

      ÚR

      Mgr.Katrincová

      Martin Skurčák

      5. ročník

      OK

      19. miesto

       

      Jakub Skurčák

      7. ročník

      OK

      5. miesto

       

       

       

       

       

       

       

      Olympiáda v anglickom jazyku

      Roháčková Paulína

      8. ročník

      OK

      10. miesto

       

      Mgr.Šimová

      Podhradská Kristína

      7. ročník

      OK

      8. miesto

       

       

       

       

       

       

       

      Dejepisná olympiáda

      Moravcová Lenka

      8. ročník

      OK

      5. miesto

       

      Mgr.Podhradská

       

       

       

       

       

       

      Biologická olympiáda kat. E - botanika

      Lackovičová Lucka

      7. ročník

      OK

      1. miesto

      ÚR

      Mgr.Hecht

      KK

      1. miesto

      ÚR

      CK

      7. miesto

      ÚR

       

      iBobor

      Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

       

      iBobor

      kategória - Benjamín

      Mgr.Hecht

      Lackovičová Lucia

      7. ročník

      57,35 bod.

      ÚR

      Repka Adam

      7. ročník

      54,68 bod.

      ÚR

      Páleníková Paulína

      7. ročník

      50,69 bod.

      ÚR

      kategória - Kadet

      Repka Michal

      9. ročník

      69,34 bod.

      ÚR

      Moravčíková Zuzana

      8. ročník

      45,36 bod.

       

      Štrbová Eliška

      9. ročník

      41,36 bod.

       

       

       

      Envirotázniky

      Celoslovenská olympiáda o životnom prostredí pre žiakov II. stupňa základných škôl.

       

      Envirotázniky

      Laták Daniel

      5. ročník

      28 bod.

       

      Mgr.Hecht

       

      Umelecké súťaže

       

      Putujeme za ľudovou piesňou

      Diana Backarová

      2. ročník

      OK

       

       

      Mgr.Kováčiková

       

       

       Mgr.Knažíková M.

      Jakub Skurčák

      7. ročník

      OK

       

       

      Katarína Mišovičová

      4. ročník

      OK

       

       

      Slávik Slovenska

      Diana Backarová

      2. ročník

      OK

       

       

       

       

      Mgr.Kováčiková

       

       

       

      Jakub Skurčák

      7. ročník

      OK

      3. miesto

       

      Katarína Mišovičová

      4. ročník

      OK

      3. miesto

       

       

      Literárne súťaže

       

      Šaliansky Maťko

      Katarína Mišovičová

      4. ročník

      OK

       

       

      Mgr.Knažíková M.

      Matej Máťaš

      6. ročník

      OK

         

      Mgr.Podhradská

      Hollého pamätník

      Lenka Moravcová

      8. ročník

      OK

      3. miesto

       

      PaedDr.Králičová

       

      Športové súťaže

       

       

      Jarný beh

      Natália Rydzá

      6. ročník

      OK

      3. miesto

       

      Mgr.Kováčiková

       Mgr.Kováčiková 

      PaedDr.Králičová

      M. Maňásková

      5. ročník

      OK

      4. miesto

       

      Petra Ernstová

      8. ročník

      OK

      4. miesto

       

      Pavlína Roháčková 8. ročník OK 6. miesto   PaedDr.Králičová

      Jednota cup - Malý futbal starší žiaci

      Horváth Miloš, Jakubec Ivan, Sitai Karol, Repka Michal, Beránek Adam, Trnovec Lukáš

      OK

      2. miesto

       

      B.Duchoň

      Školský pohár Dôvera - Malý futbal mladší žiaci

      Repka Adam, Fančovič Martin, Máťaš Matej, Trnovec Lukáš, Derzsi Patrik, Čonka Igor

      OK

      2. miesto

       

      B.Duchoň

      Mc Donald´s cup - Malý futbal 1. - 4. ročník

      Podhradský Pavol, Bango Nikolas, Vignát Lukáš, Bango Slavomír, Horváth Sebastián, Moravec Miroslav

      OK

      4. miesto

       

      Mgr.Mrvová

      Mgr.Knažíková M.

      Školské majstrovstvá Slovenska v atletike - 300 m

      Horváth Miloš

      OK

      1. miesto

       

      B.Duchoň

      KK

      1. miesto

       

      CK

      2. miesto

       

       

       

      Ostatné súťaže

      Divadelný festival v ANJ 2013 - za špeciálny prístup ku klasickej rozprávke Červená čiapočka. Mgr. Šimová


       

      ÚR – úspešný riešiteľ

      ŠK – školské kolo

      OK – obvodné (okresné) kolo

      KK – krajské kolo

      CK - celoslovenské kolo