• Úspechy žiakov 2011/2012

    • Reprezentovali

     2011/2012

     Olympiády a vedomostné súťaže

      

     Pytagoriáda P4

     Martina Maňásková

     4. ročník

     ŠK

      

     ÚR

     Mgr. Hlúbiková

     Skurčák Martin

     4. ročník

     ŠK

      

     ÚR

     OK

     14. miesto

      

      

      

      

      

      

      

     Pytagoriáda P5

     Knažíková Tamara

     5. ročník

     ŠK

      

     ÚR

     Mgr. Ľ. Knažíková

     Rydzá Natália

     5. ročník

     ŠK

      

     ÚR

     Vignát Jakub

     5. ročník

     ŠK

      

     ÚR

     Vignát Jakub

     5. ročník

     OK

     11. miesto

      

     Knažíková Tamara

     5. ročník

     OK

     12. miesto

      

     Rydzá Natália

     5. ročník

     OK

     13. miesto

      

      

      

      

      

      

      

     Geografická olympiáda

     Jaroščák Maroš

     9. ročník

     OK

     3. miesto

     ÚR

     Mgr. Katrincová

     KK

     14. miesto

      

      

      

      

      

      

      

     Olympiáda v anglickom jazyku

     Repka Michal

     8. ročník

     OK

     7. miesto

      

     Mgr. Šimová

      

      

      

      

      

      

     Biologická olympiáda – kategória E

     Lackovičová Lucia

     6. ročník

     OK

     3. miesto

     ÚR

     Mgr. Hecht

     KK

     2. miesto

     ÚR

      

      

      

      

      

      

      

      

     MATEMATICKÝ KLOKAN

     Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je EXAM testing, spol. s r. o.

      

      

     kategória – Klokanko 1

      

     Diana Repková

     1. ročník

      

     ÚR

     Mgr. Knapová

     Matúš Moravec

     1. ročník

      

     ÚR

     kategória – Klokanko 3

      

     Samuel Slížik

     3. ročník

      

     ÚR

     Mgr. M. Knažíková

     kategória – Školák

     Mgr. Ľ. Knažíková

     Knažíková Tamara

     5. ročník

     84 bodov

     ÚR

     Vignát Jakub

     5. ročník

     73 bodov

      

     Máťaš Matej

     5. ročník

     65 bodov

      

     Roháček Matej

     5. ročník

     60 bodov

      

     Škopeková Dominika

     5. ročník

     49 bodov

      

     Rydzá Natália

     5. ročník

     44 bodov

      

     kategória - Benjamin

     Skurčák Jakub

     6. ročník

     58 bodov

      

     Repka Adam

     6. ročník

     54 bodov

      

     Beránek Patrik

     7. ročník

     77 bodov

      

     Roháčková Pavlína

     7. ročník

     67 bodov

      

     Ernstová Petra

     7. ročník

     64 bodov

      

     Moravcová Lenka

     7. ročník

     59 bodov

      

     Moravčíková Zuzana

     7. ročník

     53 bodov

      

     Beránek Adam

     7. ročník

     40 bodov

      

     Jakubec Ivan

     7. ročník

     25 bodov

      

     kategória - Kadet

     Repka Michal

     8. ročník

     51 bodov

      

      

      

     iBobor

     Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      

     kategória - Benjamín

     Mgr. Hecht

     Lackovičová Lucia

     6. ročník

     50,69 bod.

     ÚR

     Fančovič Martin

     6. ročník

     49,36 bod.

      

     Roháčková Pavlína

     7. ročník

     48,35 bod.

      

     kategória - Kadet

     Repka Michal

     8. ročník

     48,03 bod.

      

     Ostrčil Ľuboš

     9. ročník

     30,70 bod.

      

     Štrbová Eliška

     8. ročník

     30,70 bod.

      

     Hýbela Ján

     8. ročník

     25,37 bod.

      

      

      

     Envirotázniky

     Celoslovenská korešpondenčná vedomostná súťaž pre žiakov II. stupňa základných škôl.

      

     meno žiaka

     ročník

     počet bodov

     pripravil

     Jaroščák Maroš

     9. roč.

     32

     Mgr. Hecht

     Moravcová Lenka

     7. roč.

     28

     Páleníková Paulína

     6. roč.

     27

     Podhradská Kristína

     6. roč.

     24

      

      

     Taktik Výzva

     Taktik Výzva je elektronický kvíz, ktorý žiaci riešia na počítačoch. Pre žiakov je pripravených veľa zaujímavých úloh, ktoré sú podávané zábavnou formou.

      

      

     meno

     trieda

     počet bodov

     úspešnosť

     titul

     pripravil

     Lackovičová L.

     VI.

     7432

     78,23%

     Dobrodruh

     Mgr. Hecht

     Trnovec L.

     VI.

     7280

     76,63%

     Dobrodruh

     Repka A.

     VI.

     6638

     69,87%

     Sprievodca

     Páleníková P.

     VI.

     6140

     64,63%

     Sprievodca

     Hajko T.

     VI.

     5942

     62,55%

     Sprievodca

     Hlavačka R.

     VI.

     5865

     61,94%

     Sprievodca

     Jurkovičová N.

     VI.

     5817

     61,23%

     Sprievodca

     Ostrčil Ľ.

     IX.

     3298

     37,06%

     Turista

      

      

     Umelecké súťaže

      

      

     Hollého pamätník

     poézia

     Sebastián Horváth

     2. ročník

     ŠK

     2. miesto

     Mgr. Mrvová

     Martin Pavkov

     2. ročník

     ŠK

     3. miesto

     próza

     Dominika Skurčáková

     3. ročník

     ŠK

     1. miesto

     Mgr. M. Knažíková

     Martin Skurčák

     4. ročník

     ŠK

     2. miesto

     Mgr. Hlúbiková

     Katarína Mišovičová

     3. ročník

     ŠK

     3. miesto

     Mgr. M. Knažíková

     Lenka Polaníková

     4. ročník

     ŠK

     Mgr. Hlúbiková

     Putujeme za ľudovou piesňou

     Mišovičová Katarína

     3. ročník

     OK

     3. miesto

     Mgr. M. Knažíková

     Hollého pamätník

     Moravcová Lenka

     7. ročník

     OK

     2. miesto

     PaedDr. Králičová

     Divadelný festival v anglickom jazyku 2012

     „Nebojme sa inkosti“

     6. ročník

     najlepší kolektívny výkon

     Mgr. Šimová

     Viac informácií o tejto súťaži nájdete na http://zsanglictina.webnode.sk/divdelny-festival-v-nitre/.

      

      

     Športové súťaže

      

      

     Vybíjaná ml. dievčatá

     5.,6.,7. ročník

     OK

     2. miesto

     Mgr. Tassyová

     Vybíjaná ml. chlapci

     5., 6. ročník

     OK

     5. miesto

     Mgr. Kováčiková

     Malý futbal ml. žiaci

     5., 6. ročník

     OK

     2. miesto

     Mgr. Kováčiková

      

     Ľahká atletika - Beh na 300 m

     Miloš Horváth

     8. ročník

     OK

     1. miesto

     Mgr. Tassyová

     KK

     3. miesto

      

      

      

     Šúrovské hry, VII. ročník

      

     Bodová tabuľka

      

     škola

     body

     poradie

     chlapci

     dievčatá

     spolu

     ZŠ Nikolčice

     48

     37

     85

     1.

     ZŠ Šúrovce

     27

     35

     62

     2.

     ZŠ Dolné Zelenice

     18

     12

     30

     3.

      

      

     Bodovali

     dievčatá:

      

     disciplína

     meno

     umiestnenie

     Prekážkový beh na 60 m – finále

     Paulína Roháčková

     2. miesto

     Skok do diaľky

     Klaudia Ševčovičová

     2. miesto

     Beh na 4x60 m

     Radka Srnová, Klaudia Ševčovičová, Petra Joštová, Paulína Roháčková

     2. miesto

     Hádzaná

      

     3. miesto

      

      

     chlapci:

      

     disciplína

     meno

     umiestnenie

     Beh na 60 m - finále

     Miloš Horváth

     2. miesto

     Prekážkový beh na 60 m - finále

     Miloš Horváth

     2. miesto

     Vrh guľou

     Michal Repka

     2. miesto

     Skok do diaľky

     Filip Ješko

     3. miesto

     Beh na 4x60 m

     Miloš Horváth, Juraj Hrivnák, Ivan Jakubec, Karol Sitai

     3. miesto

     Hádzaná

      

     2. miesto

     Najlepší strelec - hádzaná

     Miloš Horváth

      

     Futbal

      

     3. miesto

      

      

     Žiakov trénovala Mgr. Tassyová.

      

     Sito pre talenty – Žlkovce

      

     V celkovom hodnotení naša škola skončila na 3. mieste.

      

      

     Beh na 60 m

     Miroslav Moravec

     2. ročník

     2. miesto

     Mgr. Mrvová

     Patrik Koleszár

     2. ročník

     3. miesto

     Hod kriketovou loptičkou

     Miroslav Moravec

     2. ročník

     1. miesto

     Mgr. Mrvová

     Igor Čonka

     4. ročník

     2. miesto

     Patrik Koleszár

     2. ročník

     3. miesto

      

     Ostatné súťaže

      

      

     Mladý hasič a záchranár

     Trnovec L., Fančovič M., Repka A., Podhradská K.,

     6. ročník

     1. miesto

     Mgr. Kováčiková

     Máťaš M.

     5. ročník

      

      

      

      

     Mladí hasiči

     Múdry D., Hrivnák J.,

     9. ročník

     8. miesto

      

     Jakubec I., Sitai K.

     7. ročník

      

     Mladý zdravotník

     P. Ernstová, P. Roháčková, L. Moravcová

     7. ročník

     Mgr. Hecht

     P. Páleníková, M. Fančovič

     6. ročník

              
      

      

     ÚR – úspešný riešiteľ

     ŠK – školské kolo

     OK – obvodné (okresné) kolo

     KK – krajské kolo

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • dzskola@gmail.com
   • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
   • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
   • 36090239
   • 2021485928
   • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje