• Reprezentovali

     • Úspechy žiakov 2011/2012

     • Reprezentovali

      2011/2012

      Olympiády a vedomostné súťaže

       

      Pytagoriáda P4

      Martina Maňásková

      4. ročník

      ŠK

       

      ÚR

      Mgr. Hlúbiková

      Skurčák Martin

      4. ročník

      ŠK

       

      ÚR

      OK

      14. miesto

       

       

       

       

       

       

       

      Pytagoriáda P5

      Knažíková Tamara

      5. ročník

      ŠK

       

      ÚR

      Mgr. Ľ. Knažíková

      Rydzá Natália

      5. ročník

      ŠK

       

      ÚR

      Vignát Jakub

      5. ročník

      ŠK

       

      ÚR

      Vignát Jakub

      5. ročník

      OK

      11. miesto

       

      Knažíková Tamara

      5. ročník

      OK

      12. miesto

       

      Rydzá Natália

      5. ročník

      OK

      13. miesto

       

       

       

       

       

       

       

      Geografická olympiáda

      Jaroščák Maroš

      9. ročník

      OK

      3. miesto

      ÚR

      Mgr. Katrincová

      KK

      14. miesto

       

       

       

       

       

       

       

      Olympiáda v anglickom jazyku

      Repka Michal

      8. ročník

      OK

      7. miesto

       

      Mgr. Šimová

       

       

       

       

       

       

      Biologická olympiáda – kategória E

      Lackovičová Lucia

      6. ročník

      OK

      3. miesto

      ÚR

      Mgr. Hecht

      KK

      2. miesto

      ÚR

       

       

       

       

       

       

       

       

      MATEMATICKÝ KLOKAN

      Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je EXAM testing, spol. s r. o.

       

       

      kategória – Klokanko 1

       

      Diana Repková

      1. ročník

       

      ÚR

      Mgr. Knapová

      Matúš Moravec

      1. ročník

       

      ÚR

      kategória – Klokanko 3

       

      Samuel Slížik

      3. ročník

       

      ÚR

      Mgr. M. Knažíková

      kategória – Školák

      Mgr. Ľ. Knažíková

      Knažíková Tamara

      5. ročník

      84 bodov

      ÚR

      Vignát Jakub

      5. ročník

      73 bodov

       

      Máťaš Matej

      5. ročník

      65 bodov

       

      Roháček Matej

      5. ročník

      60 bodov

       

      Škopeková Dominika

      5. ročník

      49 bodov

       

      Rydzá Natália

      5. ročník

      44 bodov

       

      kategória - Benjamin

      Skurčák Jakub

      6. ročník

      58 bodov

       

      Repka Adam

      6. ročník

      54 bodov

       

      Beránek Patrik

      7. ročník

      77 bodov

       

      Roháčková Pavlína

      7. ročník

      67 bodov

       

      Ernstová Petra

      7. ročník

      64 bodov

       

      Moravcová Lenka

      7. ročník

      59 bodov

       

      Moravčíková Zuzana

      7. ročník

      53 bodov

       

      Beránek Adam

      7. ročník

      40 bodov

       

      Jakubec Ivan

      7. ročník

      25 bodov

       

      kategória - Kadet

      Repka Michal

      8. ročník

      51 bodov

       

       

       

      iBobor

      Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

       

      kategória - Benjamín

      Mgr. Hecht

      Lackovičová Lucia

      6. ročník

      50,69 bod.

      ÚR

      Fančovič Martin

      6. ročník

      49,36 bod.

       

      Roháčková Pavlína

      7. ročník

      48,35 bod.

       

      kategória - Kadet

      Repka Michal

      8. ročník

      48,03 bod.

       

      Ostrčil Ľuboš

      9. ročník

      30,70 bod.

       

      Štrbová Eliška

      8. ročník

      30,70 bod.

       

      Hýbela Ján

      8. ročník

      25,37 bod.

       

       

       

      Envirotázniky

      Celoslovenská korešpondenčná vedomostná súťaž pre žiakov II. stupňa základných škôl.

       

      meno žiaka

      ročník

      počet bodov

      pripravil

      Jaroščák Maroš

      9. roč.

      32

      Mgr. Hecht

      Moravcová Lenka

      7. roč.

      28

      Páleníková Paulína

      6. roč.

      27

      Podhradská Kristína

      6. roč.

      24

       

       

      Taktik Výzva

      Taktik Výzva je elektronický kvíz, ktorý žiaci riešia na počítačoch. Pre žiakov je pripravených veľa zaujímavých úloh, ktoré sú podávané zábavnou formou.

       

       

      meno

      trieda

      počet bodov

      úspešnosť

      titul

      pripravil

      Lackovičová L.

      VI.

      7432

      78,23%

      Dobrodruh

      Mgr. Hecht

      Trnovec L.

      VI.

      7280

      76,63%

      Dobrodruh

      Repka A.

      VI.

      6638

      69,87%

      Sprievodca

      Páleníková P.

      VI.

      6140

      64,63%

      Sprievodca

      Hajko T.

      VI.

      5942

      62,55%

      Sprievodca

      Hlavačka R.

      VI.

      5865

      61,94%

      Sprievodca

      Jurkovičová N.

      VI.

      5817

      61,23%

      Sprievodca

      Ostrčil Ľ.

      IX.

      3298

      37,06%

      Turista

       

       

      Umelecké súťaže

       

       

      Hollého pamätník

      poézia

      Sebastián Horváth

      2. ročník

      ŠK

      2. miesto

      Mgr. Mrvová

      Martin Pavkov

      2. ročník

      ŠK

      3. miesto

      próza

      Dominika Skurčáková

      3. ročník

      ŠK

      1. miesto

      Mgr. M. Knažíková

      Martin Skurčák

      4. ročník

      ŠK

      2. miesto

      Mgr. Hlúbiková

      Katarína Mišovičová

      3. ročník

      ŠK

      3. miesto

      Mgr. M. Knažíková

      Lenka Polaníková

      4. ročník

      ŠK

      Mgr. Hlúbiková

      Putujeme za ľudovou piesňou

      Mišovičová Katarína

      3. ročník

      OK

      3. miesto

      Mgr. M. Knažíková

      Hollého pamätník

      Moravcová Lenka

      7. ročník

      OK

      2. miesto

      PaedDr. Králičová

      Divadelný festival v anglickom jazyku 2012

      „Nebojme sa inkosti“

      6. ročník

      najlepší kolektívny výkon

      Mgr. Šimová

      Viac informácií o tejto súťaži nájdete na http://zsanglictina.webnode.sk/divdelny-festival-v-nitre/.

       

       

      Športové súťaže

       

       

      Vybíjaná ml. dievčatá

      5.,6.,7. ročník

      OK

      2. miesto

      Mgr. Tassyová

      Vybíjaná ml. chlapci

      5., 6. ročník

      OK

      5. miesto

      Mgr. Kováčiková

      Malý futbal ml. žiaci

      5., 6. ročník

      OK

      2. miesto

      Mgr. Kováčiková

       

      Ľahká atletika - Beh na 300 m

      Miloš Horváth

      8. ročník

      OK

      1. miesto

      Mgr. Tassyová

      KK

      3. miesto

       

       

       

      Šúrovské hry, VII. ročník

       

      Bodová tabuľka

       

      škola

      body

      poradie

      chlapci

      dievčatá

      spolu

      ZŠ Nikolčice

      48

      37

      85

      1.

      ZŠ Šúrovce

      27

      35

      62

      2.

      ZŠ Dolné Zelenice

      18

      12

      30

      3.

       

       

      Bodovali

      dievčatá:

       

      disciplína

      meno

      umiestnenie

      Prekážkový beh na 60 m – finále

      Paulína Roháčková

      2. miesto

      Skok do diaľky

      Klaudia Ševčovičová

      2. miesto

      Beh na 4x60 m

      Radka Srnová, Klaudia Ševčovičová, Petra Joštová, Paulína Roháčková

      2. miesto

      Hádzaná

       

      3. miesto

       

       

      chlapci:

       

      disciplína

      meno

      umiestnenie

      Beh na 60 m - finále

      Miloš Horváth

      2. miesto

      Prekážkový beh na 60 m - finále

      Miloš Horváth

      2. miesto

      Vrh guľou

      Michal Repka

      2. miesto

      Skok do diaľky

      Filip Ješko

      3. miesto

      Beh na 4x60 m

      Miloš Horváth, Juraj Hrivnák, Ivan Jakubec, Karol Sitai

      3. miesto

      Hádzaná

       

      2. miesto

      Najlepší strelec - hádzaná

      Miloš Horváth

       

      Futbal

       

      3. miesto

       

       

      Žiakov trénovala Mgr. Tassyová.

       

      Sito pre talenty – Žlkovce

       

      V celkovom hodnotení naša škola skončila na 3. mieste.

       

       

      Beh na 60 m

      Miroslav Moravec

      2. ročník

      2. miesto

      Mgr. Mrvová

      Patrik Koleszár

      2. ročník

      3. miesto

      Hod kriketovou loptičkou

      Miroslav Moravec

      2. ročník

      1. miesto

      Mgr. Mrvová

      Igor Čonka

      4. ročník

      2. miesto

      Patrik Koleszár

      2. ročník

      3. miesto

       

      Ostatné súťaže

       

       

      Mladý hasič a záchranár

      Trnovec L., Fančovič M., Repka A., Podhradská K.,

      6. ročník

      1. miesto

      Mgr. Kováčiková

      Máťaš M.

      5. ročník

       

       

       

       

      Mladí hasiči

      Múdry D., Hrivnák J.,

      9. ročník

      8. miesto

       

      Jakubec I., Sitai K.

      7. ročník

       

      Mladý zdravotník

      P. Ernstová, P. Roháčková, L. Moravcová

      7. ročník

      Mgr. Hecht

      P. Páleníková, M. Fančovič

      6. ročník

               
       

       

      ÚR – úspešný riešiteľ

      ŠK – školské kolo

      OK – obvodné (okresné) kolo

      KK – krajské kolo