• Reprezentovali

     • Úspechy žiakov 2010/2011

     • Reprezentovali

      2010/2011

      Rozprávkové vretienko

      Kristína Šipošová

      9. ročník

      ŠK

       

      uč. Králičová

       

       

       

       

       

      Šaliansky Maťko

      Katarína Mišovičová

      2. ročník

      ŠK

       

      uč. Knažíková M.

      Veronika Rybová

      5. ročník

      ŠK

       

      uč. Králičová

      Lenka Moravcová

      6. ročník

      ŠK

       

      uč. Králičová

       

       

       

       

       

      Putujeme za ľudovou piesňou - jednotlivci

      Dávid Koleszár

      3. ročník

      ŠK

       

      uč. Kováčiková

             

      Geografická olympiáda

      Maroš Jaroščák

      8. ročník

      ŠK

       

      uč. Melovičová

      Radovan Jankovič

      9. ročník

      OK

      (ÚR)

      Rudolf Moravčík

      9. ročník

      ŠK

       

      Jakub Skurčák

      5. ročník

            OK      

      (ÚR)

       

      Lucia Lackovičová

      5. ročník

      OK

      (ÚR)

       

      Pavlína Roháčková

      6. ročník

      ŠK

         

      Zuzana Moravčíková

      6. ročník

      ŠK

         

       

      Pytagoriáda

      Martin Skurčák

      3. ročník

      OK

      (ÚR)

      uč. Hlúbiková

      Lenka Polaníková

      3. ročník

      ŠK

         

      Matej Máťaš

      4. ročník

      ŠK

       

      uč. Knapová

      Natália Rydzá

      4. ročník

      ŠK

         

      Tamara Knažíková

      4. ročník

      ŠK

         

      Lucia Lackovičová

      5. ročník

      ŠK

       

      uč. Melovičová

      Patrik Beránek

      6. ročník

      OK

      (ÚR)

      uč. Knažíková L.

       

       

       

       

       

      Matematický klokan

      Valéria Dulinová

      2. ročník

       

      (ÚR)

      uč. Knažíková M.

      Samuel Slížik

      2. ročník

       

      (ÚR)

      uč. Knapová

      Nikola Moravcová

      4. ročník

       

      (ÚR)

      Matej Roháček

      4. ročník

       

      (ÚR)

       

       

       

       

       

      Majstrovstvá okresu v ľahkej atletike

      beh na 300 m

       

       

       

       

      Dušan Jošt

      9. ročník

      OK

      1. miesto

      uč. Tassyová

      skok do diaľky

       

       

       

       

      Marek Antal

      9. ročník

      OK

      3. miesto

      uč. Tassyová

      štafeta

       

       

       

       

      Družstvo chlapcov

       

      OK

      2. miesto

      uč. Tassyová

      skok do výšky

       

       

       

       

      Martin Fúska

      9. ročník

      OK

      1. miesto

      uč. Tassyová

      vrh guľou

       

       

       

       

      Martin Fúska

      9. ročník

      OK

      3. miesto

      uč. Tassyová

      hod kriket. loptičkou

       

       

       

       

      Michaela Beránková

      9. ročník

      OK

      1. miesto

      uč. Tassyová

       

       

       

       

       

      Olympiáda v anglickom jazyku

      Ľuboš Moravec

      9. ročník

      OK

      1. miesto

      uč. Šimová

       

       

       

       

       

      Slávik Slovenska

      Dávid Koleszár

      3. ročník

      ŠK

       

      uč. Hlúbiková

      Hollého pamätník

      Samuel Slížik

      2. ročník

      ŠK

       

      uč. Knažíková M.

      Jakub Skurčák

      5. ročník

      ŠK

       

      uč. Králičová

      Kristína Podhradská

      5. ročník

      ŠK

       

      uč. Králičová

               

      Všetkovedko

      Martin Skurčák

      3. ročník

       

      (ÚR)

      uč. Hlúbiková

      Tamara Knažíková

      4. ročník

       

      (ÚR)

      uč. Knapová   

      Matej Roháček

      4. ročník

       

      (ÚR)

      Taktik

      Lukáš Trnovec

      5. ročník

      ŠK

       

      uč. Melovičová

      Adam Repka

      5. ročník

      ŠK

       

      uč. Melovičová

      Martin Fančovič

      5. ročník

      ŠK

       

      uč. Melovičová

      iBobor - Benjamín

      Pavlína Roháčková

      6. ročník

      ŠK

       

      uč. Melovičová

      Michal Repka

      7. ročník

      ŠK

       

      uč. Melovičová

      Zuzana Moravčíková

      6. ročník

      ŠK

       

      uč. Melovičová

      iBobor - Kadet

      Maroš Jaroščák

      8. ročník

      ŠK

       

      uč. Melovičová

      Radoslava Srncová

      8. ročník

      ŠK

       

      uč. Melovičová

      Ľubomír Ostrčil

      8. ročník

      ŠK

       

      uč. Melovičová

       

      ÚR – úspešný riešiteľ