• Personálne obsadenie

    • Riaditeľka školy:                   Mgr. Dana Kováčiková                      Vedenie školy

     Zástupkyňa školy:                 Mgr. Alena Tassyová                         Vedenie školy

      

     Učitelia:                                Ing. Petra Majerčíkova                        5. ročník

                                                  Mgr. Alžbeta Horáková                       6. ročník

                                                  Mgr. Andrea Opat                              7. ročník

                                                  Mgr. Monika Nitková                          8. ročník

                                                  Mgr. Richard Trnený                           9. ročník

                                                  Mgr. Olina Kolar                                 NBV

                                                  Vladimír Drška                                   NBV

      

                                                   Mgr. Silvia Mrvová                           1. ročník

                                                   Mgr. Valéria Valachová                    2. ročník

                                                   Mgr. Dominika Lackovičová             3. ročník

                                                   Mgr. Ema Lipovská                          4. ročník

      

     Vychovaváteľka:                    Mgr. Olina Kolar

     Ekonómka:                             Viera Srncová

     Vedúca kuchyne:                    Viera Srncová

     Kuchárka: 

     Školníčka:                              Jarmila Šišková

     Upratovačky:                         Jarmila Šišková

                                                  Alžbeta Králiková

        

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • dzskola@gmail.com
   • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
   • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
   • 36090239
   • 2021485928
   • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje