• O škole

     • Recyklohry - súťaž

     • Recyklohry súťaž

      Triedime odpady v rámci Recyklohier

       

      Program Recyklohry sa primárne venuje téme triedenia a recyklácie elektroodpadu a batérií. Na školách sa tomuto odpadu nevenuje až toľko pozornosti ako iným skupinám odpadov (plasty, papier, sklo), preto si Recyklohry kladú za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a použitým batérií do výučby v školských zariadeniach na Slovensku tak, aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie.

      Praktická časť projektu je tvorená samotným zberom batérií a drobných elektrozariadení, pričom nádoby na zber nájdete v priestoroch základnej školy a po ich naplnení sa následne zabezpečí ich bezplatný odvoz.

      Projekt má osvetovú časť, ktorá je realizovaná prostredníctvom úloh zadávaných žiakom so zameraním na triedenie a recykláciu vyradených elektrozariadení a batérií. Všetky úlohy obsahujú rôzne stupne náročnosti, takže sa do nich môžu vždy zapojiť deti materských aj základných škôl.

      Za všetky aktivity - plnenie úloh a zber, získava škola body, ktoré môže následne vymeniť z pripraveného katalógu za zaujímavé ceny - napr. školské, športové, výtvarné a i. Katalóg odmien a ďalšie informácie o projekte sú Vám k dispozícii na www.recyklohry.sk.

      Celý projekt je založený na princípe zásluhovosti a voči všetkým školám je spravodlivý.

      Organizátorom tohto projektu je kolektívna organizácia ASEKOL SK, ktorá na území SR zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení a batérií, ktoré už doslúžili.

       

      Každý žiak bude môcť do školy nosiť nepotrebné drobné elektrospotrebiče, napríklad:

      • starý mobil,
      • kalkulačku,
      • telefón,
      • elektrohračku,
      • drobné počítačové vybavenie,
      • discman alebo MP3 prehrávač,
      • rýchlovarnú kanvicu,
      • kulmu,
      • fén,
      • aku skrutkovač a pod.

       

      Rodičia, aj vy sa môžete do Recyklohier zapojiť. Ak máte doma vyradené drobné elektrospotrebiče, venujte ich svojim deťom. Zaistíte tak ich recykláciu a svojim deťom pomôžete získať body na nákup odmien.

       

      Čo patrí do nádoby? http://www.recyklohry.sk/sk/downloads/?id=47&do=download