• O škole

     • Organizácia školského roka 2021/2022

     • Termíny školských prázdnin v školskom roku 2022/2023

       

      Prázdniny

      Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

      Termín prázdnin

      Začiatok vyučovania po prázdninách

      jesenné

      27. október 2022

      (štvrtok)

      28. október

      31. október 2022

      2. november 2022

      (streda)

      vianoč

      22. december 2022

      (štvrtok)

      23. december 2022

      – 7. január 2022

      9. január 2023

      (pondelok)

      jar

      Košický kraj, Prešovský kraj

      3. marec 2023

      (piatok)

      6.marec- 10. marec 2023

      13. marec 2023

      (pondelok)

      Bratislavský kraj, 

      Nitriansky kraj,

      Trnavský kraj 

      17. február 2023

      (piatok)

      20. február –

      24. február 2023

      27. február 2023

      (pondelok)

      Banskobystrický kraj, Žilinský kraj
      Trenčiansky kraj

      24. február 2023

      (piatok)

      27. február- 

      3. marec 2023

      6. marec 2023

      (pondelok)

      veľkonoč

      5. apríl 2023

      (streda)

      6. apríl 

      11. apríl 2023

      12. apríl 2023

      (streda)

      letné

      30. jún 2023

      (piatok)

      1. júl

      31. august 2023

      4. september 2023

      (pondelok)