• Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

    • Kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov ako súčasť celoživotného vzdelávania je sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí. Jeho cieľom je získavať, obnovovať, zdokonaľovať, rozširovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a odbornej činnosti. Upravuje ho zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra 2009.

     meno a priezvisko

     vzdelávanie

     kredity

     Mgr. Dana Kováčiková

     Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovane cudzieho jazyka

     169

     Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy

     25 

     Základný zjazdový výcvik pre pedagogických zamestnancov

     10

     Mgr. Richard Trnený

     Pokročilé intraktívne vyučovanie v práci učiteľa

      
     Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh
     Mgr. Alžbeta Horáková Inkluzívna trieda v procese tvorby, reflexie a inklúzie  
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • dzskola@gmail.com
   • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
   • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
   • 36090239
   • 2021485928
   • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje