• Recyklohry - súťaž

    • Recyklohry súťaž

     Triedime odpady v rámci Recyklohier

      

     Program Recyklohry sa primárne venuje téme triedenia a recyklácie elektroodpadu a batérií. Na školách sa tomuto odpadu nevenuje až toľko pozornosti ako iným skupinám odpadov (plasty, papier, sklo), preto si Recyklohry kladú za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a použitým batérií do výučby v školských zariadeniach na Slovensku tak, aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie.

     Praktická časť projektu je tvorená samotným zberom batérií a drobných elektrozariadení, pričom nádoby na zber nájdete v priestoroch základnej školy a po ich naplnení sa následne zabezpečí ich bezplatný odvoz.

     Projekt má osvetovú časť, ktorá je realizovaná prostredníctvom úloh zadávaných žiakom so zameraním na triedenie a recykláciu vyradených elektrozariadení a batérií. Všetky úlohy obsahujú rôzne stupne náročnosti, takže sa do nich môžu vždy zapojiť deti materských aj základných škôl.

     Za všetky aktivity - plnenie úloh a zber, získava škola body, ktoré môže následne vymeniť z pripraveného katalógu za zaujímavé ceny - napr. školské, športové, výtvarné a i. Katalóg odmien a ďalšie informácie o projekte sú Vám k dispozícii na www.recyklohry.sk.

     Celý projekt je založený na princípe zásluhovosti a voči všetkým školám je spravodlivý.

     Organizátorom tohto projektu je kolektívna organizácia ASEKOL SK, ktorá na území SR zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení a batérií, ktoré už doslúžili.

      

     Každý žiak bude môcť do školy nosiť nepotrebné drobné elektrospotrebiče, napríklad:

     • starý mobil,
     • kalkulačku,
     • telefón,
     • elektrohračku,
     • drobné počítačové vybavenie,
     • discman alebo MP3 prehrávač,
     • rýchlovarnú kanvicu,
     • kulmu,
     • fén,
     • aku skrutkovač a pod.

      

     Rodičia, aj vy sa môžete do Recyklohier zapojiť. Ak máte doma vyradené drobné elektrospotrebiče, venujte ich svojim deťom. Zaistíte tak ich recykláciu a svojim deťom pomôžete získať body na nákup odmien.

      

     Čo patrí do nádoby? http://www.recyklohry.sk/sk/downloads/?id=47&do=download

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • dzskola@gmail.com
   • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
   • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
   • 36090239
   • 2021485928
   • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje