• O škole

     • Organizácia školského roka 2021/2022

     • Termíny školských prázdnin v školskom roku 2021/2022

       

      Prázdniny

      Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

      Termín prázdnin

      Začiatok vyučovania po prázdninách

      jesenné

      27. október 2021

      (streda)

      28. október

      29. október 2021

      2. november 2021

      (utorok)

      vianoč

      22. december 2021

      (streda)

      23. december 2021

      – 7. január 2022

      10. január 2022

      (pondelok)

      polročné

      3. február2022

      (štvrtok)

      4. február 2022

      (piatok)

      7. február 2022

      (pondelok)

      jar

      Košický kraj, Prešovský kraj

      18. február 2022

      (piatok)

      21. február –

      25. február 2022

      28. február 2022

      (pondelok)

      Bratislavský kraj, 

      Nitriansky kraj,

      Trnavský kraj 

      25. február 2022

      (piatok)

      28. február –

      4. marec 2022

      7. marec 2022

      (pondelok)

      Banskobystrický kraj, Žilinský kraj
      Trenčiansky kraj

      4. marec 2022  

      (piatok)

      7. marec –

      11. marec 2022

      14. marec 2022

      (pondelok)

      veľkonoč

      13. apríl 2022

      (streda)

      14. apríl 

      19. apríl 2022

      20. apríl 2022

      (streda)

      letné

      30. jún 2022

      (štvrtok)

      1. júl

      31. august 2022

      5. september 2022

      (pondelok)