• Koordinátor prevencie

     • Koordinátor prevencie

     •  Prevencia je dôležitejšia a ľahšia ako riešiť vzniknutý problém  !

       

      „Alkohol, cigarety, drogy, závislosti, mobilné telefóny, AIDS, sexuálne zneužívanie, šikanovanie, agresivita, obchodovanie s ľuďmi......“

      Áno, to všetko sú nástrahy, ktoré číhajú na dnešné deti, mládež ale aj dospelých.

      V našej škole pracuje počas celého školského roka koordinátor prevencie. Súborom aktivít všetkých učiteľov, spoluprácou s inštitúciami sa pokúšame našich žiakov naučiť rozpoznať uvedené nebezpečenstvá, ale hlavne im predchádzať. Nie vždy je to v moci školy, žiaci však škodlivé účinky a ťažké následky poznajú. Voľba je však na každom z nich.

      Spolupracujeme s Centrom Pedagogicko- Psychologického Poradenstva a Prevencie v Hlohovci.

      Oddelením soc. vecí, Policajným zborom SR, Detskými lekármi,...

      V 5. roč. prebieha celoročný projekt v spolupráci s Policajným zborom SR “Správaj sa normálne.“

       

      Užitočné webstránky:

      www.prevenciasikanovania.sk

      www.infodrogy.sk

      www.zodpovedne.sk

       

      Užitočné linky:

      ·        116 111 non-stop telefonická poradenská linka pre deti na Slovensku

      LINKA DETSKEJ ISTOTY

      ·        Internetová LDI - www.pokec.sk - denne od 17:00 - 21:00 hod.

      ·        Rodičovská LDI - 0800 500 500 - vždy v stredu od 14:00 - 20:00

      ·        Ambulantné krízové stredisko - 0800 500 500 - non-stop a bezplatne
       

      Každý deň Vám informácie a pomoc môže poskytnúť p. uč. Mgr. Jana Sušienková – koordinátorka  prevencie .