• Koordinátor prevencie

    •  Prevencia je dôležitejšia a ľahšia ako riešiť vzniknutý problém  !

      

     „Alkohol, cigarety, drogy, závislosti, mobilné telefóny, AIDS, sexuálne zneužívanie, šikanovanie, agresivita, obchodovanie s ľuďmi......“

     Áno, to všetko sú nástrahy, ktoré číhajú na dnešné deti, mládež ale aj dospelých.

     V našej škole pracuje počas celého školského roka koordinátor prevencie. Súborom aktivít všetkých učiteľov, spoluprácou s inštitúciami sa pokúšame našich žiakov naučiť rozpoznať uvedené nebezpečenstvá, ale hlavne im predchádzať. Nie vždy je to v moci školy, žiaci však škodlivé účinky a ťažké následky poznajú. Voľba je však na každom z nich.

     Spolupracujeme s Centrom Pedagogicko- Psychologického Poradenstva a Prevencie v Hlohovci.

     Oddelením soc. vecí, Policajným zborom SR, Detskými lekármi,...

     V 5. roč. prebieha celoročný projekt v spolupráci s Policajným zborom SR “Správaj sa normálne.“

      

     Užitočné webstránky:

     www.prevenciasikanovania.sk

     www.infodrogy.sk

     www.zodpovedne.sk

      

     Užitočné linky:

     ·        116 111 non-stop telefonická poradenská linka pre deti na Slovensku

     LINKA DETSKEJ ISTOTY

     ·        Internetová LDI - www.pokec.sk - denne od 17:00 - 21:00 hod.

     ·        Rodičovská LDI - 0800 500 500 - vždy v stredu od 14:00 - 20:00

     ·        Ambulantné krízové stredisko - 0800 500 500 - non-stop a bezplatne
      

     Každý deň Vám informácie a pomoc môže poskytnúť p. uč. Mgr. Jana Sušienková – koordinátorka  prevencie .

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • dzskola@gmail.com
   • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
   • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
   • 36090239
   • 2021485928
   • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje