• Kariérny poradca

     • Harmonogram prijímacieho pokračovania v 2020/2021

       

       

      • Podávanie prihlášok                                                    do 14.3.2022
      •  Testovanie 9                                                                    6.4.2022
      • Testovanie 5                                                                      18.5.2021

       • Prijímacie skúšky 

       •  
      • ✓ Termíny konania prijímacích skúšok na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá

         
       •  - 1. termín: o odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:
       •  ▪ 2. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. 5. 2022 


         
       • o odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: 
       • ▪ 4. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. 5. 2022 a 6. 5. 2022 


         
       • - 2. termín: o odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:
       •  ▪ 9. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. 5. 2022 


         
       • o odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:
       •  ▪ 11. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. 5. 2022 a 13. 5. 2022 


         
       • ✓ Termíny konania prijímacích skúšok na stredné športové školy Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach:
       •  - prvá fáza - overenie športového výkonu: o od 21.3. do 14.4.2022 pre všetky druhy športov (spoločné pre oba termíny prijímacej skúšky) 
       • - druhá fáza – psychodiagnostické vyšetrenie: o 4. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. 5. 2022 a 6. 5. 2022 (1. termín) alebo o 11. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. 5. 2022 a 13. 5. 2022 (2. termín)


         
       •  Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 je 18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).