• Úspechy našich žiakov 2017/2018

    • Reprezentovali

     v šk. roku 2017/2018

     Športové súťaže

      

     Ľahká atletika - dievčatá

     hod kriketovou loptičkou

     Valéria Dulinová

     9. ročník

     OK

     KK

     1. miesto

     6. miesto

     Mgr. Tassyová

     vrh guľou

     Valéria Dulinová

     9. ročník

     CK

     3. miesto

     beh na 60 m

     Katarína Mišovičová

     9. ročník

     KK

     3. miesto

     beh na 300 m

     Katarína Mišovičová

     9. ročník

     CK

     3. miesto

     Ľahká atletika - chlapci

     beh na 60 m

     Kevin Sitai

     9. ročník

     OK

     KK

     1. miesto

     5. miesto

      

     hod kriketovou loptičkou

     Kevin Sitai

     9. ročník

     OK

     2. miesto

     Mgr. Tassyová

     vrh guľou

     Kristián Králik

     8. ročník

     OK

     2. miesto

     skok do výšky

     Kristián Králik

     8. ročník

     OK

     2. miesto

     Ďalší výborní atléti :

     Bango Nicolas, Bango Slavko, Horváth, Petická,

     Žiaci, ktorí prispeli do počtu bodov:

     Backárová, Kotrubčíková, Skurčáková, Spálová, Fančovičová, Synaková

     Hrivnák, Pavkov, bratia Moravcoví 

     Celkové poradie:

      

     CHLAPCI  - 3. miesto

     DIEVČATÁ – 4. miesto

      

      

      

     Talentové a umelecké súťaže

     Rozprávkové vretienko

     Uršuľa Žáková

     5. ročník

     ŠK

     Mgr. Lacková

     Putujeme za ľudovou piesňou - duo

     Katarína Mišovičová

     9. ročník

     OK

     1.     miesto

     Mgr. Kováčiková

     Veronika Beňovská

     8. ročník

     OK

     Hollého pamätník - poézia

     Ivan Bihári

     4. ročník

     ŠK

     1.     miesto

     Mgr. Mrvová

     Samuel Kollár

     4. ročník

     ŠK

     2.    miesto

     Mgr. Mrvová

     Jakuv Horváth

     3. ročník

     ŠK

     3.    miesto

     Mgr. Knapová

     Hollého pamätník - próza

     Bianka Joštová

     3. ročník

     ŠK

     1. miesto

     Mgr. Knapová

     Sofia Mia Kopúnová

     4. ročník

     ŠK

     2. miesto

     Mgr. Mrvová

     Iveta Leličová

     2. ročník

     ŠK

     2. miesto

     Mgr. Drgoňová

     Adriana Páleníková

     2. ročník

     ŠK

     3. miesto

     Mgr. Drgoňová

     Martina Máťašová

     3. ročník

     ŠK

     3. miesto

     Mgr. Knapová

     Daniela Brisudová

     5. ročník

     ŠK

     1. miesto

     Mgr. Lacková

     Hollého pamätník - poézia

     Samuel Koštial

     6. ročník

     ŠK

     2. miesto

     Mgr. Lacková

     Nikola Bačová

     7. ročník

     ŠK

     2. miesto

     Mgr. Sušienková, PhD.

     Viktória Fančovičová

     7. ročník

     ŠK

     3. miesto

     Štúrove a Hollého rétorické Drahovce

     Bibiana Báčíková

     5. ročník

     ŠK

      

     Mgr. Sušienková, PhD.

     Dominik Diák

     9. ročník

     ŠK

     Detský festival ľudovej hudby

     Veronika Beňovská

     8. ročník

     RS

     bronzové pásmo

     Mgr. Kováčiková

     Katarína Mišovičová

     9. ročník

     RS

     bronzové pásmo

     Slávik Slovenska – 1. kategória

     Alex Kováč

     1. ročník

     ŠK

     1. miesto

     Mgr. Valachová

     Martina Máťašová

     3. ročník

     ŠK

     2. miesto

     Mgr. Knapov

     Quido Bača

     2. ročník

     ŠK

     3. miesto

     Mgr. Drgoňová

     Nela Gašparovičová

     3. ročník

     ŠK

     3. miesto

     Mgr. Knapová

     Slávik Slovenska – 2. kategória

     Sofia Bačová

     4. ročník

     ŠK

     1. miesto

     Mgr. Mrvová

     Ivan Bihári

     4. ročník

     ŠK

     2. miesto

     Mgr. Mrvová

     Lucia Fančovičová

     4. ročník

     ŠK

     3. miesto

     Mgr. Mrvová

     Šaliansky Maťko

     Marianna Máťašová

     3. ročník

     ŠK

     1. miesto

     Mgr. Knapová

     Adriana Páleníková

     2. ročník

     ŠK

     2. miesto

     Mgr. Drgoňová

     Martina Máťašová

     3. ročník

     ŠK

     3. miesto

     Mgr. Knapová

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Vedomostné súťaže a olympiády

     Olympiáda z anglického jazyka

     Tomáš Mikuš

     6. ročník

     OK

     UR   2.miesto

     Mgr. Opat

     Bianka Kotrubčíková

     8. ročník

     ŠK

     UR

      

      

      

     Chemická olympiáda

     Dominik Diak

     9. ročník

     ŠK

     ÚR

     Mgr. Bábiková

     Katarína Mišovičová

     9. ročník

     ŠK

     ÚR

     Biologická olympiáda kategória C

     Martin Pavkov

     8. ročník

     ŠK

     ÚR

     Mgr. Bábiková

     Sebastián Horváth

     8. ročník

     ŠK

     ÚR

     Dominika Skurčáková

     9. ročník

     ŠK

     ÚR

     Biologická olympiáda kategória E

     Miroslava Bittnerová

     6. ročník

     KK

     ÚR

     3. miesto

     Mgr. Bábiková

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     RS – regionálna súťaž

     ŠK – školské kolo

     OK – okresné (obvodné) kolo

     KK – krajské kolo

     Envirootázniky 2017/2018

      

     meno

     ročník

     body

     1

     Dominik Diák

     9. roč.

     35

     2

     Katarína Mišovičová

     9. roč.

     35

     3

     Dominika Skurčáková

     9. roč.

     35

     4

     Matúš Moravec

     7. roč.

     35

     5

     Valeria Dulinová

     9. roč.

     33

     6

     Diana Backárová

     7. roč.

     33

     7

     Sebastián Horváth

     8. roč.

     33

     8

     Samuel Miklovič

     6. roč.

     33

     9

     Martin Pavkov

     8. roč.

     32

     10

     Nikola Bačová

     7. roč.

     32

     11

     Kristián Králik

     8. roč.

     32

     12

     Leo Kotrunčík

     5. roč.

     32

     13

     Daniela Brisudová

     5. roč.

     32

     14

     Pavol Podhradský

     9. roč.

     31

     15

     Sabína Synaková

     8. roč.

     31

     16

     Bianka Kotrubčíková

     8. roč.

     31

     17

     Miroslav Moravec

     8. roč.

     30

     18

     Ema Lobodášová

     5. roč.

     30

     19

     Veronika Beňovská

     8. roč.

     30

      

      

     VŠEVEDKO

     Dňa 30.11.2017 sa zúčastnilo 12 žiakov z ročníkov 2.- 4. celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko. Celkovo súťažilo 20 470 detí. Našim žiakom sa darilo nasledovne: Osem žiakov – Roman Moravec, Jakub Lenghart, Martina Máťašová, Adrián Koštial, Jakub Kunkela, Mária Lépes, Samuel Kollár a Lucia Fančovičová – získalo titul Všetkovedkov učeň. Štyria žiaci: Stela Bajzíková, Marianna Máťašová ( 3.r.), Viktória Čerešníková a Sofia Mia Kopúnová ( 4.r.) získali titul VŠETKOVEDKO.

     Najlepšie uspela Marianna Máťašová, ktorá bola v rámci Slovenska na 31. mieste a získala titul VŠETKOVEDKO ŠKOLY.

      

     iBobor

     koordinovala Mgr. Helena Knapová

     Kategória Drobec

     1.

     Stela Bajzíková

     3. ročník

     68 bodov

     97. percentil

     2.

     Jakub Horváth

     3. ročník

     48 bodov

     79. percentil

     2.

     Jakub Lobodáš

     3. ročník

     48 bodov

     79. percentil

     3.

     Adrián Koštial

     3. ročník

     44 bodov

     72. percentil

     4.

     Thomas Baer

     3. ročník

     40 bodov

     65. percentil

     5.

     Dávid Miklovič

     3. ročník

     32 bodov

     46. percentil

     6.

     Nella Gašparovičová

     3. ročník

     28 bodov

     37. percentil

     6.

     Bianka Joštová

     3. ročník

     28 bodov

     37. percentil

     6.

     Dominik Mikuš

     3. ročník

     28 bodov

     37. percentil

     7.

     Timea Martiníková

     3. ročník

     26 bodov

     27. percentil

      

      

     koordinovala Mgr. Bábiková

     Kategória - Bobrík

     max. počet bodov 96

     1.

     Leo Kotrubčík

     5. ročník

     72,00 bodov

     88. percentil

     2.

     Bibiana Bačíková

     5. ročník

     52,00 bodov

     58. percentil

     2.

     Ema Lobodášová

     5. ročník

     52,00 bodov

     58. percentil

     3.

     Uršuľa Žáková

     5. ročník

     44,00 bodov

     43. percentil

     4.

     Daniela Brisudova

     5. ročník

     40,00 bodov

     35. percentil

      

     Kategória - Benjamín

     max. počet bodov 80

     1.

     Samuel Miklovič

     6. ročník

     50,69 bodov

     76. percentil

     2.

     Matúš Moravec

     7. ročník

     40,03 bodov

     52. percentil

     3.

     Tomáš Mikuš

     6. ročník

     35,36 bodov

     40. percentil

     3.

     Nikola Bačová

     7. ročník

     35,03 bodov

     40. percentil

     4.

     Miroslava Bittnerová

     6. ročník

     33,37 bodov

     36. percentil

      

     Kategória - Kadeti

     max. počet bodov 80

     1.

     Dominika Skurčáková

     9. ročník

     58,38 bodov

     83. percentil

     2.

     Katarína Mišovičová

     9. ročník

     56,02 bodov

     78. percentil

     3.

     Dominik Diák

     9. ročník

     30,70 bodov

     26. percentil

     4.

     Miroslav Moravec

     8. ročník

     22,70 bodov

     14. percentil

     5.

     Martin Pavkov

     8. ročník

     21,37 bodov

     12. percentil

     5.

     Sabína Synaková

     8. ročník

     21,37 bodov

     12. percentil

     6.

     Sebastián Horváth

     8. ročník

     14,71 bodov

     5. percentil

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • dzskola@gmail.com
   • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
   • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
   • 36090239
   • 2021485928
   • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje