• Úspechy školy 2008/2009

    • ÚSPECHY

     ZŠ Dolné Zelenice a ZŠ s MŠ Siladice 2008/2009

      

     súťaž

     žiak

     ročník

     umiestnenie

     pripravovala

     Pytagoriáda

     3 úspešní riešitelia

     Jakub Skurčák

     3. roč.

     2. miesto OK

     Mgr. Mrvová

     Veronika Sásiková

     3. roč.

     2. miesto OK

     Mgr. Mrvová

     Tomáš Sásik

     4. roč.

     2. miesto OK

     Mgr. Kňažíková

     Geografická olympiáda

     4 úspešní riešitelia

     Martin Beránek

     9. roč.

     2. miesto OK

     Mgr. Slamenová

     Veronika Fančovičová

     8. roč.

     3. miesto OK

     Mgr. Slamenová

     Maroš Jaroščák

     6. roč.

     3. miesto OK

     Mgr. Slamenová

     Daniel Lamparský

     7. roč.

     5. miesto OK

     Mgr. Slamenová

     Olympiáda v anglickom jazyku

     1 úspešný riešiteľ

     Ľuboš Moravec

     7. roč.

     3. miesto OK

     Mgr. Šimová

     Chemická olympiáda

     1 úspešný riešiteľ

     Barbora Miškolciová

     9. roč.

     5. miesto OK

     Mgr. Slamenová

     Biologická olympiáda

     2 úspešní riešitelia

     Janka Liščáková

     8. roč.

     3. miesto KK

     Mgr. Slamenová

     Mária Brošová

     8. roč.

     4. miesto KK

     Mgr. Slamenová

     Šaliansky Maťko

     Tamara Kňažíková

     2. roč.

     3. miesto

     Mgr. Knapová

     Rozprávkové Vretienko

     Zuzana Mišovičová

     8. roč.

     1. miesto

     Mgr. Kraličová

     Putujeme za ľudovou piesňou

     Michaela Beránková

     7. roč.

     2. miesto

     Mgr. Kovačiková

     Ľahká atletika OK

     Mgr. Kraličová, Mgr. Tašiová, Kovačiková, Greguška

     Družstvo dievčat

     (Ševčovičová N., Miškolciová, Jakubcová, Hilková M, Hilková A., Rybová, Fančovičová L., Krištanová ., Ševčovičová K.

     majsterky okresu

     skok do diaľky, 60 m

     Nikola Ševčovičová

     9. roč.

     1. miesto

     beh na 300 m

     Lenka Fančovičová

     7. roč.

     1. miesto

     skok do diaľky

     Adam Horváth

     8. roč.

     1. miesto

     beh na 60 a 300 m

     Adam Horváth

     8. roč.

     2. miesto

     beh 1000 m

     Jakub Páleník

     9. roč.

     2. miesto

     štafeta

     dievčatá

     1. miesto

     štafeta

     chlapci

     1. miesto

     Ľahká atletika KK

     skok do diaľky

     Nikola Ševčovičová

     9. roč.

     1. miesto

     skok do diaľky

     Adam Horváth

     9. roč.

     1.miesto

     štafeta

     dievčatá

     3. miesto

     Cezpoľný beh OK

     Páleník, Hazucha Horváth

     1. miesto

     Cezpoľný beh KK

     Jakub Páleník

     9. roč.

     2. miesto

     Školské majstrovstvá Slovenska v atletike žiakov Nové Zámky

     skok do diaľky

     Nikola Ševčovičová

     9. roč.

     8. miesto

     Sito pre talenty OK Žlkovce

     vyučujúce

     1. stupňa

     Rýdzá, Joštová, Maňásková, Sitai, Roháčková

     1. miesto

     Máťaš, Škopeková, Sásik, Čonka

     2. miesto

     Škubla, Skurčák, Repka

     3. miesto

     Títo žiaci postúpili do oblastného kola v Dubovanocha tu sme sa stali najúspešnejšou školou v počte získaných medailí.

     Šúrovské hry

     Celkové hodnotenie družstiev

     Dolné Zelenice

     1. miesto

     Mgr. Kraličová, Mgr. Tašiová, Kovačiková, Greguška

     BLAHOŽELÁME!

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • dzskola@gmail.com
   • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
   • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
   • 36090239
   • 2021485928
   • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje