• Úspechy žiakov 2016/2017

    • Reprezentovali

     v šk. roku 2016/2017

     Športové súťaže

     Ľahká atletika

     hod kriketovou loptičkou

     Martina Maňásková

     9. ročník

     OK

     1. miesto

     Mgr. Petrovičová

     beh na 60 m

     Katarína Mišovičová

     8. ročník

     OK

     1. miesto

     beh na 300 m

     Katarína Mišovičová

     8. ročník

     KK

     4. miesto

     vrh guľou

     Valéria Dulinová

     8. ročník

     KK

     1. miesto

      

     Družstvo dievčat – víťazky krajského kola – 3. miesto

     Umelecké súťaže

     Putujeme za ľud. piesňou

     Katarína Mišovičová

     8. ročník

     OK

      2.miesto

     Mgr. Kováčiková

      
              

      

      

      

      

     Vedomostné súťaže a olympiády

     Chemická olympiáda

     Lenka Polaníková

     9. ročník

     OK

     UR

     5.miesto

     Mgr. Bábiková

      

      

     KK

     UR

     Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     Lenka Polaníková

     9. ročník

     OK

     UR

     1.miesto

     Mgr. Sušienková

     Olympiáda z anglického jazyka

     Sandra Vidová

     9. ročník

     ŠK

     UR

     Mgr. Nitraiyová

     Tomáš Mikuš

     5. ročník

     ŠK

     UR

     Dejepisná olympiáda

     Viktória Fančovičová

     6. ročník

     ŠK

     UR

     Mgr. Tassyová

     Zuzana Synaková

     6. ročník

     ŠK

     UR

     Nikola Bačová

     6. ročník

     ŠK

     UR

     Biologická olympiáda kat. E

     Sandra Vidová

     9. ročník

     OK

     UR

       4.miesto

     Mgr. Bábiková

     Biologická olympiáda kat. D

     Sebastián Horváth

     7. ročník

     OK

     UR

     5.miesto

     Mgr. Bábiková

     Martin Pavkov

     7. ročník

     OK

     UR

     5.miesto

     Matúš Moravec

     6. ročník

     OK

     UR

     6.miesto

      

      

      

     Pytagoriáda

     kategória P3

     Samuel Kollár

     3. ročník

     ŠK

     ÚR

     Mgr. Mrvová

     Ivan Bihári

     3. ročník

     ŠK

     ÚR

     Sofia Mia Kopúnová

     3. ročník

     ŠK

     ÚR

     kategória P4

     Bibiana Bačíková

     4. ročník

     ŠK

     ÚR

     Mgr. Valachová

     kategória P5

     Tomáš Mikuš

     5. ročník

     ŠK

     ÚR

     Ing. Mišíková

     kategória P6

     Matúš Moravec

     6. ročník

     ŠK

     ÚR

     Ing. Mišíková

      

     Matematický klokan – 1. až 4. ročník

     Najviac bodov získala Uršuľa Žáková (4. ročník) – úspešnosť 87, 8 %

     Šampión školyvje Stela Bajzíková – 2. ročník, ktorá vo svojej kategórii zanechala za sebou 94, 6 % detí.

     Vševedko 

     Stela Bajzíková a Jakub Horváth – 2. ročník - svojimi vedomosťami predbehli 96,5% rovesníkov a z celkového počtu  6 055  sa obaja umiestnili na 6.mieste.

     Envirotazniky

     Biháriová Miroslava - 5. ročník

     Viktória Fančovičová - 6. ročník

      

     iBobor – koordinovala uč.Mgr. Bábiková

     kategória Benjamín

     meno

     trieda

     poradie na škole

     počet bodov

     Mikuš Tomáš

     5. roč.

     1.

     42,7

     Moravec Matúš

     6. roč.

     2.

     41,36

     Horváth Sebastián

     7. roč.

     3.

     36,03

     Farkašová Alexandra

     5. roč.

     3.

     36,03

      

     kategória kadet

     meno

     trieda

     poradie na škole

     počet bodov

     Dulinová Valéria

     8. roč.

     1.

     48,02

     Vidová Sandra

     9. roč.

     1.

     48,02

     Mišovičová Katarína

     8. roč.

     2.

     41,36

     Podhradský Pavol

     8. roč.

     2.

     41,36

     Polaníková Lenka

     9. roč.

     3.

     37,36

     Skurčáková Dominika

     8. roč.

     3.

     37,36

     Laták Daniel

     9. roč.

     4.

     32,03

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • dzskola@gmail.com
   • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
   • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
   • 36090239
   • 2021485928
   • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje