• Úspechy žiakov 2015/2016

    • Reprezentovali

     v šk. roku 2015/2016

     Olympiády a vedomostné súťaže

     Pytagoriáda

     kategória P3

     Bibiana Bačíková

     3. ročník

     ŠK

     ÚR

     Mgr. Valachová

     Daniela Brisudová

     3. ročník

     ŠK

     ÚR

     Ema Lobodášová

     3. ročník

     ŠK

     ÚR

     Simon Beňák

     3. ročník

     ŠK

     ÚR

     kategória P4

     Alexandra Farkašová

     4. ročník

     OK

     ÚR

     Mgr. Mičková

     Koštial Samuel

     4. ročník

     ŠK

     ÚR

     Bittnerová Miroslava

     4. ročník

     ŠK

     ÚR

     Mikuš Tomáš

     4. ročník

     ŠK

     ÚR

     Polaníková Zuzana

     4. ročník

     ŠK

     ÚR

     Miháliková Viktória

     4. ročník

     ŠK

     ÚR

     kategória P5

     Matúš Moravec

     5. ročník

     ŠK

     ÚR

     Ing. Mišíková

     kategória P7

     Katarína Mišovičová

     7. ročník

     ŠK

     ÚR

     Ing. Mišíková

     Dominika Skurčáková

     7. ročník

     ŠK

     ÚR

     Nikolas Bango

     7. ročník

     ŠK

     ÚR

     Adrián Repka

     7. ročník

     ŠK

     ÚR

     Barbora Ištoková

     7. ročník

     ŠK

     ÚR

     Valéria Dulinová

     7. ročník

     ŠK

     ÚR

      

     Geografická olympiáda

     kategória G

     Matúš Moravec

     5. ročník

     ŠK

     ÚR

     Mgr. Bábiková

     Matej Bačík

     5. ročník

     ŠK

     ÚR

     Viktória Fančovičová

     5. ročník

     ŠK

     ÚR

     kategória F

     Martin Pavkov

     6. ročník

     ŠK

     ÚR

     Mgr. Bábiková

     Valéria Dulinová

     7. ročník

     ŠK

     ÚR

     Dominika Skurčáková

     7. ročník

     ŠK

     ÚR

     kategória E

     Danie Laták

     8. ročník

     ŠK

     ÚR

     Mgr. Bábiková

     Matej Máľaš

     9. ročník

     ŠK

     ÚR

     Olympiáda z Anglického jazyka

     Dominik Diak

     7. ročník

     Šk

     ÚR

     Mgr. Sekerešová

     Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     Lenka Polaníková

     8. ročník

     OK

     ÚR

     Mgr. Sušienková

     Envirotázniky

     Lenka Polaníková

     8. ročník

     47 / 60 bodov

     Mgr. Bábiková

     Viktória Fančovičová

     5. ročník

     33 / 60 bodov

     Zuzana Synaková

     5. ročník

     31 / 60 bodov

      
     Umelecké súťaže
      

     Hollého pamätník

     1.kategória poézia

     Daniela Brisudová

     1.miesto

     ŠK

     3.ročník

     Mgr. Valachová

     Tomáš Mikuš

     2.miesto

     ŠK

     4. ročník

     Mgr. Mičková

     Samuel Koštia

     3.miesto

     ŠK

     4.ročník

     Mgr. Mičková

     2.kategória próza

     Uršula Žáková

     1.miesto

     ŠK

     3.ročník

     Mgr. Valachová

     Mária Lépes

     2.miesto

     ŠK

     2.ročník

     Mgr. Mrvová

     Viktória Čerešníková

     3.miesto

     ŠK

     2.ročník

     Mgr. Mrvová

     Putujeme za ľudovou piesňou

     Katarína Mišovičová

     2.miesto

     OK

     7.ročník

     Mgr. D. Kovačiková

     Štúrove a Hollého rétorické Drahovce

     Katarína Mišovičová

     2.miesto

     KK

     7.ročník

     Mgr. Sušienková

      

     Športové súťaže

     Cezpoľný beh

     M. Maňásková

     K. Mišovičová

     S. Synaková

     OK

     2. miesto

     Mgr. Tassyová

     K. Sitai

     N. Bango

     M. Michalec

     OK 

     3. miesto

     Mgr. K. Kováčiková 

      

     Nikolčické hry – celkové poradie

     poradie

     škola

     body

     1.

     Nikolčice

     111

     2.

     Dolné Zelenice

     44

     3.

     Šúrovce

     21

      

     OK v ľahkej atletike  

     hod kriketovou loptičkou

     Martina Maňásková  59, 30 m

     8. ročník

     2. miesto

     Mgr. Tassyová

     vrh guľou

     Valéria Dulinová

     7. ročník

     1. miesto

     Dominika Škopeková

     7. ročník

     3. miesto

     beh na 60 m

     Katarína Mišovičová

     7. ročník

     2. miesto

     štafeta dievčat

      

     3. miesto

     skok do diaľky

     Matej Máťaš

     9. ročník

     2. miesto

     Mgr. K. Kováčiková

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • dzskola@gmail.com
   • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
   • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
   • 36090239
   • 2021485928
   • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje