• Úspechy žiakov 2014/2015

    • Reprezentovali

     2014/2015

     Veríme, že aj tento školský rok bude rokom úspechov našich žiakov vo vzdelanostných, umeleckých a športových súťažiach a nadviažeme na úspech účastníčky celoslovenského kola z rokov 2012/2013, 2013/2014 - Luciu Lackovičovú.

     Olympiády a vedomostné súťaže 

      

     Biologická olympiáda – kategória E

     Lucia Lackovičová

     9. ročník

     OK

     1. miesto

     ÚR

     Mgr. Klučková

     KK

     1. miesto

     ÚR

     CK

     3. miesto

     ÚR

     Geografická olympiáda

     kategória F

     Daniel Laták

     7. ročník

     OK

     3. miesto

     ÚR

     Mgr. Klučková

     Dominika Skurčáková

     6. ročník

     OK

     18. miesto

      

     Valéria Dulinová

     6. ročník

     OK

     20. miesto

      

      

     Pytagoriáda

     kategória P3

     Farkašová Alexandra

     3. ročník

     OK

     UR

      

      Mgr.Mičková

     Koštial Samuel

     3. ročník

     OK

     UR

     Mikuš Tomáš

     3. ročník

     ŠK

     UR

     Polaníková Zuzana

     3. ročník

     ŠK

     UR

     kategória P4

     Moravec Matúš

     4. ročník

     OK

     UR

     Mgr. Knapová

      

     Umelecké súťaže

      

     Slávik Slovenska 2015

     Kategória I

     Bittnerová M.

     3. ročník

     ŠK

     1. miesto

     Mgr. Mičková

     Brisudová D.

     2. ročník

     ŠK

     2. miesto

     Mgr. Valachová

     Lobodášová E.

     2. ročník

     ŠK

     3. miesto

     Mgr. Valachová

     Kategória II

     Mišovičová K.

     6. ročník

     ŠK

     1. miesto

     Mgr. Kováčiková

     OK

     1. miesto

     Bačová N.

     4. ročník

     ŠK

     2. miesto

     Mgr. Knapová

     Beňovská V.

     5. ročník

     ŠK

     3. miesto

     Mgr. Kováčiková

      

     Štúrove a Hollého rétorické Drahovce

     Mišovičová Katarína

     6. ročník

     OK

     1.  miesto

     Mgr. Sušienková

     Putujeme za ľudovou piesňou (II. kategória sólo)

     Mišovičová Katarína

     6. ročník

     OK

     1.  miesto

     Mgr. Kováčiková

      

     Hollého pamätník (ŠK)*

     1. kategória (1.,2.,3. ročník)

     poézia

     próza

     1. miesto

     Bittnerová Miroslava

     3. roč.

     1. miesto

     Kopúnová Sofia Mia

     1. roč.

     2. miesto

     Žáková Uršula

     2. roč.

     2. miesto

     nebolo udelené

     3. miesto

     Farkašová Alexandra

     Miklovič Samuel

     3. roč.

     3. miesto

     nebolo udelené

     2. kategória (4.,5.,6. ročník.)

     poézia

     próza

     1. miesto

     nebolo udelené

     1. miesto

     Skurčáková Dominika

     Bačová Nikola

     6.roč.

     4.roč.

     2. miesto

     nebolo udelené

     2. miesto

     Moravec Matúš

     4.roč.

     3. miesto

     nebolo udelené

     3. miesto

     Fančovičová Veronika

     Synaková Sabína

     4.roč.

     5.roč.

     3. kategória (7.,8.,9. r.)

     poézia

     próza

     1. miesto

     nebolo udelené

     1. miesto

     Polaníková Lenka

     7.roč.

     2. miesto

     nebolo udelené

     2. miesto

     nebolo udelené

     3. miesto

     nebolo udelené

     3. miesto

     nebolo udelené

     *Na súťaž pripravovali vyučujúce SJL

      

      

     Športové súťaže

     Jednota cup – starší žiaci

     Malý futbal

     starší žiaci

     OK

     2. miesto

     Mgr. Sedláková

      

      

      

      

      

     Ľahká atletika chlapci

     chlapci

     OK

     3. miesto

     Mgr. Sedláková

     Ľahká atletika jednotlivci

     hod kriket. loptičkou

     Maňásková M.

     7. roč.

     OK

                   1. miesto

     Mgr. Sedláková

     KK

      6. miesto

     Repka A.

     9. roč.

     OK

            1. miesto

     KK

     -

      
     Branno-športový pretek

     Mladý hasič a záchranár

     kategória

     mená

     ročník

     umiestnenie

     pripravil

     starší žiaci

     A. Repka, L. Trnovec, M. Fsnčovič

     9. ročník

     1. miesto

     Mgr. Kováčiková

     M. Máťaš

     8. ročník

     mladší žiaci

     L. Vignát, S. Múdry, N. Bango, K. Sitai

     6. ročník

     3. miesto

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • dzskola@gmail.com
   • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
   • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
   • 36090239
   • 2021485928
   • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje