• Úspechy žiakov 2013/2014

    • Reprezentovali

     2013/2014

     Olympiády a vedomostné súťaže 

     Veríme, že aj tento školský rok bude rokom úspechov našich žiakov vo vzdelanostných, umeleckých a športových súťažiach a nadviažeme na úspech účastníkov celoslovenských kôl v r. 2012/2013 - Luciu Lackovičovú a Miloša Horvátha.

      

     Olympiády

     Biologická olympiáda
     kategória E - botanika
     Lucia Lackovičová 8. ročník ŠK 1. miesto ÚR Mgr. Hecht
     OK 1. miesto ÚR
     KK 1. miesto ÚR
     CK 6. miesto ÚR
      

     Geografická olympiáda

     kategória H

     Daniel Laták

     6. ročník

     OK

     1. miesto ÚR

     Mgr. Kováčiková,

     Mgr. Hecht

     KK

     7. miesto ÚR
     Martin Skurčák 6. ročník OK 12. miesto  
     kategória I

     Samuel Slížik

     5. ročník

     OK

     1. miesto ÚR

     Mgr. Kováčiková,

     Mgr. Hecht

     Valéria Dulinová 5. ročník OK 5. miesto ÚR
     Dominika Skurčáková 5. ročník OK 9. miesto  
      
     Dejepisná olympiáda
     kategória C
     Pavlína Roháčková 9. ročník OK 14. miesto   Mgr. Podhradská
     kategória D
     Kristína Podhradská 8. ročník OK 12. miesto   Mgr. Podhradská
      
     Envirotázniky - olympiáda o životnom prostredí
     Daniel Laták 6. ročník   28 bodov   Mgr. Hecht
     Jakub Skurčák 8. ročník   16 bodov  

      

     Literárne súťaže

     Štúrove a Hollého rétorické Drahovce
     Katarína Mišovičová 5. ročník KK 3. miesto PaedDr. Králičová
      

     Šaliansky Maťko

     Nikola Bačová

     3. ročník

     OK

      

     Mgr. Knapová

     Sabína Synaková 4. ročník

     OK

       Mgr. Mrvová

     Pavol Podhradský

     5. ročník

     OK

      

     PaedDr. Králičová

     Matej Máťaš

     7. ročník

     OK

      

     Mgr. Podhradská

      
     Olympiáda zo slovenského jazyka

     Podhradská K., Páleníková P.

     8. ročník ŠK   PaedDr. Králičová
     Páleníková P. OK  
      

     Hollého pamätník (ŠK)*

     1. kategória (1.,2.,3. r.)
     próza poézia
     1. miesto Fančovičová V. 1. miesto Mišovičová M.
     2. miesto Moravec M. 2. miesto Bittnerová M.
     3. miesto Lenghart D. 3. miesto Eliášová N.
     2. kategória (4.,5.,6. r.)
     próza poézia
     1. miesto Mišovičová K. 1. miesto Skurčáková D.
     2. miesto Synaková S. 2. miesto Ištoková B.
     3. miesto

     Moravec M., Polaníková L.

     3. miesto Laták D.
     3. kategória (7.,8.,9. r.)
     próza poézia
     1. miesto nebolo udelené 1. miesto nebolo udelené
     2. miesto Skurčák J., Páleníková P. 2. miesto Moravčíková Z.
     3. miesto Máťaš M. 3. miesto Hajko T.
     *Na súťaž pripravovali vyučujúce SJL

      

     Matematické súťaže

     Pytagoriáda

     kategória P3

     Matúš Moravec 3. ročník OK  21 bod. 7. miesto ÚR Mgr. Knapová
     kategória P4
     Martin Pavkov 4. ročník OK 5 bod.     Mgr. Mrvová
     Sebastián Horváth 4 bod.    
     kategória P5

     Samuel Slížik

     5. ročník

     ŠK

     16 bod.

      

      

     Mgr. Sedláková

     OK 16 bod. 7. miesto ÚR
      
     Matematická olympiáda
     kategória Z5
     Samuel Slížik 5. ročník ŠK       Mgr. Sedláková
     OK   3. miesto ÚR
     kategória Z6
     Martin Skurčák 6. ročník ŠK       Mgr. Knažíková
     OK   7. miesto  
      

      

     Informatická súťaž

     iBobor

     kategória - Benjamín

     Mgr. Sedláková

     Lukáš Vignát

     5. ročník

     59,01 bod.

     ÚR

     Jakub Vignát

     7. ročník

     58,68 bod.

     ÚR

     Igor Čonka

     6. ročník

     49,36 bod.

      

     kategória - Kadet

     Jakub Skurčák

     8. ročník

     52,02 bod.

     ÚR

     Lenka Moravcová

     9. ročník

     40,03 bod.

      

     Paulína Páleníková

     8. ročník

     40,03 bod.

      

      

      Všetkovedko

      Miroslava Bittnerová

     2. ročník

      

      Mgr. Mičková

      Jessica Bačová

      

      Samuel Miklovič

      

      Tomáš Mikuš

      

      Daniel Lenghart

      

      Samuel Šiška

      

      Zuzana Synaková

     3. ročník

     1. miesto

      Mgr. Knapová

      Matúš Moravec

     3. miesto

      Matej Bačík

      

      Diana Repková

      

      Viktória Fančovičová

      

      Sebastián Horváth

     4. ročník

      

      Mgr. Mrvová

      Miroslav Moravec

      

      Martin Pavkov

      

      

     Umelecké súťaže

     Slávik Slovenska (ŠK)
     I. kategória (1. - 3.r.)
     1. miesto Martina Mišovičová 3. ročník Mgr. Knapová
     2. miesto Nikola Bačová 3. ročník
     3. miesto Samuel Koštial 2. ročník Mgr. Mičková
     II. kategória (4. - 6.r.)
     1. miesto nebolo udelené    
     2. miesto

     Martin Pavkov, Miroslav Moravec

     4. ročník Mgr. Mrvová
     3. miesto Sabína Synaková 4. ročník
      

     Putujeme za ľudovou piesňou

     I. kategória

     Nikola Bačová

     3. ročník

     OK   Mgr. Knapová
     II. kategória
     Katarína Mišovičová 5. ročník OK 3. miesto Mgr. Kováčiková
     III. kategória

     Jakub Skurčák

     8. ročník

     OK

     3. miesto Mgr. Kováčiková

      

     Branno-športový pretek

     Mladý hasič a záchranár

     Derzsi P., Máťaš M.

     7. ročník

     1. miesto

     Mgr. Kováčiková

     Fančovič M., Repka A.

     8. ročník

     Beránek A., Jakubec I., Sitai K., Varga A.

     9. ročník

     3. miesto

      

     Športové súťaže

     Zelenické hry 38. ročník
     Bodová tabuľka
     škola body poradie
     chlapci dievčatá spolu
     ZŠ Nikolčice 45 42 87 1.
     ZŠ Dolné Zelenice 23 22 45* 2.
     ZŠ Šúrovce 25 20 45* 3.
     * o celkovom poradí medzi ZŠ D. Zelenice a ZŠ Šúrovce rozhodol celkový počet prvenstiev v jednotlivých disciplínach. Pre ZŠ D. Zelenice to bolo 4x a ZŠ Šúrovce 3x.
     Bodovali - dievčatá
     disciplína meno umiestnenie
     beh na 60 m prekážky Pavlína Roháčková 2. miesto
     skok do diaľky Pavlína Roháčková 1. miesto
     Martina Maňásková 3. miesto
     vrh guľou Natália Jurkovičová 1. miesto
     beh na 4 x 60 m

     Roháčková P.,

     Ernstová P.,

     Podhradská K.,

     Škopeková D.

     2. miesto
     hádzaná   3. miesto
     Bodovali - chlapci
     disciplína meno umiestnenie
     beh na 60 m Ivan Jakubec 2. miesto
     skok do diaľky Ivan Jakubec 3. miesto
     skok do výšky Karol Sitai 1. miesto
     vrh guľou Karol Sitai 1. miesto
     Adam Repka 3. miesto
     beh na 4 x 60 m

     Sitai K.,

     Jakubec I.,

     Beránek A.,

     Máťaš M.

     3. miesto
     futbal   2. miesto
     hádzaná   3. miesto
     *Na súťaž pripravovali vyučujúce TSV druhého stupňa a vedúci športového krúžku
      

     Vybíjaná žiačok ZŠ

     Synaková S., Kotrubčíková B., Baková V.

     4. ročník

     Mgr. Kováčiková

     Ištoková B., Mišovičová K., Skurčáková D., Dulinová V.

     5. ročník

     Maňásková M., Poláková D., Polaníková D., Šušuková V.

     6. ročník

      
     Atletika Kľačany - dievčatá
     3. miesto Skurčáková D. 5. ročník

     Mgr. Kováčiková

     Maňásková M., Šušuková V. 6. ročník
     Rydzá N., Škopeková D. 7. ročník

     Jurkovičová N., Páleníková P., Podhradská K.

     8. ročník
     Ernstová P.,Roháčková P. 9. ročník
      
     Atletika Kľačany - chlapci
     5. miesto Sitai K. 5. ročník

     Mgr. Sedláková

     Čonka I. 6. ročník
     Máťaš M. 7. ročník

     Fančovič M.,Repka A.,    Trnovec L. 

     8. ročník
     Beránek A.,Jakubec I., Sitai K. 9. ročník
      
     McDonald´s Cup - futbal ml. žiaci
     4. miesto Moravec M., Bango S., Toncr S. 3. ročník

     Mgr. Knapová,

     Mgr. Mrvová
     Moravec M., Horváth S., Králik K. 4. ročník
      

     Sito pre talenty - Malženice

     Celkové hodnotenie škôl: 3. miesto

     disciplína

     meno

     ročník

     umiestnenie

     hod kriketovou loptičkou - ml. žiaci

     René Gašparovič

     1. ročník

     1. miesto

     hod kriketovou loptičkou - st. žiaci

     Miroslav Moravec

     4. ročník

     1. miesto

     Slavomír Bango

     3. ročník

     3. miesto

     beh na 60 m – ml. žiaci

     René Gašparovič

     1. ročník

     2. miesto

     Samuel Miklovič

     2. ročník

     3. miesto

     beh na 60 m – st. žiaci

     Miroslav Moravec

     4. ročník

     1. miesto

     Slavomír Bango

     3. ročník

     3. miesto

     Minimaratón – st. žiaci

     Slavomír Bango

     3. ročník

     3. miesto

     Vybíjaná – dievčatá

     Uršula Žáková

     1. ročník

     4. miesto

     Vanesa Bangová

     2. ročník

     Zuzana Synaková

     3. ročník

     Viktória Fančovičová

     3. ročník

     Nikola Bačová

     3. ročník

     Diana Repková

     3. ročník

     Bianka Kotrubčíková

     4. ročník

     Minifutbal - chlapci

     René Gašparovič

     1. ročník

     3. miesto

     Samuel Miklovič

     2. ročník

     Slavomír Bango

     3. ročník

     Matúš Moravec

     3. ročník

     Miroslav Moravec

     4. ročník

     Sebastián Horváth

     4. ročník

     *Na súťaž pripravovali vyučujúce TSV prvého stupňa 

      

      

     Legenda:

     ÚR ŠK OK KK CK
     úspešný riešiteľ školské kolo obvodné (okresné) kolo krajské kolo celoslovenské kolo
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • dzskola@gmail.com
   • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
   • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
   • 36090239
   • 2021485928
   • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje