• Úspechy žiakov 2012/2013

    • Reprezentovali

     2012/2013

     Olympiády a vedomostné súťaže 

     Matematický klokan

     kategória - Klokanko 1

     Samko Šiška

     1. ročník

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Mgr.Hlubíková

      

      

      

     Zuzka Polaníková

     1. ročník

      

     Tomáš Mikuš

     1. ročník

     ÚR

     Samko Miklovič

     1. ročník

      

     Jessica Bačová

     1. ročník

     ÚR

     V. Miháliková 

     1. ročník

      

     Daniel Lenghart

     1. ročník

      

     kategória - Klokanko 2

     A. Lukáčová

     2. ročník

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Mgr.Knapová

     S. Lukáčová

     2. ročník

      

     V. Fančovičová

     2. ročník

      

     Z. Synaková

     2. ročník

      

     M. Bačík

     2. ročník

      ÚR

     J. Eliáš

     2. ročník

      

     M. Moravec

     2. ročník

     ÚR

     D. Repková

     2. ročník

      

     kategória - Klokanko 3

     Martin Pavkov

     3. ročník

      

      

      

     Mgr.Mrvová

     kategória - Klokanko 4

     S. Slížik

     4. ročník

     ÚR

      

      

     Mgr.Knažíková M.

     D. Skurčáková

     4. ročník

      

     A. Repka

     4. ročník

      
     V. Dulinová

     4. ročník

      

      

      

     Pytagoriáda

     kategória P3

     Martin Pavkov

     3. ročník

     OK

      

      

     Mgr.Mrvová

     Sebastián Horváth

     3. ročník

     OK

      

      

     Miroslav Moravec

     3. ročník

     ŠK

      

      

     kategória P4

     Samuel Slížik

     4. ročník

     OK

     3. miesto

     ÚR

     Mgr.Knažíková M.

     Pavol Podhradský

     4. ročník

     OK

      

      

     Dominik Diák

     4. ročník

     OK

      

      

     Lukáš Vignát

     4. ročník

     OK

      

      

     Valéria Dulinová

     4. ročník

     OK

      

      

     kategória P5

     Martin Skurčák

     5. ročník

     OK

      

      

     Mgr.Knažíková Ľ.

     Lenka Polaníková

     5. ročník

     OK

      

      

     kategória P6

     Jakub Vignát

     6. ročník

     OK

      

      

     Mgr.Knažíková Ľ.

      

      

      

      

      

      

     Geografická olympiáda

     Daniel Laták

     5. ročník

     OK

     5. miesto

     ÚR

     Mgr.Katrincová

     Martin Skurčák

     5. ročník

     OK

     19. miesto

      

     Jakub Skurčák

     7. ročník

     OK

     5. miesto

      

      

      

      

      

      

      

     Olympiáda v anglickom jazyku

     Roháčková Paulína

     8. ročník

     OK

     10. miesto

      

     Mgr.Šimová

     Podhradská Kristína

     7. ročník

     OK

     8. miesto

      

      

      

      

      

      

      

     Dejepisná olympiáda

     Moravcová Lenka

     8. ročník

     OK

     5. miesto

      

     Mgr.Podhradská

      

      

      

      

      

      

     Biologická olympiáda kat. E - botanika

     Lackovičová Lucka

     7. ročník

     OK

     1. miesto

     ÚR

     Mgr.Hecht

     KK

     1. miesto

     ÚR

     CK

     7. miesto

     ÚR

      

     iBobor

     Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      

     iBobor

     kategória - Benjamín

     Mgr.Hecht

     Lackovičová Lucia

     7. ročník

     57,35 bod.

     ÚR

     Repka Adam

     7. ročník

     54,68 bod.

     ÚR

     Páleníková Paulína

     7. ročník

     50,69 bod.

     ÚR

     kategória - Kadet

     Repka Michal

     9. ročník

     69,34 bod.

     ÚR

     Moravčíková Zuzana

     8. ročník

     45,36 bod.

      

     Štrbová Eliška

     9. ročník

     41,36 bod.

      

      

      

     Envirotázniky

     Celoslovenská olympiáda o životnom prostredí pre žiakov II. stupňa základných škôl.

      

     Envirotázniky

     Laták Daniel

     5. ročník

     28 bod.

      

     Mgr.Hecht

      

     Umelecké súťaže

      

     Putujeme za ľudovou piesňou

     Diana Backarová

     2. ročník

     OK

      

      

     Mgr.Kováčiková

      

      

      Mgr.Knažíková M.

     Jakub Skurčák

     7. ročník

     OK

      

      

     Katarína Mišovičová

     4. ročník

     OK

      

      

     Slávik Slovenska

     Diana Backarová

     2. ročník

     OK

      

      

      

      

     Mgr.Kováčiková

      

      

      

     Jakub Skurčák

     7. ročník

     OK

     3. miesto

      

     Katarína Mišovičová

     4. ročník

     OK

     3. miesto

      

      

     Literárne súťaže

      

     Šaliansky Maťko

     Katarína Mišovičová

     4. ročník

     OK

      

      

     Mgr.Knažíková M.

     Matej Máťaš

     6. ročník

     OK

        

     Mgr.Podhradská

     Hollého pamätník

     Lenka Moravcová

     8. ročník

     OK

     3. miesto

      

     PaedDr.Králičová

      

     Športové súťaže

      

      

     Jarný beh

     Natália Rydzá

     6. ročník

     OK

     3. miesto

      

     Mgr.Kováčiková

      Mgr.Kováčiková 

     PaedDr.Králičová

     M. Maňásková

     5. ročník

     OK

     4. miesto

      

     Petra Ernstová

     8. ročník

     OK

     4. miesto

      

     Pavlína Roháčková 8. ročník OK 6. miesto   PaedDr.Králičová

     Jednota cup - Malý futbal starší žiaci

     Horváth Miloš, Jakubec Ivan, Sitai Karol, Repka Michal, Beránek Adam, Trnovec Lukáš

     OK

     2. miesto

      

     B.Duchoň

     Školský pohár Dôvera - Malý futbal mladší žiaci

     Repka Adam, Fančovič Martin, Máťaš Matej, Trnovec Lukáš, Derzsi Patrik, Čonka Igor

     OK

     2. miesto

      

     B.Duchoň

     Mc Donald´s cup - Malý futbal 1. - 4. ročník

     Podhradský Pavol, Bango Nikolas, Vignát Lukáš, Bango Slavomír, Horváth Sebastián, Moravec Miroslav

     OK

     4. miesto

      

     Mgr.Mrvová

     Mgr.Knažíková M.

     Školské majstrovstvá Slovenska v atletike - 300 m

     Horváth Miloš

     OK

     1. miesto

      

     B.Duchoň

     KK

     1. miesto

      

     CK

     2. miesto

      

      

      

     Ostatné súťaže

     Divadelný festival v ANJ 2013 - za špeciálny prístup ku klasickej rozprávke Červená čiapočka. Mgr. Šimová


      

     ÚR – úspešný riešiteľ

     ŠK – školské kolo

     OK – obvodné (okresné) kolo

     KK – krajské kolo

     CK - celoslovenské kolo

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • dzskola@gmail.com
   • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
   • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
   • 36090239
   • 2021485928
   • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje