• Úspechy žiakov 2010/2011

    • Reprezentovali

     2010/2011

     Rozprávkové vretienko

     Kristína Šipošová

     9. ročník

     ŠK

      

     uč. Králičová

      

      

      

      

      

     Šaliansky Maťko

     Katarína Mišovičová

     2. ročník

     ŠK

      

     uč. Knažíková M.

     Veronika Rybová

     5. ročník

     ŠK

      

     uč. Králičová

     Lenka Moravcová

     6. ročník

     ŠK

      

     uč. Králičová

      

      

      

      

      

     Putujeme za ľudovou piesňou - jednotlivci

     Dávid Koleszár

     3. ročník

     ŠK

      

     uč. Kováčiková

            

     Geografická olympiáda

     Maroš Jaroščák

     8. ročník

     ŠK

      

     uč. Melovičová

     Radovan Jankovič

     9. ročník

     OK

     (ÚR)

     Rudolf Moravčík

     9. ročník

     ŠK

      

     Jakub Skurčák

     5. ročník

           OK      

     (ÚR)

      

     Lucia Lackovičová

     5. ročník

     OK

     (ÚR)

      

     Pavlína Roháčková

     6. ročník

     ŠK

        

     Zuzana Moravčíková

     6. ročník

     ŠK

        

      

     Pytagoriáda

     Martin Skurčák

     3. ročník

     OK

     (ÚR)

     uč. Hlúbiková

     Lenka Polaníková

     3. ročník

     ŠK

        

     Matej Máťaš

     4. ročník

     ŠK

      

     uč. Knapová

     Natália Rydzá

     4. ročník

     ŠK

        

     Tamara Knažíková

     4. ročník

     ŠK

        

     Lucia Lackovičová

     5. ročník

     ŠK

      

     uč. Melovičová

     Patrik Beránek

     6. ročník

     OK

     (ÚR)

     uč. Knažíková L.

      

      

      

      

      

     Matematický klokan

     Valéria Dulinová

     2. ročník

      

     (ÚR)

     uč. Knažíková M.

     Samuel Slížik

     2. ročník

      

     (ÚR)

     uč. Knapová

     Nikola Moravcová

     4. ročník

      

     (ÚR)

     Matej Roháček

     4. ročník

      

     (ÚR)

      

      

      

      

      

     Majstrovstvá okresu v ľahkej atletike

     beh na 300 m

      

      

      

      

     Dušan Jošt

     9. ročník

     OK

     1. miesto

     uč. Tassyová

     skok do diaľky

      

      

      

      

     Marek Antal

     9. ročník

     OK

     3. miesto

     uč. Tassyová

     štafeta

      

      

      

      

     Družstvo chlapcov

      

     OK

     2. miesto

     uč. Tassyová

     skok do výšky

      

      

      

      

     Martin Fúska

     9. ročník

     OK

     1. miesto

     uč. Tassyová

     vrh guľou

      

      

      

      

     Martin Fúska

     9. ročník

     OK

     3. miesto

     uč. Tassyová

     hod kriket. loptičkou

      

      

      

      

     Michaela Beránková

     9. ročník

     OK

     1. miesto

     uč. Tassyová

      

      

      

      

      

     Olympiáda v anglickom jazyku

     Ľuboš Moravec

     9. ročník

     OK

     1. miesto

     uč. Šimová

      

      

      

      

      

     Slávik Slovenska

     Dávid Koleszár

     3. ročník

     ŠK

      

     uč. Hlúbiková

     Hollého pamätník

     Samuel Slížik

     2. ročník

     ŠK

      

     uč. Knažíková M.

     Jakub Skurčák

     5. ročník

     ŠK

      

     uč. Králičová

     Kristína Podhradská

     5. ročník

     ŠK

      

     uč. Králičová

              

     Všetkovedko

     Martin Skurčák

     3. ročník

      

     (ÚR)

     uč. Hlúbiková

     Tamara Knažíková

     4. ročník

      

     (ÚR)

     uč. Knapová   

     Matej Roháček

     4. ročník

      

     (ÚR)

     Taktik

     Lukáš Trnovec

     5. ročník

     ŠK

      

     uč. Melovičová

     Adam Repka

     5. ročník

     ŠK

      

     uč. Melovičová

     Martin Fančovič

     5. ročník

     ŠK

      

     uč. Melovičová

     iBobor - Benjamín

     Pavlína Roháčková

     6. ročník

     ŠK

      

     uč. Melovičová

     Michal Repka

     7. ročník

     ŠK

      

     uč. Melovičová

     Zuzana Moravčíková

     6. ročník

     ŠK

      

     uč. Melovičová

     iBobor - Kadet

     Maroš Jaroščák

     8. ročník

     ŠK

      

     uč. Melovičová

     Radoslava Srncová

     8. ročník

     ŠK

      

     uč. Melovičová

     Ľubomír Ostrčil

     8. ročník

     ŠK

      

     uč. Melovičová

      

     ÚR – úspešný riešiteľ

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • dzskola@gmail.com
   • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
   • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
   • 36090239
   • 2021485928
   • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje