• Akcie

     • šk. rok 2017/2018

     •  

      Naši žiaci radi  a dobre športujú

       Šk. rok 2017/18 bol veľmi bohatý a úspešný v oblasti športu. Žiaci sa pod vedením p. uč. Tassyovej zúčastnili viacerých súťaží. V niektorých aj úspešne reprezentovali a niesli domov medaily. Snažíme sa rozvíjať pohybové schopnosti našich žiakov počas celého roka. Aj zimné cvičenia vonku /pokiaľ je žiak vhodne oblečený/ pomáhajú utužovať zdravie. Pohyb je najlepšia prevencia pred obezitou, chorobami  a mal by byť základom zdravého štýlu od detstva.

      Zúčastnili sme sa viacerých športových súťaží:

      Malý futbal ml. chlapci, vybíjaná dievčatá, ľahká atletika chlapci aj dievčatá – postúpili do najvyššej súťaže, Športové hry ZMO, Šúrovské hry, Sito pre talenty  1. stupeň.

       


       

      Ľudová pieseň a my

      Veľa bývalých žiakov si spomína na pána učiteľa hudobnej výchovy Jána Baránka. Vzbudil u nich lásku k ľudovej piesni. Bola som jednou z nich. Príležitosť ponúknuť deťom možnosť spoznávať cez piesne náš región aj folklór  iných oblastí Slovenska  využívam rada. Účasť na okresných kolách Putujeme za ľudovou piesňou a Slávik Slovenska je pre našich spevákov od 1. ročníka počnúc samozrejmosťou. Tento rok sa Katarína Mišovičová /9.roč./ a Veronika Beňovská /8.roč./ prebojovali k kategórii DUO na Detský festival ľudovej hudby . Svojim spevom potešili  divákov  na stavaní mája a na slávnosti v Horných Zeleniciach. Sú obe talentované a ochotné. Mať ich na svojej strane bolo pre mňa  pohladenie na duši. Teším sa na talenty v ďalších ročníkoch. Sú nimi určite Alex Kováč /1.roč. / a Sofia Bačová /4.roč./, ktorí reprezentovali na OK Slávika a ďalší, ktorých sme videli na školskom kole.

      Nech  „Škola spieva!“                                                                                                                                                D.Kováčiková


       

      Návšteva príslušníkov polície v Školskom klube detí  - 26.4.2018

      Keďže apríl je mesiac bezpečnosti na cestách, pozvali sme si do školského klubu detí  príslušníkov polície. Kapitán  - Ing. Marek Miklovič upozornil deti na chyby, ktorých sa najviac dopúšťajú v cestnej doprave, porozprával nám o prevencii sociálno-patologických javov.  Veľký záujem bol o kovové putá, ktoré si každý chcel vyskúšať, taktiež si deti vyskúšali ochranný odev a prilbu.  Táto návšteva nás všetkých povzbudila k väčšej opatrnosti na cestách a k lepšiemu sa správaniu k ľuďom.

      Mária Chrvalová, vychovávateľka


      Deň otvorených dverí 2017

      Aj tento rok sme otvorili dvere našej školy verejnosti,  rodičom a všetkým, ktorí sú našimi sympatizantmi alebo sú len zvedaví.

      Jesennou výzdobou  nádherne pripravená Spoločenská miestnosť, chutné zdravé nátierky a ovocné pochúťky vo forme koláčikov a jabĺk zavoňali na pripravených stoloch a mohlo sa začať. Našimi hosťami boli tradične v najširšom zastúpení miestni seniori. Zaujala ich prednáška našich deviatačiek o zdravej výžive a niektorí si nechali zmerať aj BMI index. Pohostenie pripravili zástupcovia žiakov z jednotlivých tried aj rodičia. Kávu a čaj mali pod „palcom“  chlapci z 8. a 9. ročníka.

      Po privítaní a úvodnom slove sa naši hostia vybrali na prehliadku školy do jednotlivých tried. Všade  prebiehalo vyučovanie. Návštevou  si zaspomínali  na časy školské, dobré, minulé... Deviataci boli svedkami zaujímavého stretnutia ich triednej  p. uč. Knažíkovej s jej matematikárkou p. uč.  Danovou, ktorá o nej prezradila, že bola výborná žiačka.  Milí hostia si prezreli celú školu a skonštatovali, že žiaci majú veľmi pekné a čisté triedy. Naša malá školička je naozaj  útulným, rodinným miestom v krásnom parku. Rady Vás privítame znova!

        Ďakujeme všetkým, ktorí sa na DOD podieľali za ochotu a trpezlivosť. 

                                                                                                                                       A. Tassyová