• Akcie

     • Šk. rok 2015/2016

     • Výchova umením

      Umenie robí život krajším a Výchova umením v 8. a 9. ročníku môže byť zaujímavá. Výchovný koncert pre žiakov 3. ročníka dopadol v podaní deviatakov výborne. Žiaci 8. a 9. ročníka  vyjadrili písaným slovom nápadito, žičlivo a  nesebecky túžby a priania v téme Modlitba. Najviac ich však asi zaujala téma Dnes som hviezdou ja. 

      Veronika sa stala Adele, Vaneska Nicki Minaj a Tomáš Arnoldom Schwarzeneggerom. Prešli premenou na známu umeleckú osobnosť za pomoci svojich spolužiakov. Snažili sa ich stvárniť výzorom, pohybom i prejavom  Viac námahy to stálo asi dievčatá. Výsledok môžete vidieť na fotkách. Na flashmob sa zatiaľ necítia, ale snáď sa to v budúcnosti na tomto predmete podarí ďalším "umelcom".


      Múzeum holokaustu v Seredi

      Žiaci deviateho ročníka sa zúčastnili exkurzie v novootvorenom múzeu holokaustu v Seredi. O tom, čo všetko sa skrývalo a dlho utajovalo za múrmi bývalých kasární sa dozvie len ten, čo si vypočuje tragické príbehy ľudí, ktoré sa tu odohrali. Deviataci si mali možnosť svoje naučené poznatky o druhej svetovej vojne potvrdiť v realite. Videli naživo miesta, kde mŕtvi učia živých rozmýšľať nad spravodlivosťou, ľudskosťou a chybách, ktoré sa už nikdy nesmú zopakovať. Tri hodiny  expozície ešte stále nedokončeného múzea nás v tých najmenších detailoch oboznámili s tým, že o zločinoch proti ľudskosti sa nesmie mlčať.                                       

                                                                                                  Mgr. Tassyová 


      Deň vody

      V uplynulých predveľkonočných dňoch si žiaci na druhom stupni počas vyučovania biológie, chémie a geografie pripomenuli Deň vody. Najskôr si žiaci pozreli film Voda je život, v ktorom sa dozvedeli mnohé informácie o vode ako napríklad odkiaľ sa na našej planéte zobrala voda, zastúpenie jednotlivých druhov vody v prírode, zdroje pitnej vody v SR, čistenie odpadovej vody, vplyv poľnohospodárskej a živočíšnej výroby na zdroje pitnej vody a mnohé ďalšie informácie.

      Neskôr si žiaci jednotlivých ročníkov precvičili, spresnili a upevnili svoje vedomosti v pripravenom kvíze a vyplnili krátku anketu.

      Na ďalšej vyučovacej hodine skúmali aký je rozdiel medzi pitnou – stolovou a minerálnou vodou, zisťovali množstvo silí v minerálkach ich ochutnávaním (zmyslovým hodnotením) a vážením odparku. Sledovali obsah iónov v skúmaných minerálkach a získavali informácie o ich liečivom vplyve na ľudský organizmus.

      S krátkeho kvízu sme sa dozvedeli, že väčšina žiakov druhého stupňa našej školy si nosí so sebou ako zdroj tekutín  vodu vo fľaši. Paradoxom je, že polovica žiakov má fľašu naplnenú vodou z domu. Ostatní v nej majú zarobenú sirupovú vodu alebo čaj. Vodu zo školského vodovodu nepije cca 60 % žiakov. Ostatní ju pijú len vtedy ak sa im minie vlastný nápoj z fľaše.

      Naše skúmanie:

       


      Štúrove a Hollého rétorické Drahovce

      Na siedmom ročníku krajského kola súťaže „Štúrove a Hollého rétorické Drahovce“ nás reprezentovali v prvej kategórii: piatačka Martinka Mišovičová a v druhej minuloročná víťazka a postupujúca do celoslovenskej súťaže v jubilejnom roku Ľ. Štúra (2015) - Štúrov Zvolen, Katarína Mišovičová.

      V Drahovciach mala Martinka v náročnej súťaži premiéru. Jej úlohou bolo zrepredukovať text (musím uznať, v tomto ročníku veľmi náročný pre danú kategóriu) a dotvoriť jeho záver podľa vlastnej fantázie a štylistických schopností. Potrápili sa všetci, vrátane poroty. Martinka sa síce neumiestnila, ale nabrala nenahraditeľnú skúsenosť do ďalších ročníkov. Na prečítanie a celkovú prípravu mali súťažiaci prvej kategórie 10 minút. Následne text prerozprávali  a dotvorili svoj záver.

      V kategórii ročníkov 7. - 9. získala výborné druhé miesto žiačka siedmeho ročníka Katarína Mišovičová. Jej úlohou bolo zaujať (prejavom, rečníckymi schopnosťami i obsahom) svojou vlastnou úvahou či rozprávaním s prvkami opisu na ľubovoľnú tému. Katka si zvolila problematiku súrodeneckého vzťahu. V druhej časti si už súťažiace žrebovali nezverejnenú tému, na ktorú museli v časovom limite 10 minút vytvoriť rozprávanie s prvkami opisu. Katka bez akejkoľvek prípravy na papier dokázala na vysokej úrovni vytvoriť a predniesť požadovaný slohový útvar i dodržať všetky náležitosti. Srdečne jej blahoželáme a veríme, že na tejto „najťažšej ale zaujímavej súťaži“ – ako ju označila Katka, budeme ešte o jej úspechoch počuť v ďalších ročníkoch!

      Výkony súťažiacich hodnotila trojčlenná porota, ktorá pozostávala zo spisovateľky, autorky detskej literatúry, Viery Valachovičovej Ryšavej, poetičky Márie Mesárošovej a  PhDr. Renáty Daajovej. Súčasne ďakujeme aj organizátorom za výbornú súťaž a príjemné dopoludnie!

      Mgr. et Mgr. Jana Sušienková

       


      Športové hry 2015

       

      Dňa 24 . septembra sa vybraní žiaci druhého stupňa našej školy spolu s ďalšími 37 školami zúčastnili podujatia v areáli futbalového ihriska v obci Ružindol pod názvom Športové hry 2015 pre žiakov základných škôl  regiónu. Podujatie bolo organizované OZ Malokarpatské partnerstvo a ZMO región Jaslovské Bohunice.
      Záštitu nad podujatím malo Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice. Športové hry sa konali pri príležitosti 25 rokov samosprávy a činnosti združenia.

      V deň súťaže pred začiatkom vyučovania žiaci nastúpili do objednaného mikrobusu a športovo naladení sa dopravili na miesto konania pod vedením pani učiteľky Kataríny Kováčikovej. Ešte pred oficiálnym otvorením podujatia prišli žiakov povzbudiť starostka Dolných Zeleníc Dagmar Jakubcová, starostka Horných Zeleníc Viera Darivčáková a starosta Siladíc Róbert Repka, ktorí s nadšením povzbudzovali našich mladých športovcov počas všetkých ich výkonov.

      Žiaci dosiahli dobré výsledky, ale presné čísla nevieme, pretože podujatie nebolo organizované s cieľom rozdeliť deti na víťazov a porazených, ale kvôli príjemne športovo strávenému dňu, ktorý bol plný radosti z pohybu.

      Všetky deti boli odmenené organizátorom medailou a vrecúškom na športové potreby s logom ZMO . Osobitne ich odmenili starostovia obcí nášho spoločného obvodu a dostali pozvanie na OcÚ v DZ, lístky na koncert Adama Ďuricu a niekoľko sladkostí.

       


      Návšteva divadelného predstavenia

       

      Dňa 17. 09. 2012 sa žiaci II.stupňa  zúčastnili  predpremiéry anglického muzikálu Willyho Russella Pokrvní bratia. Tento sa po 22-och rokoch vrátil na javisko Novej scény v Bratislave.

      Rozpráva  príbeh dvoch bratov-dvojčiat Mickeyho a Eddieho, ktorých matka hneď po narodení rozdelila, aby  sa dokázala postarať o svoje ostatné deti. V nádeji na lepší život dala jedného z chlapcov na výchovu do bohatej, no bezdetnej rodiny svojho zamestnávateľa. Eddie tak vyrastal v materiálnom blahobyte a získal dobré vzdelanie, kým Mickey, ktorý zostal s matkou a súrodencami, sa v biednych pomeroch pretĺkal zo dňa na deň. Príroda je však silnejšia ako spoločenské pomery a z chlapcov sa napriek tomu, že vyrastajú v rozdielnom sociálnom prostredí, stanú najlepší priatelia – pokrvní bratia.

      Nad verným priateľstvom ale visí ponurá veštba, ktorá vraví, že keď sa bratia dozvedia svoj skutočný pôvod, stihne ich nešťastie. A svojmu osudu nemôže uniknúť nikto.

      Súčasná inscenácia v novej interpretácii a réžii Ľubomíra Pauloviča ponúkla našim žiakom  nezabudnuteľný divadelný zážitok. O tomto fakte svedčilo aj to, že žiaci ešte veľa o predstavení rozprávali a dokonca vyjadrili túžbu muzikál opäť navštíviť.            

                                                                                                                     Mgr. Jana Sušienková

      Podľa:

      http://www.nova-scena.sk/podujatia/detail/pokrvni-bratia-136.html


      NAŠA ŠKOLA A 200-TÉ VÝROČIE NARODENIA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

      Rok 2015 bol venovaný celoplošne v rámci Slovenskej republiky oslavám dvestého výročia narodenia Ľudovíta Štúra a jeho odkazu budúcim generáciám. Žiaci našej školy, najmä žiaci 8. a 9. ročníka, si pripravili spolu s vyučujúcimi slovenského jazyka a literatúry, dejepisu a hudobnej výchovy vystúpenie dňa 27. októbra, ktoré malo demonštrovať ich vedomosti o Ľudovítovi Štúrovi, zoskupeniu štúrovcov a ich národno-uvedomelej aktivite, ktoré sa dosiaľ naučili. Program ukázal i moderné spôsoby vyučovania, ktoré napomáhajú zatraktívniť vyučovanie žiakov. Žiaci a vyučujúci súčasnými a zaujímavými spôsobmi predviedli, že i „povinné jazdy“ vo forme učenia (sa) vedia priblížiť samým sebe do takej miery, aby sa proces stal atraktívnym pre všetky generácie. Ruka v ruke šlo i vedomie prítomnosti mesiaca október, ktorý je spätý s úctou k starším a podujatia sa zúčastnili i učitelia – seniori, ktorým sa naskytol vskutku iný, nový, ale najmä zábavno-poučný pohľad mladej generácie na významnú míľnikovú postavu našej slovenskej histórie a jazykovedy. Seniori aktivitu žiakov a pedagógov s nadšením ocenili. Predviedli im rôzne moderné spôsoby podania tematiky a počítačové aplikácie, s ktorými sú žiaci spätí denno-denne a dokážu ich využiť nielen pre zábavu, ale i pre edukáciu. Na záver žiaci, pedagógovia a zúčastnení diváci sformulovali odkaz a poďakovanie jednému z najväčších bojovníkov za slova(e)nskú svojbytnosť a silu národa v zmysle kultúrne uvedomelých ideí, ktoré si nesmierne ceníme i po dvoch storočiach a jeho odkaz budeme v našej škole šíriť i naďalej.

                                                                                                      Mgr. Zuzana Sekerešová