• Akcie

     • Šk. rok 2010/2011

     • Zelenické hry 2011

      S podporou širokej verejnosti sa nám darí udržiavať tento športový sviatok už skoro 50 rokov. 27. mája 2011 sa stretli na pôde školy športovci z Nikolčíc v Českej republike, Šúroviec a naši domáci pretekári pri slávnostnom otvorení za účasti významných predstaviteľov obcí a sponzorov hier. Súťaž družstiev chlapcov a dievčat už tradične prebiehala v atletike, hádzanej a malom futbale. Po starostlivom sčítaní bodov na základe propozícií súťaže boli v sobotu odovzdané diplomy, medaily a vecné ceny pre najlepších. Víťazi turnaja vo futbale a hádzanej, chlapci z Nikolčíc, si odniesli víťazný pohár. V hádzanej dievčat vyhrali a pohár dostali žiačky zo Šúroviec. V celkovom umiestnení sme obsadili 2. miesto za Nikolčicami rozdielom 28 bodov. Šúrovce sme porazili rozdielom 13 bodov. Naši športovci, prevažne z 9. ročníka, boli silní súperi ostatným pretekárom. Hry sprevádzali kultúrno spoločenské podujatia – Zumba maratón a vystúpenie Mateja Piňáka, finalistu Československej suprstar 2011. Pre najmenšie deti sme zabezpečili skákací hrad a posedením v parku sme do školy prilákali rodičov a ďalších občanov Zeleníc i Siladíc. Škoda, že v piatok večer a v sobotu nevydržalo pekné počasie. Akcia sa vydarila. Dlhá príprava pred hrami a úsilie organizátorov nezostalo bez povšimnutia. Slová uznania od hostí a prítomných divákov nás povzbudili. Vážime si všetkých, ktorí prispeli k dobrému priebehu hier. Radi sme sa stretli aj s bývalými žiakmi. Teší nás, že sa k nám vracajú. Ďakujeme svojim kolegom za šírenie dobrého imidžu školy, ktorý svojim prístupom podporili. Chcem veriť, že sa nám podarí zlepšiť podmienky na športovanie. Vyrastajú nám predsa športové talenty. Žiaci 1. – 4. ročníka 9. júna získali 1. miesto na Site pre talenty spomedzi 7 škôl Trnavského kraja. Víťazom Zelenických hier a Sita srdečne ešte raz blahoželám!

                                                                                                                                        Mgr. Dana Kováčiková


      PLAVECKÝ VÝCVIK ŽIAKOV 3. A 4. ROČNÍKA

      V mesiacoch marec – máj absolvovali naši tretiaci a štvrtáci základný plavecký výcvik na mestskej plavárni Zátvor v Trnave. Výcvik zahŕňal 10 plaveckých dvojhodín a zúčastnilo sa ho 20 žiakov z oboch tried.

      Na začiatku každej hodiny sa žiaci najskôr rozcvičili a po osprchovaní sa začal samotný výcvik. Žiaci sa postupne naučili dýchať do vody, pozerať do nej, splývať, až sa postupne na- učili plávať kraula. Ku koncu každej hodiny mali voľné plávanie a hry .Viacerí žiaci prišli na začiatku kurzu bez plaveckých schopností a po jeho absolvovaní zaplávali všetci daný úsek a na Mokrom vysvedčení mali jednotky.

      Vedieť plávať je veľmi dôležité a určite všetci absolventi kurzu svoje schopnosti budú môcť využiť počas blížiacich sa letných prázdnin.

                                                                         Mgr. H. Knapová, tried. uč. 4. ročníka

       


      Zelený deň alebo „Ako sme sa neučili

      Zelená je jarná trávička, zelené sú stromy a kríky. Rovnakej farby sú žiaci zelenickej školy. Žiaci Základnej školy v Dolných Zeleniciach oblečení v zelenom prejavili svoju úctu planéte Zemi. Pripomenuli si Deň Zeme. Zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého na tejto planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi krehká.

      Deň Zeme si pripomenuli 15.apríla, pretože 22. apríl v kalendári už je prázdninový. Na začiatku dňa bola pripravená teória. Videá si prezentovali samotní žiaci. V úvode videli snímky z prírodných katastrof. Tých je stále viac a viac. Na Zemi žije takmer 7 miliárd ľudí. Každý potrebuje čistú vodu, čistý vzduch, čistú pôdu. Potrebujeme jesť, piť. Chceme svoje pohodlie, vozíme sa na autách, lietame na lietadlách, denne kupujeme noviny. A vzduch znečisťujú výfukové plyny a rôzne chemikálie z výroby. Produkujeme odpady. Tie sa vždy odhadzovali. Dnes sú zdrojom pre výrobu nových výrobkov. Žiaci si premietli a porozprávali nielen o narábaní s odpadmi i s inými zdrojmi energie. Nevynechali ani globálne problémy Zeme. O prírodnej katastrofe v Japonsku dostali najnovšie informácie od Jakuba z piateho ročníka. Žiaci riešili úlohy a problémy. Rozhodli sa, že s týmito problémami musia i oni niečo urobiť. Čo? Nazvali svoje riešenia ekologickým desatorom. Plagáty, ktoré vyrobili predstavili chránené živočíchy i rastliny, ktorým hrozí vyhynutie, tiež sa zoznámili s desiatimi najzdravšími potravinami i potravinovou pyramídou.

      Pieseň M. Jacksona Earth Song s eko-videoklipom spôsobila mrazenie na chrbtoch u mnohých.

      Žiaci priniesli drobnú techniku ako myšky od PC, zlé USB kľúče , klávesnice, MP3, staré mobily a iné veci na recykláciu. Naštartovali zber drobnej, pokazenej elektrotechniky. Odteraz tieto veci budú recyklovať.

      Čo si priniesli v taškách namiesto učebníc a zošitov? Predmety vyrobené z recyklovaných materiálov ako zošity, tašky, fľašky. Za každý predmet dostala ich trieda bod. Takže bežalo súbežne viacero súťaží. Jedna z nich bola aj o najkrašiu výzdobu triedy. Na konci dňa boli najlepší a najaktívnejší žiaci odmenení.

      Praktická časť spojila nadšenie malých detí so skúsenosťami starších. V skupinkách po 8 detí pracovali od piataka až po deviataka. Pekne spolu. A čakali ich zaujímavé stanovištia: eko-spievanie, riadená improvizácia o tom, ako je rieke, keď do nej vytečie olej a iné odpady, skúsili si pohyb Zeme i topenie ľadovcov, zložili obrázky z puzzle k téme obnoviteľné zdroje, do čistej potravinovej pyramídy ukladali obrázky potravín. Vylúštili eko-krížkovky, rozpoznávali chránené rastliny a zvieratá podľa hlasu, maľovali plagáty a farebnými kriedami na asfalt svoje zážitky.

      Ešte sa prešli s vrecami na odpadky park a okolie školy očistili od odpadkov.

      Vedomostný kvíz v závere dňa overil, čo sa žiaci naučili počas Dňa Zeme. Vysvetlili ako sa minimalizuje odpad, kde dajú starú deku a kde pokazený rýľ. Kto je to ekológ. Ktoré zvieratá sú chránené a ako kompostovať biologický odpad a vyriešili aj mnohé iné úlohy. Víťazom sa ušla odmena vo forme balíčkov z recyklovaných materiálov.

      Po celý deň mali deti dobrú náladu. Boli presvedčení, že to je dobrý deň, lebo sa neučili“.

                                                                                                  Mgr. Gabriela Šimová


      Chemická šou

      Rok 2011 je Medzinárodným rokom chémie, ktorý bol vyhlásený organizáciami UNESCO a IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry). Medzinárodný rok chémie je celosvetovou oslavou úspechov chémie a jej prínosu pre blaho ľudstva.

      Dňa 12. apríla 2011 sa žiaci 6. ročníka spolu s p. učiteľom zúčastnili jednej vydarenej akcie s názvom Chemická šou. Konala sa na pôde Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorú si pripravili študenti 1. ročníka magisterského štúdia pre svojich učiteľov, kolegov, priateľov, študentov a v neposlednom rade pre žiakov základných, či stredných škôl z Trnavy a blízkeho okolia.

      Skutočnou formou zábavy, humoru, ale i vážnosti si pripravili jednoduché aj náročnejšie chemické, efektné pokusy, ktorými prekvapili nielen oko, ale aj ucho celého publika. Za mnohé spomeniem, „Tajné písmo“, „Sopky“, „Farebnú dúhu“, „Vodíkové delo“, „Farbenie plameňa“ či „Samorast“ a iné. Svojimi, môžem povedať až profesionálnymi chemickými vystúpeniami dokázali strhnúť publikum a vytvoriť tak neutíchajúci potlesk.

      Som presvedčený, že z akcie odchádzali i naši žiaci zaštepení nie malou dávkou chémie.

      Ponúkame Vám aj niekoľko fotozáberov zo samotnej vydarenej akcie.

                                                                                               Mgr. Lukáš Hecht


      Prázdniny so strýcom Rafaelom na spôsob 5. a 6. ročníka

      Už len názov tejto knihy znie veľmi zaujímavo. Túto humorne opísanú knihu napísal spisovateľ Vincent Šikula.

      Hlavným hrdinom knihy Vincenta Šikulu je celkom obyčajný chlapec, ktorý žije so svojimi rodičmi. Pochopenie jeho bytosti nájde však až u vášnivého muzikanta strýca Zahrušku. Dosť už o knihe, vrhnime sa na zaujímavý program ako prebiehala naša beseda. Pomohla nám ho zorganizovať pani Mišovičová. Zodpovedali sme na rôzne otázky, maľovali postavy práve z tejto knihy, hrali na hrebeňoch a priraďovali texty k obrázkom. Čakalo nás aj malé občerstvenie a na koniec prišlo vyhodnotenie. Všetci sme svojim spôsobom skončili na 1. mieste.

      Keby sa mám vyskytla možnosť, radi by sme si ju určite zopakovali.

      Petra Ernstová a Lenka Moravcová

                                                                            žiačky 6. ročníka


      Naša škola tretíkrát v televízii

      18. február, posledný piatok pred jarnými prázdninami. Veselo od rána – v triedach, i v zborovni. Veselo do konca vyučovania. Tento deň mal byť zábavný a z môjho pohľadu aj bol. Pričinili sa o to všetci účastníci nášho „vyučovania v maskách“. Každá trieda bola jedinečná a jedinečný bol aj každý učiteľ. Mladší žiaci boli prezlečení v kostýmoch väčšinou ako jednotlivci, starší utvorili aj kolektívne masky. Pastelkovo - najkrajšia výzdoba, lentilky, farebné prezentácie a vlastne farebný celý deň bol v 7. ročníku. Ôsmaci sa prezliekli za chuligánov a vyšlo im to. Bez zbytočných konfliktov sa na výtržníkov hrali celý deň a spolu s nimi starenka a rybár. Tí praví rebeli chýbali. Niektorí z deviatakov tvorili párové masky, iní boli zaujímaví osobitne. Bolo to nápadité, vtipné, milé a hlavne odvážne. Dokázali si „vystreliť“ sami zo seba. Prekonali všeobecnú mienku, že na škole si robia posmech len z druhých. Dievčatá 5. a 6. roč. vsadili na krásu a jemnosť, chlapci na hrôzu a bojovnosť. Program dňa vyplnila hneď zrána návšteva Televízie Markíza, ktorej zvedavá kamera nakrúcala v triedach, v zborovni a aj vonku. Najzaujímavejšie momenty si mohol každý pozrieť v TV novinách. Počasie nebolo najlepšie, no napriek tomu sme sa vydali na krátky sprievod. Všetci diváci nás obdivovali, mali úsmev na tvári a tlieskali dobrému nápadu. Bolo aj pózovanie pre fotografov. Potešili sme žiakov na prvom stupni, ktorí sa k nám pridali vo svojich úžasných maskách. Niektoré bolo skutočne náročné vyrobiť a nosiť to všetko celý deň na sebe ešte ťažšie! Naši mladší žiaci sa správali pokojne a slušne. Veď ich viedol anjel! Triedna p. učiteľka druhákov si dala záležať na kostýme podobne ako všetci zúčastnení učitelia. Počas záverečnej diskotéky už bola väčšina masiek unavená. Niektorým sa nepáčil výber hudby. Nabudúce si dáme poradiť od starších žiakov. Bodku za programom dalo vyhlásenie víťaznej triedy. Rozhodovanie bolo ťažké. Diskusia o správnosti výberu bola v zborovni dosť búrlivá. Každý chválil svojich a s nasadením, ako pravý triedny učiteľ, si obhajoval krásu masiek vo svojej triede. Víťaz však môže byť len jeden. Vyhrali piataci. Kto si nestihol pozrieť správu o našej maškaráde v televízii, na druhý deň sa dočítal o akcii v Novom Čase. Bulvár si nás podal. Myslím, že v dobrom. Naši žiaci boli síce natáčaním zaskočení, ale zvládli to ako praví profesionáli. Všetky perfektné masky, ktoré celý deň skvele hrali svoju rolu, veselo sa zabávali a slušne sa správali, za odmenu navštívili pizzériu Albion. Maškaráda bol proste výborný nápad a super realizácia . Vďaka za video nášmu priateľovi Tiborovi, za zapožičanie masiek Beátke a fotografom, bývalým žiakom – Aničke a Andrejovi. Teší ma, že sme si boli v škole na chvíľu bližší. Masky zotreli rozdiel učiteľ – žiak. Noc skryla upíra, mafiána, ľahšie dámy aj väzňa na úteku. Hipisáčka zapadla do ôsmackej atmosféry, kde kraľoval hip hop a iné tance a tanečníčky. Lienka sa stretla so svojou kamarátkou v deviatke a pridali sa k nim panda a ostatné zvery a príšery. Šašo bol všade. Najskôr ho nik nepoznal a potom chcel kdekto držať šašovskú paličku. Zostáva už len otázka, aká maska budem o rok?

                                                                                                  Mgr. Dana Kováčiková


      ZIMNÉ RADOVÁNKY

      Zima už pomaly stráca svoju moc a my všetci sa tešíme na prvé teplé lúče slnka. Ale možno si celkom radi zaspomínate, ako sme ešte nedávno šantili na snehu. Radosti a smiechu bolo pri tom naozaj dosť. Veď sa len pozrite...

                                                                                           Mgr. Helena Knapová


      Polrok v 4. triede

      V piatok 28. 1. 2011 dostávali žiaci polročné vysvedčenia. Dni pred tým boli pre nich plné napätia a očakávania. Pre väčšinu z nich radostného, pre niektorých, žiaľ, aj smutného.

      V našej triede sme mali sedem vyznamenaných žiakov, z toho dvaja mali samé jednotky. Všetkým blahoželáme. Jeden žiak dostal aj päťku a bude sa musieť v II. polroku viac snažiť, aby mohol s ostatnými spolužiakmi prejsť do 5. ročníka.

      Podobne to bolo aj so správaním. Osem žiakov dostalo pochvaly za vzorné správanie, usilovnosť, reprezentáciu triedy v súťažiach a za rôzne iné aktivity. Päť žiakov dostalo však aj pokarhanie za rôzne a hlavne časté porušovanie školského poriadku. Veríme, že aj toto ich správanie sa v II. polroku zlepší.

      Okrem vysvedčení sa štvrtáci tešili aj na čokoládové hrozienka, ktoré si vyslúžili za dobré známky z písomiek, z kontrolných diktátov, za prečítané knihy, zapájanie sa do súťaží a pod.

      Na predĺžený víkend sme sa všetci rozišli v dobrej nálade.

                                                                                     Mgr. Helena Knapová – tried. učiteľka

       


      Moja naj kniha

      Prosím, nečudujte sa! Nadpis nevyjadruje blízky vzťah žiakov školy k čítaniu a prečo je to tak, to je na dlhú diskusiu. Hoci, možno niektorým krivdím a sú medzi žiakmi takí, čo radi siahnu po dobrej knihe.

      V príspevku ide o projekt slovenskej televízie, ktorý končil 5. novembra slávnostným večerom a my sme boli pri tom. Hosťami večera boli známe osobnosti a medzi divákmi 11 našich žiakov.

      Najznámejší z osobnosti – spisovatelia Ľ. Feldeka a Ľ. Dobrovoda, speváci Z. Smatanová a R. Müller, herci E. Pavlíková a F. Kovár.

      Kristína, Michaela, Katka, Saška, Lenka, Ivan, Rudolf, Radko, Michal, Maroš a Matej sa ocitli v najväčšom štúdiu STV v Mlynskej doline oproti známym moderátorom Alene Heribanovej a Martinovi Nikodýmovi.

      Prečo? Vymeškali najmenej hodín spomedzi starších žiakov. Tešilo by ma, keby sa pridali ďalší.

      Rada budem vymýšľať zaujímavé formy odmeny.

      Chlapci, ktorí boli na natáčaní, veľa o zážitku z tohto večera nehovorili. Snáď ich bavilo sledovať technickú stránku natáčania naživo, prácu kamier. Dievčatá jednoznačne najviac ocenili možnosť vidieť naživo obľúbenú speváčku a našu Zlatú slávicu. Obhajobu najlepších desiatich kníh „pretrpeli“. Čítať nie je moderné. Viaceré tituly však poznali. Ak mali celkovo príjemný zážitok, som rada.

      Možno niektorí navštívia televíziu znovu. Na novej škole, s inou učiteľkou, s rodičmi.

      Možno raz náš žiak bude súťažiť vo vedomostnej súťaži. Možno bude slávny a televízie na Slovensku sa o neho „pobijú“. Potom si radi do Galérie slávnych žiakov školy pripíšeme ďalšie meno.

      Viac sa o slávnostnom finále dočítate na www.mojanajkniha.sk

      Mgr. Dana Kováčiková


       

      Škola kedysi a dnes

       

      Dňa 25.10. 2010 sa v škole konalo kultúrne podujatie, ktoré sme nazvali „Škola kedysi a dnes.“ Na priebehu akcie sa podieľali aj žiaci krúžku - Slovenčina zábavne. Pripravili sme pre seniorov zaujímavý kultúrny program. Dievčatá im zarecitovali básne, ukázali internetovú stránku školy a previedli ich našou školou. Trochu si aj zasúťažili a nasledovalo malé občerstvenie. V besede nám najstaršia účastníčka Matilda Matuškovičová porozprávala o našej škole ako kedysi vyzerala, ako sa v nej žilo. Potom sa popripájali aj ostatní a s oduševnením nám rozprávali ako sa kedysi učilo. S našimi seniormi sme sa príjemne rozlúčili, boli sme plní zážitkov a veríme, že na tento deň budú ešte dlho spomínať, veď boli aj v televízii a písalo sa o nich vo „ Fraštackých novinách.“

      Vďaka patrí celému učiteľskému zboru za príjemnú akciu.

      Mgr. Denisa Králičová