• Slovenský jazyk a literatúra: Web stránka

     • 5. ročník

     • POKYNY:  UPOZORŇUJEM, ŽE PRÁCA JE NA CELÝ TÝŽDEŇ

      LIT prečítajte si úryvok v knihe na str 76 – 78, do zošita si napíšte autora, názov bábkovej hry (ako keď robíme poznámky ) k tomu si vypíšte postavy , ktoré sú na strane 76 (osoby: cár, cárovná, …)

      SJ

      Učebnica str 91 a 92, riadne s nadpisom do zošita, vypracujte každú jednu úlohu + nezabudnite si napísať zo str. 92 zelené zapamätajte si!!!

      Budete si študovať z tejto dvojstrany, ako sa robí opis, za domácu úlohu budem považovať úlohu č. 3 zo strany 92

      Ďalej si necháte rodičom alebo starším súrodencom nadiktovať nasledovné diktáty. Po dopísaní si vyznačíte chyby. Keďže vás neviem okontrolovať, či ste to ozaj napísali a nie OPÍSALI, nechávam to na vašom svedomí, že ste k úlohe pristupovali zodpovedne.

      Diktáty: 1. Str. 85 diktát_______________

      Ďalej úlohu 61/7 nie je to typický diktát, ale slovné spojenia

      Učebnica 63 – 65 – ako vždy nadpis + zelené rámčeky Zapamätaj si + úlohy. Budete si naštudovávať, aký je rozdiel medzi umeleckým a vecným textom