• Chémia: Web stránka

     • Materiály na štúdium

     • k vyučovaniu: http://predmety.skylan.sk/index.html

      minerálna voda: https://www.youtube.com/watch?v=DJK-MqFcLgA

      voda je život: https://www.youtube.com/watch?v=UntvTadFYDE

      8. ročník

      Významné hydroxidy

      hydroxidy

      -        sú žieraviny

      -        univerzálny indikátorový papierik zmení farbu na modro

      -        pri poleptaní musíme postihnuté miesto opláchnuť prúdom studenej vody

      -        použitie:

       

      hydroxid sodný (NaOH) a hydroxid draselný (KOH)

      -        sú biele tuhé látky rozpustné vo vode

      -        vo vode ionizujú: NaOH → Na+ + OH-

      -        pohlcujú vlhkosť a CO2 zo vzduchu – majú leptavé účinky, nesmieme ich chytať do rúk

      -        použitie: výroba mydla, papiera, plastov, textilných vlákien a celulózy, čistenie odtokov

       

      hydroxid vápenatý (Ca(OH)2) – hasené vápno

      -        biela tuhá látka

      -        výroba z vápenca (uhličitanu vápenatého CaCO3)

      CaCO3 → CaO + CO2

                      pálené vápno

      CaO + H2O → Ca(OH)2

       

      -        použitie: stavebníctvo, poľnohospodárstvo, výroba cukru a sódy, bielenie a dezinfekcia stien

      -        vápenná malta – stavba a omietanie stien