• Chémia: Web stránka

     • 7. ročník

     •  

      Ďalšie úlohy sú zadávané iba cez Edupage domáce úlohy.


      30. 4. 2020

      Dúfam, že ste už na matematike trojčlenku prebrali. Dnes si zopakujte tému roztoky – str. 22, 23. Vypracujte do zošita (ak sme to tak už niekedy neurobili) otázky 34/3, 4, 5, 6

       

      28. 4. 2020

      Siedmaci v prílohe edupage nájdete správne riešenie úloh, ktoré som vám zadala naposledy. A tiež vám zadávam nové opakovanie. Vypracujte ho a pošlite mi riešenia. (do konca týždňa)


      24. 4. 2020

      V prílohe na edupage máte zadania úloh. Prostredníctvom edupage mi pošlite odpovede.


      21. 4. 2020

      Do zošita vypracujte otázky z učebnice str. 90/1 až 8. Foto odpovedí mi pošlite mailom alebo cez edupage do konca týždňa.


      17. 4. 2020

      Dnes pokračujeme. V učebnici si prečítajte o ďalších dvoch faktoroch. Pozrite si k nim aj priložené videá.

      horenie hliníka - https://www.youtube.com/watch?v=ErKnwvohNEk

      Alobal je vlastne hliník, ktorý v plameni nehorí, ale práškový hliník v plameni zhorí.

      horenie cukru - https://www.youtube.com/watch?v=5QsFoBn8MfE

      Samotný cukor sa priamo v plameni začne topiť. Až vplyvom popola, ktorý pôsobí ako katalyzátor začne horieť.

      Na edupage si nájdete aj poznámky.


      7. 4. 2020

      Asi vás tá prezentácia netrápila. Len 4 ste si ju pozreli. Nepreháňajte to s tou aktivitou. No čo už s vami. Už sme si pozreli aké podmienky musia byť splnené, aby chemické reakcie nastali (prebehli). Pred časom sme si chemické reakcie rozdelili na rýchle a pomalé. Existujú 4 faktory, ktorými vieme priebeh reakcií urýchliť alebo naopak aj spomaliť. Mnohé z nich využívame aj v bežnom živote a ani si to neuvedomujeme.

      Dnes si prečítate o prvých dvoch faktoroch:

      1. Vplyv množstva reagujúcich častíc na rýchlosť chemickej reakcie (str. 84)
      2. Vplyv teploty na rýchlosť chemických reakcií (str. 85)

      Na str. 88 máte k tomu využitie v praxi.

      Na edupage si nájdete aj poznámky.


      3. 4. 2020

      Dnešná téma str. 83 Priebeh chemických reakcií. Je potrebné si uvedomiť, že na to, aby prebehla chemická reakcia musia byť s plnené určité podmienky. Ako poznámky si napíšte to, čo je dolu na str. 83. v zapamätaj si. V Edupage nájdete prezentáciu. Určite si ju pozrite. Ja to veľmi rýchlo zistím kto zvás na na to pozrel.


      31. 3. 2020

      Dnes pôjdeme s učivom o kúsok ďalej. Téma je Pomalé a rýchle reakcie v bežnom živote. Je to v učebnici na str. 81 a 82. Prikladám poznámky, ktoré si máte napísať do zošita (ak si ich tlačíte tak si nadstavte pri tlači 2 strany na hárok) . Chýbajú v nich však nejaké údaje. Tie si musíte doplniť sami pomocou učebnice. Tak isto prikladám prezentáciu uloženú ako pdf.

      Dnes som vám pridala súbor do informatiky. Nájdete tam krátky návod ako si domácu úlohu cez edupage pozrieť, stiahnuť, vyriešiť a tiež ako ju poslať učiteľovi. Tak mi prosím napíšte cez edupage, každý za seba, či tú prezentáciu v pdf si viete pozrieť :o)

      Pomale_a_rychle_chemicke_reakcie.pdf

      Rychlost_chemickych_reakcii.rtf


      27. 3. 2020

      Žiaci dnes Vám pripájam pracovný list na precvičenie. Kto môže nech si ho vytlačí a vypracuje, kto nemá túto možnosť nech odpovie písomne do zošita. Foto vašich riešení mi pošlite mailom (čo používame na INF).

      ch7_horenie.docx


      24. 3. 2020

      Z informatiky – prezentácie - čo sa mi dalo som zverejnila. Aj vy môžete hlasovať https://chemzs.webnode.sk/inf/

      Chémia – na Alfovi nájdete jeden test na precvičenie. Bude k dispozícii 3 dni. Precvičte si učivo. V učebnici na str. 80 je téma Skúmanie rýchlosti chemických reakcií. Prečítajte si pokusy a napíšte si do zošita poznámky – to čo je v zapamätáme si.

      Niektoré prebiehajúce chemické reakcie si pozrite tu:

      https://www.youtube.com/watch?v=zLHJVDxD1I4

      https://www.youtube.com/watch?v=nOAPfUL97Us

      https://www.youtube.com/watch?v=1GaEXFZG8g4

      https://www.youtube.com/watch?v=DCl2VJUhjpY

       


      20. 3. 2020

      Najskôr pokyny k informatike. Myslím, že až v utorok som zverejnila zadanie. Do soboty očakávam vaše projekty! Majú byť vypracované akýmkoľvek spôsobom. Budú zverejnené na webe!

      A teraz k chémii. Pozerám do mojich záznamov, že sme v tomto polroku ešte nepísali písomku. Dnes si zopakujeme témy o chemických reakciách prostredníctvom úloh v Alfovi. Prístup máte počas dneška a zajtrajška. Tak skúšajte. Dúfam, že vám netreba pripomínať, že každá aktivita sa počíta!


      Exotermické a endotermické reakcie

      Spomeňte si na chemické reakcie:

      • sóda bikarbóna a ocot
      • roztok sódy bikarbóny a chloridu vápenatého

      Aké tepelné zmeny prebiehali pri týchto reakciách?

      Odpoveď: pri prvej sa teplo uvoľňovalo – exotermická reakcia, pri druhej sa teplo spotrebovalo – endotermická reakcia.

      Pozrite si nasledujúce video:

      https://www.youtube.com/watch?v=1-GEWL2kOOM

      Vysvetlenie je v učebnici na str 76.

      Mnohé reakcie prebiehajú vtedy ak im na začiatku dodáme energiu napríklad pomocou horiacej zápalky ako je horenie papiera, zemného plynu, uhlia,... Potom už reakcie bežia samovoľne.

      V priemysle však často využívame aj reakcie, ktoré takto samovoľne nebežia, ale je im potrebné neustále energiu (teplo) dodávať. Napríklad:

      • pri výrobe železa, ktoré sa vyrába zo železnej rudy, vápenca a koksu vo vysokých peciach

      https://www.youtube.com/watch?v=U3faQfmOPzA

      https://www.youtube.com/watch?v=tcMYDRRL3Zc

      • pri výrobe páleného vápna – z vápenca sa pri vysokej teplote vyrába vo vápenkách najskôr pálené vápno (endotermická reakcia), potom ho hasíme vodou (exotermická reakcia)

      https://www.youtube.com/watch?v=ygyX3S9W3Ww

       

      poznámky do zošita:

      Exotermické a endotermické reakcie

      Exotermické reakcie sú reakcie pri ktorých sa uvoľňuje teplo.

      Napríklad: horenie, reakcia sodíka s vodou, reakcia octu so sódou

      Endotermické reakcie sú chemické reakcie, pri ktorých sa teplo spotrebúva.

      Napríklad: výroba železa, výrova páleného vápna

       


      Čo treba robiť v prípade požiaru

      hasiči 150

      záchranná zdravotná služba 155

      polícia 158

      -        jednotné číslo je 112

       

      str. 75 Hasiace látky a hasiace prístroje – prečítať a opísať tabuľku do zošita

      str. Exotermické a endotermické reakcie – prečítať a zopakovať (pokusy sme už robili)

      str. 78 a 79 – vypracovať otázky