• Chémia: Web stránka

     • 8. ročník

     •  

      Ďalšie úlohy sú zadávané iba cez Edupage domáce úlohy.

      22. 4. 2020

      Podaktorí ste mi poslali už vypracované zadania z učebnice  (86/1 – 4).

      Klobúk dolu rodičom, ktorí sa podujali vám to vysvetliť. Mne je jasné, že táto téma je pre vás veľmi zložitá. V prílohe (Edupage) nájdete môj opis problematiky. Pokiaľ nepomôže ani to budem musieť natočiť video alebo skúsiť zoom. To, ktoré som vám posielala bolo nezrozumiteľné? Mali ste si to pozrieť do 2:20.


      20. 4. 2020

      Milí ôsmaci, vzhľadom k tomu, že ste mi ešte stále mnohí neodovzdali opakovanie soli, ktoré bolo zadané ešte 26. 3. 2020 tak za dnes očakáva od tých čo si túto úlohu nesplnili fotky riešenia v maili alebo na edupage. Šup šup.

      V prílohe edupage nájdete správne riešenia na otázky, ktoré som vám pred časom zadala. V otázke 8 som trošku zabrdla do dočíslovania CHR. Skontrolujte si správne odpovede!


      16. 4. 2020

      V učebnici na strane 86 vypracujte v časti 4. 1 Chemické reakcie a chemické rovnice  úlohy 1, 2, 3, 4. Foto vypracovaných úloh mi pošlite do mailu.


      6. 4. 2020

      Ešte som  úplne do detailov nepozerala tie vaše diela. Poznáte ma. Stále nestíham. Ale idú sviatky a vyzerá to tak, že bez návštev tak sa na to konečne pozriem. Čo som si všimla, že neviete. Burel (alebo oxid manganičitý MnO2)v chemickej reakcii vystupoval ako katalyzátor. Každý si zistí čo je to katalyzátor.

      Opakovanie je ako úvod do posledného tematického celku v tomto roku. Dnešná téma je Chemické reakcie a chemické rovnice. Učebnica str. 78 prečítajte si a do zošita si napíšte to čo je v dolu v Zapamätajme si.

      Potom pokračujte a pozrite si toto video. Teda iba začiatok. Tušim len prvé 2 reakcie. Ostatné je pre vás ťažké. Na str. 79 máte k tomu teóriu.

      https://www.youtube.com/watch?v=egZmN1CPmeU


      2. 4. 2020

      Žiaci dnes si zopakujeme, čo už vieme o chemických reakciách (prevažne zo 7. ročníka). Spravíme to tak, že vám dám niekoľko otázok a vy mi na ne odpoviete, ale odpovedajte prostredníctvom edupage. Mnohí ste mi včera písali, že to neviete tak som do postupu (v INF) spravila nejakú úpravu. Ak nemáte počítač škoda, ale vôbec to nevadí. Píšte do zošita a potom to mobilom odfoťte a pošlite. Vy ste šikovný a viem, že to zvládnete. Som zvedavá na vaše odpovede.

      ch_8_opakovanie.rtf


      30. 3. 2020

      Keďže laboratórna práca sa nedá robiť takto na diaľku, tak si aspoň pozrite pár videí. Sú v nich niektoré veci, ktoré sme si chceli ukázať a vyskúšať, ale nestihli.

      Meranie pH - https://www.youtube.com/watch?v=ojJl6wRcGhc

      Výluh červenej kapusty ako indikátor - https://www.youtube.com/watch?v=imKY5tS1_Po

      Fenolftaleín - https://www.youtube.com/watch?v=30PZS3QsFHY

      Kyselina sírová a cukor - https://www.youtube.com/watch?v=y_0qBzAZMLs

      Odparovanie vody z modrej skalice - https://www.youtube.com/watch?v=gRKL9XI2XKg

      Na edupage som túto informáciu zverejnila tiež, ale linky vám tam nepôjdu spustiť.


      Úlohy na precvičenie sprístupním na 3 dni od dňa kedy mala byť hodina, zadávam možnosť viacerých opakovaní testu. Snažte sa. Aj snaha sa cení :o).

      26. 3. 2020

      Pozor! Vypracované otázky v zošite odfoťte a pošlite mi ich mailo.

      23. 3. 2020

      Dnes nás čaká opakovanie kyselín, hydroxidov a solí (teda ich vlastnosti a použitie a všetko čo s tým súvisí). V alfovi som vám priradila 3 testy.

      26. 3. 2020 si vypracujte do zošita (ako tradične) nasledovné otázky:

      Opakovanie CH 8 – soli a pH

      1. Vysvetli, čo spôsobuje kyslosť vodných roztokov. (uveď na príklade ionizácie)
      2. Vysvetli, čo spôsobuje zásaditosť vodných roztokov. (uveď na príklade ionizácie)
      3. Čo sú to indikátory?
      4. Napíš aspoň 3 indikátory, ktoré poznáš.
      5. Kedy hovoríme, že je roztok (+ príklad)

      kyslý

      neutrálny

      zásaditý

      1. Chloridy sú soli akej kyseliny?
      2. Kde všade sa využíva chlorid sodný?
      3. Napíš chemický názov a vzorec  minerálov:

      halit

      vápenec

      sylvín

      sadrovec

      chalkantit

      aragonit

      1. Napíš chemický názov a vzorec:

      draselný liadok

      čílsky liadok

      kryštálová sóda

      sóda bikarbóna

      potaš

      krieda

      tvrdosť vody spôsobuje

      1. Dopíš správnu soľ:

      vznik jaskýň

       

      výroba hnojív, skla, pyrotechnika

       

      mramor

       

      kypriaci prášok do pečiva

       

      výroba sadry, stavebníctvo

       

      výroba vápna, železa, hnojív

       

      výroba skla a pracích prostriedkov

       

      výroba skla a mydiel

       

      výroba hnojív, skla, pyrotechnika, konzervovanie a udržiavanie mäsových výrobkov

       

      žalúdočné ťažkosti

       

      fungicíd, dezinfekcia vody v akváriách

       

      čistenie škvŕn a kovových predmetov

       


      19. 3. 2020

      Na úvod si precvičte názvoslovie v Alfovi. Máte na to celý deň. Dnešná téma je názvoslovie solí. Nie je to povinné učivo, napriek tomu sa dnes pri tejto téme zastavím. Téma je v skratke popísaná na str. 68. A keďže vám to nemôžem vysvetliť osobne tak so našla dve videjká, ktoré by vám mohli pomôcť aj keď sú v češtine.

      https://www.youtube.com/watch?v=-sZCTiq5sME

      https://www.youtube.com/watch?v=bMyx-Q75NrU

      Do zošita si napíšte nasledovné poznámky a ak to bude potrebné tak sa k tomu ešte niekedy vrátime.

      Názvoslovie solí

      • podstatné meno – je odvodené od názvu aniónu kyseliny
      1. Bezkyslikatej – vtedy má príponu id
      2. Kyslikaté kyseliny – vytvoríme ho z prídavného mena zodpovedajúcej kyseliny tak, že v názvoslovnej prípone  sa nahradí koncovka á koncovkou an

      Výnimka – prípona ová sa celá nahradí koncovkou an

      • prídavné meno – má príponu zodpovedajúcu oxidačnému číslu katiónu

       

      dusičnan meďnatý

          Cu2+(NO3)-2


      16. 3. 2020

      Prečítajte si učivo na strane str. 69 a 71 (aspoň 3 krát) a napíšte si poznámky. Tí ktorí si už napísal sírany a dusičnany podľa seba iba si to skontrolujte či máte všetko čo je tu a zvyšok si dopíšte. Názvosloviu sa budem venovať na budúcu hodinu.

       

      Soli

       

      Soľ je zlúčenina zložená z aniónu kyseliny a katiónu odvodeného najmä od kovového prvku.

       

      sírany (soli kyseliny sírovej)

      síran vápenatý (CaSO4)

      • minerál sadrovec
      • výroba sadry, stavebníctvo

      síran meďnatý (CuSO4)

      • z vodného roztoku kryštalizuje CuSO4. 5H2O (modrá skalica)
      • postreky – fungicíd, dezinfekcia vody v akváriách

       

      dusičnany (soli kyseliny dusičnej)

      • pre rastliny sú veľmi dôležité dusíkaté hnojivá
      • nadbytok dusičnanov sa hromadí v pôde – podzemnej vode – pitnej vode – poškodenia zdravia hlavne malých detí

      dusičnan draselný (KNO3)

      • draselný liadok
      • výroba hnojív, skla, pyrotechnika

      dusičnan sodný (NaNO3)

      • čílsky liadok
      • výroba hnojív, skla, pyrotechnika, konzervovanie a udržanie sfarbenia mäsových výrobkov

       

      uhličitany a hydrogenuhličitany (soli kyseliny uhličitej)

      uhličitan sodný (Na2CO3)

      • sóda
      • kryštálová sóda Na2CO3. 10 H2O
      • výroba skla a pracích prostriedkov  (zmäkčovanie vody)

      hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3)

      • sóda bikarbóna
      • použitie. Žalúdočné ťažkosti, kypriaci prášok do pečiva, čistenie kovových predmetov, čistenie škvŕn

      uhličitan draselný (K2CO3)

      • výroba skla a mydiel

      uhličitan vápenatý (CaCO3)

      • minerál vápenec
      • stavebný materiál (mramor), výroba vápna, hnojivo

      hydrogenuhličitan vápenatý (Ca(HCO3)2)

      • spôsobuje tvrdosť vody
      • jaskyne